Søren Peter Dalby Andersen

Blog

Undervisnings-differentieringens ABC

I folkeskolens nationale mål står der, at folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Så hvordan sikrer man, at alle elever – også de dygtige- bliver udfordrede i løbet af skoledagen? Dette spørgsmål har optaget Maja Stounberg Franck siden sensommeren 2018, hvor hun startede på uddannelse som talentvejleder i Sorø. Jeg har gennem de seneste år været inspireret af Majas arbejde. I dette blogindlæg lader jeg hende dele sine erfaringer med dig.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Som nævnt står der i folkeskolens nationale mål, at folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Så hvordan sikrer man, at alle elever – også de dygtige- bliver udfordrede i løbet af skoledagen? Hvad er så svaret? Og findes der er endegyldigt svar?

Søren Peter Dalby Andersen

Kirsten Baltzer og Ole Kyed har i hvert fald et godt bud på, hvordan man kan udfordre alle elever i alle timer. Modellen er ikke uden fejl, og den er også i begyndelsen ret tidskrævende. Men når man først lige er kommet i gang og mærker både ens eget, men også elevernes engagement i undervisningen, så giver det én mere energi til at fortsætte.

ABC-modellen er en metode til at lave en kvalificeret undervisningsdifferentiering. Man kan sige, at det bliver en planlægningsramme til at udfordre alle elever på deres aktuelle læringsniveau.

Formålet med brugen af modellen er at skabe udviklende og stimulerende læringsvilkår for samtlige elever ved at fastsætte læringsmål på tre forskellige niveauer (ABC). Det er vigtigt at pointere, at elever, der arbejder på B og C niveau også skal lave de lavere niveauers opgaver, så fundamentet og det grundlæggende i opgaver og forløb er indlært. Typisk vil man dog differentiere i opgaverne, så enkelte opgaver helt kan udelades.

Niveau A: dette niveau kalder jeg for fundamentet i opgaverne eller forløbet. Dette er det absolut laveste, det som vi forventer, at alle elever skal kunne.

Niveau B: er mellemniveauet, hvor der arbejdes med sammenligninger og sammenhænge.

Niveau C: er drømmescenariet – her er det som underviser tilladt at stille sig selv spørgsmålet: hvad kunne være det ultimative, som eleverne skal undersøge eller fordybe sig i.

Grundideen med undervisningsformen er, at alle opgaver er synlige for alle elever, så man kan vælge sig ind på niveau fra opgave til opgave. (evt. forløb). Mine data fortæller mig, at eleverne helst selv vil vælge niveau, og jeg gør altid opgaverne synlige for eleverne i starten af forløbet, så de kan se, hvad jeg forventer af dem. Jeg tillader også, at de undervejs må skifte niveau (ikke i den enkelte opgave, men ved aktivitetsskift)

Til at understøtte modellen i de humanistiske fag gør jeg brug af Blooms taksonomi (jeg har en 9.årgang), så de kan se, hvad det er der forventes.

Så hvad siger eleverne om arbejdet med ABC undervisning? Jeg har spurgt min egen 9.klasse og samarbejdspartner efter deres første forløb:

Fordele ved ABC-undervisning

Elevperspektiv:

 • Det er rart, at vi selv må vælge niveau
 • Det er godt, at der er mulighed for at skifte niveau undervejs, i enkelte opgaver og i forskellige typer af aktiviteter
 • Det er rart at kunne arbejde med nogen på sit eget niveau, så jeg kan sparre og udvikle mig
 • Jeg får mulighed for at tage ansvar og udfordre mig selv

Lærerperspektiv:

 • Mulighed for at følge en gruppe elever samt have fokus på dem
 • Mulighed for at alle elever kan bidrage med noget i fælles opsamling
 • Mulighed for at arbejde på tværs af klasser samt udvikle sig på eget niveau
 • Tæt samarbejde med partner i parallelklassen
 • Når den ene lærer ikke lige er ordentlig forberedt, så er den anden (sparring)

Udviklingsmuligheder med ABC-undervisning

Elevperspektiv:

 • Når jeg selv har valgt mit niveau, så mangler jeg lidt at blive guidet i forløbet, om jeg har valgt rigtigt
  • FOKUS: vi skal huske at nå forbi alle elever - også dem, der virker selvkørende (specielt C-niveau)
 • I har glemt bevægelse i undervisningen!

Lærerperspektiv:

 • Svært at lave bevægelse i undervisningen, da det bliver bevægelse for bevægelses skyld og ikke med indhold (kvalitet)
 • Kræver meget forberedelse sammen, når vi laver det parallelt

Onsdag i uge 44 skal min makker og jeg fremlægge forløbet for vores udskolingskollegaer, så håber vi, at vores positive oplevelse med ABC-undervisning kan smitte af, så flere lærere får mod på at gøre det, som folkeskoleloven egentlig beder os om; ”at udfordre alle elever, så de får mulighed for at blive så dygtige, de kan”

Som talentvejleder er det en svær opgave at prikke til kollegaer og få lov til at undersøge deres kompetencer inden for undervisningsdifferentiering. Men jeg oplever heldigvis, at flere og flere åbner for at lade mig komme ind i det didaktiske rum, hvor der er tid og rum til forandring eller blot fornyelse.

Du kan læse mere om:

Talentvejlederuddannelsen: https://sciencetalenter.dk/projektboersen/projekter/Talentvejlederuddannelse

ABC-undervisning: https://sciencetalenter.dk/pladstiltalenterne