Søren Peter Dalby Andersen

Blog

Skoler og bibliotek skaber rum til innovation

I Hvidovre har vi arbejdet med metoderne fra Design To Improve Life. Det har resulteret i, at skoleelever og lærere kan nu arbejde med innovative processer i et nyt innovationsrum på biblioteket i Hvidovre Kommune

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Mandag den 24. marts åbnede jeg sammen med Mette Tew fra Hvidovre Bibliotekerne et innovationsrum på Avedøre Bibliotek, som er beregnet til folkeskole- og gymnasieelever. Det er ikke et klasselokale, der er ingen borde og stole, men man må skrive på væggen, og der er metoder samt materieller, der skal inspirere til innovation.

Søren Peter Dalby Andersen

Innovationsrummet er en del af det kommunale projekt InnovationsLab Hvidovres strategi om at skabe en innovativ kultur på børne- og ungeområdet i Hvidovre Kommune. Rummet giver lærerne mulighed for at flytte en del af deres undervisning til biblioteket, hvor de kan samarbejde med bibliotekarerne om at hjælpe eleverne i den innovative proces. På den måde kommer folkeskolereformen og ideen om ”den åbne skole” også i spil. Rummet skal inspirere og hjælpe lærere og elever med at arbejde med innovation.

Jeg har i samarbejde med Mette Tew arbejdet med at få innovation til at blive en naturlig del af naturfagsundervisningen, hvilket f.eks. har resulteret i udviklingen af projekt Elever af Ellehammer. Her arbejder skoleelever med konkrete udfordringer fra lokale virksomheders dagligdag. Det er derfor super fedt med et rum, der ikke er et traditionelt klasselokale, men et rum, der kan inspirere og hjælpe både lærere og elever med at bruge innovative processer. Under processen står bibliotekarerne klar til at hjælpe eleverne videre i forløbet.

Når jeg spørger Mette Tew om, hvorfor innovationsrummet ligger på biblioteket, siger hun: ” Folkeskolereformen og ideen om ”den åbne skole” giver helt nye muligheder for samarbejde mellem skolen og biblioteket. Vi vil gerne se mange flere børn og unge på biblioteket. Samtidigt er flere folkeskole- og gymnasielærere begyndt at arbejde med innovation i undervisningen, og til den proces, synes vi, at vi som bibliotek har noget at byde ind med rent fagligt. På den måde vil de faglige kompetencer, biblioteket har inden for informationssøgning, materialekendskab og vejledning, komme i spil på en naturlig måde.”

I indretningen af innovationsrummet har vi taget udgangspunkt i innovationsmetoden, Design to Improve Life, som Langhøjskolen og Dansborgskolen i Hvidovre Kommune med succes har afprøvet ved 8. og 9. klassernes projektopgaver og featureuger. (http://www.folkeskolen.dk/540868/beskidt-vand-og-rene-haender-i-projektopgaven)

Metoden består af fire faser, som vi har forsøgt at inkorporere i rummet ved at personificere dem i fire karakterer. Karaktererne skal give en billedlig og performativ forståelse af, hvilket mind-set eleverne skal have, når de arbejder i en innovationsproces.

Jeg ser frem til, at Hvidovres lærere tager rummet i brug og udvikler det samarbejde mellem skolerne og HvidovreBibliotekerne som innovationsrummet lægger op til.

Læs mere om konkrete projekter via disse links:  

  • http://innovationslabhvidovre.tumblr.com/ (kommunalt innovations projekt)
  • http://generationgroen.tumblr.com/ (featureuge om madspild og innovation)  
  • https://www.facebook.com/thevillage2014 (lokalt talenthold i innovation og design)
  • http://essallasse.wix.com/projektopgaven (innovationsprojekt fra præstemoseskolen)
  • http://klimazirkuset.wordpress.com/ (en vision)