Søren Peter Dalby Andersen

Blog

Future of Education and Skills 2030

Gennem de sidste ti år har jeg interesseret for mig for, hvordan man skaber et fælles sprog som, i forbindelse med innovative processer, kan lette samarbejdet i skolens meget fagligt diverse lærerteams. Det har været en faglig udfordring af finde/skabe redskaber og modeller, der hjælper os lærere med at kommunikere effektivt og lære om og sammenligne bedste praksis. – også på tværs af de humanistiske og naturfaglige fag.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Mit arbejde med at finde en didaktisk mening med de forskellige iterationsprocesser er foregået via lærergerning i grundskolen, forvaltningsarbejde, afvikling af workshops, teoretisk fordybelse via en masteruddannelse, skole/virksomhedssamarbejde, KlimaZirkus - Building Workshop, blogindlæg, deltagelse på udtallige konferencer, hvor jeg har fået og delt viden samt ivrigt debatteret med andre undervisere – det har virkeligt været sjovt.     

Søren Peter Dalby Andersen

Da jeg fik interessen for dette didaktiske felt, fandtes der ikke meget dansk litteratur om emnet og mange var uforstående overfor, hvorfor iterative processer skulle inddrages i folkeskolen. Her ti år senere ser det helt anderledes ud og mit didaktiske innovationsnørderi er gået hen og blevet helt mainstream – hvilket jeg kun er glad for. Derfor vil jeg ikke bruge spalteplads på at argumentere for berettigelsen af denne undervisningsmetode i folkeskoleregi.

Dog kan du dykke ned i følgende blogindlæg - hvis du gerne vil vide mere.   

Future of Education and Skills 2030

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) er også begyndt interessere sig for undervisning, der søger at udstyre elever med en følelse af formål og mening. Derfor er projekt Future of Education and Skills 2030 blevet lanceret.

Formålet med projektet er at hjælpe lande med at finde svar på to vidtgående spørgsmål:

  • Hvilken viden, færdigheder, holdninger og værdier skal nutidens elever besidde for at trives og forme deres verden?
  • Hvordan kan undervisningssystemer udvikle denne viden, færdigheder, holdninger og værdier mest effektivt?

Arbejdet med at besvare ovenstående spørgsmål udføres i samarbejde med politiske beslutningstagere, akademiske eksperter, skolenetværk, lærere, uddannelsesledere, studerende og arbejdsmarkedets parter. Dette samarbejde skal skabe rammen for, at der kan udveksles ideer, sammenlignes best praksis og forhåbentligtvis kan dette bidrage til et nyt økosystem for læring.

I mine øjne har vi i Danmark mange gode erfaringer inden for denne form undervisning. Derfor er jeg også stolt af, at OECD har inviteret mig ind i projektet og at jeg derved får mulighed for at videregive de mange erfaringer, vi har gjort os i Danmark.

Via min blog på Folkeskolen.dk vil jeg videregive mine erfaringer og læringspointer fra OECD projektet Future of Education and Skills 2030.