Blog

Nem idegenering til ABC-Forløb

Brug af teknologi til at skabe engagerende læringsoplevelser

Publiceret Senest opdateret

Kære undervisere!

Som nogen af jer måske har oplevet, kan det at skabe et ABC-forløb være en udfordrende proces, der kræver en stor mængde tid og kreativitet. Men frygt ikke! Jeg er her for at hjælpe dig med at forenkle denne proces, så du nemt kan designe ABC-forløb, der engagerer dine elever på alle klassetrin og inden for alle fagområder.

Ved at bruge en GPT-baseret chat, kan du nu få ideer til ABC-forløb blot ved at ændre klassetrin, tema og fag i din forespørgsel. 

HUSK AT VÆRE KRITISK OVER FOR COMPUTERENS FORSLAG. Jeg bruger der blot til ideegenerering og dette er blot et eksempel. 

Her er en guide til, hvordan du kan gøre det:

Trin 1: Forbered Din Prompt

Din prompt skal indeholde de vigtige detaljer, der vil guide AI'en til at skabe det bedst mulige forløb for dig.

En "prompt" i programmering eller i sammenhæng med AI-baserede applikationer som GPT-3 refererer til en instruktion eller et sæt instruktioner, der gives til systemet for at initiere en bestemt opgave eller få en respons. I tilfældet med tekstbaserede AI-systemer, er en prompt ofte en sætning eller et spørgsmål, som brugeren indtaster for at guide AI'en i at generere en relevant og nyttig output eller svar.

For eksempel, i konteksten af dit ABC-forløb, kunne en prompt være en anmodning om at generere et undervisningsforløb baseret på specifikke parametre som klassetrin, tema, og fag. AI'en vil så bruge denne prompt som en vejledning til at skabe et tilpasset undervisningsforløb, der opfylder de angivne kriterier.

Inden du klipper nedenstående prompt ind i ChatGPT skal du blot rette følgende del af prompten:

Tema: vandets kredsløb Dette ændres efter dit valg

Klassetrin: 3 klasse Dette ændres efter dit valg

Faget: naturteknologi Dette ændres efter dit valg

Her kommer prompten du kan anvende.

Plaintext prompten er her:

Du er didaktisk ekspert.

Brug nedensående til at generere et ABC-undervisningsforløb tilhørende aktiviteter og spørgsmål.

Tema: vandets kredsløb 

Klassetrin: 3 klasse

Faget: naturteknologi

Et ABC-differentieret forløb tager udgangspunkt i, at alle elever arbejder med det samme emne eller stofområde. De arbejder også med fælles læringsmål for undervisningen. Præcis som vi kender det fra den klassiske undervisning. Forskellen ligger i, hvordan eleverne skal arbejde med opgaverne undervejs for, at vi som lærere kan sige, at de alle når det fælles læringsmål på deres niveau. Det handler nemlig om at skabe tre mestringsniveauer niveau A,B,C

A-niveau er:

Løse enkle opgaver, hvor grundlæggende viden og færdigheder anvendes på en let opgave; måske selvstændigt at løse (næsten) den (samme) opgave, som læreren har gennemgået.

Man kan med fordel bruge følgende ord til at skabe opgaver og aktiviteter til niveau A: Vide, referere, genkende, forstå og forklare med egne ord 

B-niveau er:

Løse opgaver af stigende sværhedsgrad, hvor grundlæggende viden og færdigheder bruges, gerne integreret i opgaver, der stiller krav om brug af forskellig viden og færdigheder, så der skal skelnes og vælges mellem færdigheder for at løse opgaven i sin helhed.

Man kan med fordel bruge følgende ord til at skabe opgaver og aktiviteter til niveau B:

Anvende afprøve, bruge, analysere, nedbryde i dele, skille, se system/struktur

C-niveau er:

Refleksioner over rækkevidden af de tilegnede færdigheder, kritisk diskussion af den tilegnede viden, selvstændigt finde sammenhænge, hvor de tilegnede færdigheder kan bruges, opfinde produkter hvori viden og færdigheder kan indgå og tilsvarende. Vide, referere, genkende, forstå og forklare med egne ord Anvende afprøve, bruge, analysere, nedbryde i dele, skille, se system/struktur fortolke, vurdere, bedømme ud fra forskellige kriterier, gå fra dele til helhed, og opstille handleforskrifter

Man kan med fordel bruge følgende ord til at skabe opgaver og aktiviteter til niveau C:

fortolke, vurdere, bedømme ud fra forskellige kriterier, gå fra dele til helhed, og opstille handleforskrifter, Skabe, metakognition

 

Trin 2: Indsæt Din Prompt i ChatGPT

Når du har kopieret ovenstående og ændre på fag, tema og klassetrin er din prompt klar.  Det tid til at indsætte den i ChatGPT og tryk ”send”. Du vil straks begynde at se et udkast til dit ABC-forløb, der er tilpasset dine specifikationer.

 

Trin 3: Tilpas dit Forløb

Husk, at det udkast, du modtager fra ChatGPT, er netop det: et udkast. Du har fuld frihed til at tilpasse det yderligere for at sikre, at det opfylder dine elevers behov og din undervisningsstil.

 

Eksempel på resultat

Nu, hvor du har en idé om, hvordan du nemt kan generere ideer til ABC-forløb med ChatGPT, vil jeg gerne dele en prøve prompt og det resulterende forløb med dig:

 

Jeg fik følgende resultat:

ABC-undervisningsforløb: Vandets Kredsløb

Klassetrin: 3. klasse

Faget: Naturteknologi

Tema: vandets kredsløb  

 A-Niveau:

Læringsmål: 

At introducere eleverne til grundbegreberne vedrørende vandets kredsløb.

Aktiviteter:

1. **Video og Diskussion**: Vis en kort video der illustrerer vandets kredsløb. Diskutér derefter videoen med klassen, hvor eleverne opfordres til at forklare processerne med egne ord.

2. **Tegning af Vandets Kredsløb**: Lad eleverne tegne deres egen version af vandets kredsløb baseret på det, de har lært.

**Spørgsmål**:

- Hvad er de forskellige trin i vandets kredsløb?

- Kan du forklare, hvad der sker med vandet, når det fordamper?

 

B-Niveau:

**Læringsmål**:

At hjælpe eleverne med at dykke dybere ind i begreberne og forstå, hvordan de kan integrere forskellige færdigheder i deres læring.

**Aktiviteter**:

1. **Gruppe Projekt**: Eleverne deles i grupper og får til opgave at lave en lille præsentation, hvor de analyserer og nedbryder de forskellige aspekter af vandets kredsløb.

2. **Eksperiment**: Gennemfør simple eksperimenter, der demonstrerer koncepter som fordampning og kondensation.

**Spørgsmål**:

- Hvordan påvirker forskellige faktorer, som temperatur, vandets kredsløb?

- Kan du skelne mellem de forskellige faser i vandets kredsløb?

C-Niveau:

**Læringsmål**: 

At tilskynde eleverne til at tænke kritisk omkring det lærte stof, og at finde måder at anvende deres viden på kreativt.

**Aktiviteter**:

1. **Kritisk Diskussion**: Facilitér en diskussion, hvor eleverne kritisk kan diskutere de potentielle konsekvenser af menneskelig indflydelse på vandets kredsløb.

2. **Projektbaseret Læring**: Lad eleverne udarbejde et projekt, hvor de opfinder noget (en tegning, en model, et skriftligt arbejde), der viser en kreativ anvendelse af deres viden om vandets kredsløb.

**Spørgsmål**:

- Hvordan kan menneskelig aktivitet påvirke vandets kredsløb?

- Hvordan kan du bruge din viden om vandets kredsløb til at opfinde noget nyt eller løse et problem?

  

HUSK

 

Jeg håber, dette værktøj vil være en stor hjælp for dig i din undervisning! MEN husk, du kan altid finde mere information om ABC-forløb på: https://blog.folkeskolen.dk/blog-naturfag-soren-peter-dalby-andersen/undervisnings-differentieringens-abc/234846

 

God undervisning!