Søren Peter Dalby Andersen

Blog

Talentudvikling i den danske skole

Så er mit første blogindlæg klar. Det at blogge er forholdsvist nyt for mig, men jeg er super glad for at få muligheden for at kunne berette om nogle af de udfordringer, jeg mener, folkeskolen står over for. I dette blogindlæg vil jeg fortælle om mit syn på talentudvikling i folkeskolen.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Mit engagement omkring talentudvikling i folkeskolen blev styrket, da jeg i efteråret 2013 tog til Wales sammen med 12 lærere fra Sorø Sciencetalenters Talentvejlederuddannelse. Her oplevede jeg det walisiske skolesystem indefra. Et skolesystem, der modsat det danske skolesystem sætter krav til skolerne om, at de skal fokusere på talenter. Turen fungerede som en øjenåbner.

Søren Peter Dalby Andersen

Individets talent i Wales

I Wales oplevede jeg et skolesystem, hvor der blev taget udgangspunkt i individets talent. Uanset om talentet var akademisk, håndværksmæssigt, sportsorienteret eller socialt følte eleverne, at de blev set. På skolen, Monmouth Elementary School, så jeg, hvordan kammerater og lærere hver uge nominerede elever, der havde udmærket sig, til ”Ugens stjerne”. Det kunne være, at man havde hjulpet en kammerat, der havde slået sig, eller man havde lavet en ekstra god opgave. Ugens stjerner blev hver fredag  anerkendt foran hele skole. Der var også en elev blev præsenteret som ”den bedste elev til matematik på skolen”, hvilket man aldrig ville gøre i Danmarks enhedsskole - men når alle talenter fejres, skal det akademiske talent også fejres. Både lærere og elever var enige om, at fejringen fremmede eleverne selvtillid, og gav dem et bedre kendskab til og respekt for deres kammerater. Denne eksplicitte fejring af elevernes kundskaber, færdigheder, kompetence og nævneværdige præstationer kan vi lære noget af.

Talentudvikling i den danske skole

Den danske skole kan i mine øjne blive bedre til at fejre den gode præstation. Jeg ønsker et skolesystem, hvor der i højere grad bliver taget udgangspunkt i individets talent, end det er tilfældet i dag. Men er folkeskolen klar til at arbejde med talentudvikling? Som skolelærer oplever jeg, at elever, forældre og lærere er modne til denne ændring. Jeg oplever det specielt via det spirende talentarbejde i Hvidovre, hvor den politisk besluttede visionen er, at der skal være ti kommunale talenthold. Talentholdenes indhold skal spænde lige fra idræt, innovation, design, matematik, science og til de humanistiske fag.

Min opfattelse af talent

Jeg vil her til sidst kort klargøre min opfattelse af talent. Jeg ønsker nemlig ikke, at talent skal måles ud fra IQ. Derimod bør man inddrage begreber som motivation, kreativitet, nysgerrighed samt evner over gennemsnit – faktorer som ikke kun er medfødte. Folkeskolen bør acceptere, at talentet er mangfoldigt, og at alle elevers potentialer skal udfordres. Som i Wales bør hver enkelt elev føle, at han/hun bliver set, uanset om deres talent er af akademisk-, håndværksmæssigt-, eller af social art. Det er derfor vigtigt, at folkeskolen opstiller nogle rammer, der er gearet til at udvikle alle elevers individuelle potentialer – også talenternes. Jeg mener nemlig, at talent ligger latent, men at det skal udvikles via rammer og kompetente personer, der kan understøtte talentets udfoldelse.

Min rejse til Wales fungerede som en øjenåbner omkring talentudvikling i folkeskolen, men den satte også tanker omkring den nye skolereform i perspektiv: Hvordan kan den nye reform forbedre vilkårene for folkeskolens talenter? Hvilke konsekvenser har det, når reformen undlader at stille et direkte krav om fokus på talentpleje? Hvordan kan folkeskolen konkret arbejde med talentudvikling? Dette vil jeg blogge videre om i den kommende tid.