Adventsgave 4

Foto: Søren Peter Dalby Andersen

Elever skal hjælpes til at lære at lære

4. advent

Publiceret Senest opdateret

I de seneste år har udtrykket ”dynamisk mind-set” gjort sit indtog i den danske folkeskole. Begrebet kommer fra Carol Dwecks banebrydende arbejde omkring, hvilken indflydelse en persons mindset har på realisering af individets potentiale. Tenacity begrebet er en engelsk pendant til mindset, hvor modellen nu er blevet oversat til dansk. Men hvordan anvendes det i praksis? Modellen er udviklet og testet i samarbejde med de erfarne lærere Susanne Persson, Naja Birgit Johansen (Greve Kommune), Casper Andersen (Tårnby Kommune) og Susanne Lodahl (Tårnby Kommune).

Inspirationshæfterne, som deles i denne adventskalender giver dig og din skole et teoretisk og praktisk grundlag, som klæder jer på til arbejdet med PBL. Denne kalendergave handler om begrebet vedholdenhed.

Yderligere beskrives samtidig et didaktisk ståsted der, på tværs af grundskolens mange faggrupper, kan fungere som et fælles sprog. De mange sammenhængende modeller giver en værktøjskasse som, på trods af faglige forskelligheder, kan medvirke til at frigøre lærerteamets kreativitet, viden og diversitet.

I denne adventskalender modtager du følgende hæfter helt gratis:

- Læringssynet bag PBL (PBL som hovedret)

- Planlægningsredskaber og PBL (Planlægning af PBL-forløb - hvordan gøres det?)

- Undervisning via iterationer og PBL (Voks med Spiremodellen)

- Vedholdenhed (Dagens indlæg)

Hvordan arbejder du didaktisk med elevers vedholdenhed?

Begrebet karakteregenskaber refererer til, hvordan vi reagerer og opfører os, når vi interagerer med omverden. Modellen kan bruges på to måder:

  • som et redskab til at planlægge undervisning -
  • som et udgangspunkt for evaluering sammen med eleverne.

Karakteregenskabs-hjulet består af fire vaner og tolv undervaner. Netop den opdeling gør begrebet konkret./Undervanerne uddyber de 4 hovedpunkter og giver mulighed for at fokusere elevsamtaler og designe undervisning, så den adresserer udvikling af elevernes karakteregenskaber.

Hjulet er et didaktisk planlægningsredskab, som giver lærerteamet en tydelig beskrivelse af, hvilke karakteregenskaber en vedholden elev har. Derved kan Karakteregenskabs-hjulet anvendes til at skabe klarhed over, hvilke vaner og undervaner, man ønsker at fremme via sin undervisning.

På den måde kan Karakteregenskabs-hjulet bidrage til en kvalificeret samtale om, hvilke karakteregenskaber, der kan medvirke til at nå i mål med projekter, ambitioner og drømme.

Nye portfoliemodeller

Nu har KlimaZirkus i samarbejde med Susanne Persson, Casper Andersen (Tårnby Kommune) og Susanne Lodahl (Tårnby Kommune) udviklet et digitalt værktøj, som kan hjælpe dig med at følge dine elevers arbejde med begrebet vedholdenhed.

Du kan downloade redskaberne her:

Visuel temperatur på vedholdenhed

Tag temperaturen på din vedholdenhed

Skriv i kommentarfeltet, hvis du ønsker at afprøve redskabet. Så fremsender jeg vejledning og PDF, som er kodet til at elevernes svar sendes direkte til din mailbox.