Blog

Voks med Spiremodellen

3. advent

Publiceret Senest opdateret

Hvordan anvendes iterationer i PBL?

Inspirationshæfterne, som deles i denne adventskalender giver dig og din skole et teoretisk og praktisk grundlag, som klæder jer på til arbejdet med PBL.

Yderligere beskrives samtidig et didaktisk ståsted der, på tværs af grundskolens mange faggrupper, kan fungere som et fælles sprog. De mange sammenhængende modeller giver en værktøjskasse som, på trods af faglige forskelligheder, kan medvirke til at frigøre lærerteamets kreativitet, viden og diversitet.

I denne adventskalender modtager du følgende hæfter helt gratis:

- Læringssynet bag PBL (PBL som hovedret)

- Planlægningsredskaber og PBL (Planlægning af PBL-forløb - hvordan gøres det?)

- Undervisning via iterationer og PBL (Dagens indlæg)

- Overraskelse (udkommer 4. advent)

Tredje adventsgave kan downloades her: Iterationer og PBL

Tag Patent på processen

Iterationer kan betragtes som en konstant vekslen mellem divergente og konvergente delprocesser. Den endelige løsning opstår via summen af mange mindre løsninger.

Når man arbejder med iterative processer, er det vigtigt at lade elevernes frie tanke udfolde sig. Læreren skal tage patent på processen. Vores erfaring er, at det gør en forskel at tænke undervisning via innovation, frem for undervisning i innovation.

Det understøttes af forskning på området, som peger på en række fordele ved overvejende at fokusere på processen frem for produktet, f.eks. at det giver plads til fejl og muligheder for at lære af dem (Andersen, 2016).

Spiremodellen

Det er imidlertid også vores erfaring, at nye arbejdsprocesser, fagord, opgaver, metodekort og forventninger kan virke overvældende og frustrerende, da det kræver energi og fokus at se og finde sammenhæng og mening med opgaver og handlinger. I værste tilfælde kan det skabe en situation, hvor mængden af information overstiger aktørernes kognitive overskud.

Vær derfor opmærksom på, at mængden af opgaver, informationer og usikkerhed ikke bliver så stor, at det resulterer i kognitivt overload, hvor elever, eller team, ikke længere er i stand til at behandle de mange oplysninger, mister overblikket og træffer uhensigtsmæssige valg (Sweller, 1988).