Søren Peter Dalby Andersen

Blog

Hvad er dit læringssyn?

I dette blogindlæg kan du se en film, som forklarer vigtigheden af være sig bevidst om sit læringssyn.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Lys bliver hyppigt brugt som metafor for læring og i samfundsdebatter hører man ofte udsagn som"læring og forskning er lyset, der lyser op i samfundet mørke og viser os vejen ud af uvidenheden".

Søren Peter Dalby Andersen

De tidligste tanker om lysets natur findes hos de græske filosoffer. Euklid fastslog ca. år 280 f.Kr., at lys udbreder sig retlinet. Platon opfattede lys som stråler, der udgår fra øjet og udbreder sig med uendelig stor hastighed. I dag er forskerne enige om, at lys både kan og skal opfattes som partiklerog som bølger. På samme måde har læring været anskueliggjort på mange måder, men især to traditioner er fremherskende i nyere tid.

Den ene tradition kan illustreres af tilegnelsesmetaforen, der har sit udspring i Piagets psykologiske og kognitive modeller for læring, og den anden, illustreret af deltagelsesmetaforen, er udviklet på baggrund af analyser af etnografiske og antropologiske studier (Sfard, 1998).

De to traditioner beskriver læring på radikalt forskellige måder, hvilket grundlæggende handler om opfattelsen af viden. Forskellen mellem de to metaforer for læring handler grundlæggende om, hvordan man opfatter viden.

I tilegnelsesmetaforen betragtes viden som noget man kan tilegne sig og besidde. Det er en tilgang til læring, der fungerer godt til at forklare fag-faglig viden.

I en moderne skole er det dog ikke nok blot at ”give” eleverne fagfaglig viden. Her ønsker vi også at udvikle en lang række andre kompetencer kompetencer. I den kontekst er tilegnelsesmetaforen ikke fyldestgørende, da kompetencer i høj grad handler om at kunne noget og sætte viden i spil.

Deltagelsesmetaforen betragter læring som udviklingsviden, der opnås gennem aktiv deltagelse i en given social praksis. Metaforen hjælper os til at få fokus på mere generiske dele af læringsbegrebet som f.eks. samarbejdsevne, karakteregenskaber, formidlingsevner, selvtillid og metarefleksion.

Normalt ville jeg nu gå ind i en lang didaktisk skriftlig beskrivelse, men mit nytårsforsæt er at skrive mindre og fortælle mere. Personligt synes jeg det er fedt at kunne se en lille ”film” i toget, bussen eller andre tidspunkter, hvor jeg kigger på min telefon. Så her kommer mit første forsøg på at lave en lille didaktisk film.