Søren Peter Dalby Andersen

Blog

Science Talenter hos DONG Energy og BIOFOS

5. og 6. klasses elever fra Dansborg- og Langhøjskolen deltog i uge 4 i Science Talent Camp hos DONG Energy og BIOFOS. Formålet var at styrke elevernes interesse for naturvidenskab igennem workshops om energi og spildevand og spændende besøg hos virksomhederne.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Eleverne var udvalgte til at deltage i en todages Science Talent Camp, hvor de blev undervist i spildevand på BIOFOS og energiproduktion på Avedøreværket i Hvidovre.

Søren Peter Dalby Andersen

Første dag var talenterne på besøg hos BIOFOS. Her var fokus på spildevand og bæredygtig udnyttelse af naturgrundlaget. På anden dagen besøgte eleverne DONG Energy, hvor der var fokus på bæredygtig energiforsyning på lokalt og globalt plan. På begge dage var der lagt op til, at talenterne arbejdede med forskellige naturvidenskabelige arbejdsmetoder.

De 24 spørgelystne elever fik gennemgået kraftværksprocessen og spildevandsrensning. Der var en skov af hænder. Flere af dem ville gerne have svar på, hvad der sker inde i en turbine, hvad en generator laver, og hvordan man bruger bakterier til at rense spildevand.   

Talentaktiviteter som Science Talent Campen er vigtige. Erfaringer fra forskningen viser, at talenters foretagsomhed og interesse for naturvidenskab og teknologi stiger gennem skole- virksomhedssamarbejder, og det hænger blandt andet sammen med, at undervisningens teori opleves i praksis.

Yderligere estimerer en analyse fra 2015, at der  i 2025 vil mangle 13.500 ingeniører og naturvidenskabelige kandidater i Danmark. Dette kan potentielt få alvorlige konsekvenser for dansk erhvervsliv og velfærdssamfundet generelt. 

 

Brug for kloge hoveder

Hos DONG Energy har Gitte Højgaard-Nielsen stået for campen, og hun mener, at den - og lignende tiltag - har en værdi for virksomhederne.

”Eleverne på Science Talent Campen er kvikke. De har en umiddelbar tilgang til det komplekse naturvidenskabelige fagområde, og de er nysgerrige og ivrige efter at lære. I DONG Energy har vi brug for kloge hoveder, og selvom der er mange år til, at eleverne kan søge deres første job, er det vigtigt at stimulere nysgerrigheden og at fastholde elevernes interesse i at dygtiggøre sig inden for naturvidenskab. Forhåbentligt vil deres talent styrkes yderligere, og de vil få lyst til at uddanne sig den vej senere,”  siger hun.

Lykkedes det så?

Lærer på Dansborgskolen, Christine Jørgensen, fortæller:

”Jeg kan se, hvor meget det giver eleverne, at de lærer sammen med elever på samme faglige niveau, og det var enormt givende for mig at have tid til de dygtigste elever. Det er ofte sådan, at jeg bruger mest tid på dem, der har brug for støtte,”

Alexander Dragheim, en af Christines elever, har følgende kommentar til dagene:

”Det var nogle meget anderledes dage i forhold til vores normale skolegang – på den virkelig fede måde. Det sjoveste var at komme ud og se både BIOFOS og DONG Energy samt arbejde i workshops, hvor vi lærte nye ting om virksomhederne og naturvidenskab,” siger han.

Didaktisk netværk for naturvidenskabelige besøgstjenester

Arrangementet udspringer af et eksperiment, hvor www.sciencetalenter.dk hjælper naturvidenskabelige besøgstjenester med at komme i gang med talentpleje.

På nuværende tidspunkt afprøver Hvidovre kommune, Tårnby Kommune, BIOFOS, ARC og DONG Energy konceptet.

I den forbindelse udtaler Kristian Mandrup fra BIOFOS:

” I BIOFOS ved vi, at kompetenceudvikling er en livslang proces. Og vi ser det sådan, at Scince Talent projektet giver os mulighed for at inspirere og prikke til elevernes nysgerrighed, så de får lyst til at vide mere om de naturvidenskabelige fagområder, som vi i forsyningerne arbejder med. Det går også den anden vej – eleverne giver inspiration tilbage til os”

Målet for projektet er at undersøge mulighederne for at opstarte et didaktisk netværk for besøgstjenester. Netværket skal arbejde for, at unge naturfagsinteresserede elever oplever at blive fagligt udfordret. Yderligere ønsker tiltaget at skabe sammenhæng mellem skole, virksomheder og det samfund, skolerne og eleverne agerer i.  

 

 Hvad gøres der nationalt for at skabe sammenhængskraft mellem naturfags- og naturvidenskabsuddannelse samt det omkringliggende samfund? 

I skrivende stund arbejder en bredt sammensat strategigruppe på at udarbejde et forslag til en national strategi for naturfag og naturvidenskab.

Danmark har brug for en samlet national naturvidenskabsstrategi, der fremadrettet kan være med til at sætte retning for naturvidenskabelig uddannelse. Der er to centrale udfordringer:

For den enkelte borger og i samfundet ses en stadig øget kompleksitet, der bunder i naturvidenskabelige problemstillinger, og vi har derfor brug for en naturvidenskabeligt dannet befolkning, der kan begå sig i fremtidens samfund.

Det naturvidenskabelige og tekniske område er en af nøglerne til Danmarks fortsatte vækst og velfærd, men vi mangler kvalificeret arbejdskraft, og som samfund har vi brug for en forøgelse af antallet af naturvidenskabeligt og teknisk uddannede medarbejdere på arbejdsmarkedet.

Se en lille film om arbejdet: Stemstrategi_Film

Gruppen har også brug for dit bidrag til kortlægning af udfordringer og løsninger. 

Se mere her: http://astra.dk/stemstrategi