Søren Peter Dalby Andersen

Blog

Når didaktik bliver synligt for elever.

Superheltekræfter

Publiceret Senest opdateret

Som lærere har vi (som regel) styr på vores didaktiske grundlag, og kan derudfra begrunde vores valg i undervisningen. Men hvad nu, hvis vi kunne synliggøre dette for eleverne, så de samtidig kan være deltagende i deres egen udvikling og læring?

Søren Peter Dalby Andersen

Disse tanker har ført til et samarbejde mellem Højvangskolen i Horsens og KlimaZirkus. Idéen og behovet er opstået på Højvangskolen, da de har rettet fokus mod at synliggøre arbejdet med STEAM og 21. århundredes kompetencer for eleverne på skolen, men hurtigt har måttet sande, at eleverne havde svært ved at tyde den originale model.

Frugterne af dette samarbejde ses i den levende model kaldet “Superheltekræfter". Modellen giver os muligheden for at synliggøre kompetencerne for eleverne, hvorved de bliver medskabere i deres egne læreprocesser og vi får et fælles sprog for de kompetencer, der er i spil ved skabelsen af 21. århundredes elever. Lærer Maria Schmidt fra Højvangskolen har levende illustreret de 4 kompetencer fra det didaktiske værktøj “4K-kompasset” i fagligt samråd med Stefan From-Møller (STEAM-vejleder på Højvangskolen)

Intentionen med kompasset er at give et redskab til at folde det 21. århundredes kompetencer bredere ud, så de kan anvendes som en integreret del af undervisnings-forløb.

I Superheltekræfter beskrives de 21. århundredes kompetencer hver for sig, men de fire dele er relationelt forbundet, og de vil ofte være indbyrdes afhængige. I praksis betyder det, at der er overlap og sammenhæng mellem dem og at det kan være vanskeligt at arbejde med kompetencerne adskilt. Modellen kan findes her:

https://www.klimazirkus.com/_files/ugd/f4c41d_07df90ca56ee499e914dc32fc1811ec4.pdf