Søren Peter Dalby Andersen

Blog

Danmarkshistoriens første meritgivende talentvejleder-eksaminer

Danmarkshistoriens første meritgivende talentvejleder-eksaminer blev afholdt den 21. til 23 juni, da 31 studerende fra ScienceTalenter og UCC’s talentvejlederuddannelse gik op til det første af 2 eksamensmoduler.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

I 2011 udgav Undervisningsministeriet en talentrapport med følgende anbefaling: “Alle børn og unge i det danske uddannelsessystem skal stimuleres og udfordres til at nå så langt som muligt. Det gælder de svageste, den store mellemgruppe, og det gælder de bedste”. Hovedpointen er, at talent smitter, og at det er til gavn for alle at have fokus på talentudvikling.

Søren Peter Dalby Andersen

Yderligere anbefaler talentrapporten, at der udvikles et permanent diplommodul og/eller andre kompetencegivende efteruddannelsestilbud, der styrker de studerendes didaktiske kompetencer i relation til talenter, herunder giver dem de faglige kompetencer til at undervisningsdifferentiere i forhold til talenter.

Denne anbefaling har ScienceTalenter i Sorø efterfulgt og har i de sidste 3 år udbudt en længerevarende talentvejlederuddannelse. Det er dog første gang, at ScienceTalenter, via et velfungerende samarbejde med UCC, kan belønne de studerende med i alt 20 ECTS-points for to moduler.    

Niveauet for de studerende var højt og Knud Erik Andersen, cand.pæd. og ph.d (Aalborg Universitet), der fungerede som censor, udtaler: 

”Jeg har i mine mange år som eksaminator/censor knyttet til læreruddannelse og lærernes efteruddannelse ikke oplevet et tilsvarende fagligt niveau for faktisk alle kursister. Jeg er ikke i tvivl om, at en problematiserende og praksis-anvisende undervisning har sat sig et spor, der vil højne det faglige niveau for skolens talentelever - og såmænd også alle øvrige elever. Flot, flot!”

Hvorfor valgte du at starte på en talentvejlederuddannelse?

Jeg har talt med flere af de rutinerede lærere om, hvorfor de ønskede at påbegynde en videreuddannelse og genoptage rollen som studerende.

En af vejlederne svarede: 

”Jeg er uddannet socialpædagog og har været børnehaveklasseleder i 13 år. Jeg arbejder ud fra en grundholdning som bygger på, at alle børn er forskellige og lærer forskelligt. Der skal være støtte, opmuntring og udfordringer til alle, når de starter i skole. Jeg ser børnenes potentialer og spotter stort set altid fra første skoledag, hvilke elever, der skal ekstra opmærksomhed. Det kan være fagligt, socialt eller følelsesmæssigt. Men at kunne spotte talenter allerede i 0.kl er en opgave og en udfordring, som jeg brænder for. Derfor blev jeg tilbudt af min leder, at det var mig, som skulle have uddannelsen”.

En anden svarede:

”Først og fremmest fordi uddannelsen lød helt vildt spændende. Jeg tænker, at jeg som lærer, kan være med til at spotte og opstarte en talentindsats allerede fra elevernes første skoleår, mens børnene er umiddelbare og spontane i deres tilgang til læring”

Hvad har været din vigtigste erkendelse?

De studerende er blevet introduceret for ACB-modelen, Mindset-teori, den politiske baggrund for talentindsatsen, besøgt Da Vinci-Linjen samt set eksampler på talentudvikling fra sporten og musikkens verden. 

Da jeg har spurgte vejlederne om hvad deres vigtigste erfaring har været, svarede én følgende:  

”Min dårlige samvittighed over for toppen af klassen, der før var meget selvkørende - har fået min opmærksomhed ift. at deres potentialer, kan være med til at sætte dagsordenen for undervisningen ved at inddrage mindset og medbestemmelse på en anden måde. De skal blive ved med at udvikle sig, selvom de allerede er gode.”

En anden svarede:

Jeg tilrettelægger min undervisning efter Kirsten Baltzers ABC-model, og vi vil arbejde endnu mere med det i næste skoleår. Jeg tænker hele tiden ”mål for læring” ind i undervisningen og vil gerne afsætte tid næste skoleår til at give eleverne mere individuel feedback og feedforward. Jeg arbejder bevidst med at skabe gode relationer til eleverne og når tilliden er skabt, støtter jeg også op omkring børnenes tankesæt.”

Og en tredje svarede:

"Den vigtigste erkendelse, er for mig at se, min opmærksomhed og mit fokus på hvordan jeg kan tilbyde differentieret undervisning med fokus på børn med særlige forudsætninger. Mit fokus er stadig min egen måde at kommunikere på til både eleverne og deres forældre. Jeg har et stort ansvar i at formidle dette fokus på talentudvikling i indskolingen. Det bliver også en udfordring at skulle vække nysgerrigheden og lysten til at arbejde med talenterne hos mine kollegaer, da der stadig hersker myter og fordomme om de dygtigste elever i folkeskolen."

Hvorfor vil du anbefale andre at starte på en talentvejlederuddannelse?

I folkeskolereformen tales der om at “udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan”, og at “folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater samt øge elevernes trivsel”. Undervisningen skal styrkes, så den “tager hensyn til de enkelte elevers behov og forudsætninger”. Elevernes læring og læringsmiljø er i fokus med indsatsområder som læringsmålsstyret undervisning, trivsel og bevægelse, klasseledelse, understøttende undervisning osv.

Når folkeskolen har så mange fokusområder, hvorfor vil du så lige anbefale andre at begynde en talentvejleder uddannelse?

Til dette spørgsmål svarede en studerende: 

”Fordi, selvom det er en uddannelse, der er målrettet arbejdet med de dygtige elever, er der masser af fagligt stof, der kan bruges til den store almindeligt præsterende flok. Hvis man interesserer sig bare en smule for den nyeste forskning på det didaktisk-pædagogiske område, så er talentvejlederuddannelsen rigtig god.”

En anden svarede:

"Fordi de her møder kompetente mennesker. Jeg kunne have sparet meget tid ved at tage denne uddannelse tidligere. Mange aspekter, som jeg selv har brugt lang tid på at lære/finde bliver serveret på et sølvfad."

Og en tredje svarede:

"Det er udviklende for mig som underviser at se min praksis i et nyt og andet perspektiv. Det løfter med tiden det faglige niveau i folkeskolen, er jeg ret sikker på, for alle elever kan blive dygtigere."

Hvad handler 2 modul om?

De kommende talentvejledere er nu gået på velfortjent sommerferie, men mødes atter i oktober, hvor hele holdet tager på studietur til Wales for at besøge udvalgte skoler, der i en årrække har arbejdet med at inkludere talenterne i undervisningen ved at skabe et berigende talentudviklingsmiljø eller beriget læringsmiljø efter devisen: ”A rising tide will lift all ships”.

Efter studieturens input og inspiration skal kursisterne skrive en talentstrategi for deres skole i samarbejde med deres skoleleder, der som led i uddannelsen deltager en hel dag sammen med kursisterne. Uddannelsen afsluttes med et fem-dages internatophold i april 2017 hos ScienceTalenter i Sorø, hvor der er fokus på selve talentvejlederrollen, og de mange udfordringer læreren vil kunne møde som vejleder for sine kolleger i spændingsfeltet mellem rollen som kollega, ekspert og ledelsens mand.

Jeg vil slutte dette blogindlæg med et citat for en af de studerendes eksamensopgaver:

”Vi ser det som et oplagt udviklingspunkt i folkeskolen at gøre det inkluderende talentarbejde mere bevidst og målrettet til gavn for samfundet såvel som den enkelte elev. Meget talentarbejde har hidtil været bygget op som projekter og særlige arrangementer for de talentfulde elever, hvilket har vist sig utrolig motiverende for eleverne. Men dagligdagen i skolen bør også forbedres for talenterne. Derfor bliver det også spændende at følge udviklingen de nærmeste år, hvor det skal forsøges implementeret i langt større grad end tilfældet er i dag. Meget afhænger dog af hvor stor opbakning, der kan skabes på de enkelte skoler og lærerværelser. Det er et spørgsmål om på den ene side at gøre det tilgængeligt, forståeligt og overkommeligt at gå i gang med for den enkelte lærer og på den anden side at få tilstrækkelig opbakning fra ledelserne - både på det organisatoriske og ressourcemæssige plan.”  (Mette Dam Jørgensen og Lærke Skovvang Jespersen, 2016)

Se eksempler på vejledernes opgaver her: Eksamensopgaver