Søren Peter Dalby Andersen

Blog

Ny og gratis mind-set-model

I de seneste år har udtrykket ”dynamisk mind-set” gjort sit indtog i den danske folkeskole. Begrebet kommer fra Carol Dwecks banebrydende arbejde omkring, hvilken indflydelse en persons mindset har på realisering af individets potentiale. Tenacity begrebet er en pendant til mindset, hvor modellen nu er blevet oversat til dansk.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

I 2018 beskrev jeg, i blogindlægget ”Tenacity - kan det bruges til noget?”, hvordan jeg på en studietur til Wales blev introduceret til teorien bag tenacity.

Søren Peter Dalby Andersen

Tenacity kan oversættes til “at lære at være vedholdende” og kerneprincipperne bag Bill Lucas didaktik handler om, hvordan vi hjælper eleven til at:

 • tro på egne evner
 • styre bevidst
 • være engageret
 • aktivere og udvide sit netværk

Ønsker du at forstå bagrunden for tenacity og mindsetteori kan du læse indlægget her: Tenacity kan det bruges til noget?

I dette blogindlæg vil jeg blot fokusere på karakteregenskabshjulet, som er en oversættelse og videreudbygning af Bill Lucas og Ellen Spencers tenacity-model.

Karakteregenskabshjulet

Begrebet karakteregenskaber refererer til, hvordan vi reagerer og opfører os, når vi interagerer med omverden. Modellen er et redskab til at planlægge undervisning, som sætter fokus på træning af specifikke vaner og undervaner i den daglige undervisning. Karakteregenskabs-hjulet består af fire vaner og tolv undervaner. Netop den opdeling gør begrebet konkret og giver mulighed for at fokusere elevsamtaler og designe undervisning, så den adresserer udvikling af elevernes karakteregenskaber.

Hvad kan Karakteregenskabs-hjulet bruges til?

Hjulet er et didaktisk planlægningsredskab, som giver lærerteamet en tydelig beskrivelse af, hvilke karakteregenskaber en vedholden elev har. Derved kan Karakteregenskabs-hjulet anvendes til at skabe klarhed over, hvilke vaner og undervaner, man ønsker at fremme via sin undervisning.

På den måde kan både lærere og elever fokusere på, hvilke karakteregenskaber, der aktuelt er i fokus i et specifikt undervisningsforløb. På den måde kan Karakteregenskabs-hjulet bidrage til en kvalificeret samtale om, hvilke karakteregenskaber, der kan medvirke til at nå i mål med projekter, ambitioner og drømme.  

Personligt har jeg gode erfaringer med at:

 • karakteregenskabs-hjulet kan hjælpe lærerteams med at:
 • udvikle et fælles sprog om karakteregenskaber, som går på tværs af skolefællesskabet.
 • skabe en dialog om, hvordan man bedst udvikler elevernes 21. århundredes skills.
 • reflektere over og vurdere elevers karakteregenskaber.
 • spore fremskridt hos elever over tid.
 • identificere opnåede læringsmål og fastlægge nye udviklingsmuligheder.
 • være mere opmærksom på, hvornår elevernes karakteregenskaber sættes i spil.
 • skabe en dialog på skolen om værdien af ​​at udvikle elevernes karakteregenskaber.
 • udvikle et fælles sprog om 21. århundredes skills.

Jeg håber, at du vil benytte modellen til at designe din undervisning, så du systematisk adresserer udvikling af dine elevers karakteregenskaber.

Du kan downloade modellen her: Gratis model til print