Søren Peter Dalby Andersen

Blog

Spiral-projektet skaber motivation hos skoleelever!

Elever ønsker at opleve, at der er brug for dem, og at de kan gøre nytte. Det at skabe ægte værdi for andre via skolearbejdet er en vigtig motivator. F.eks. når 3 drenge i en 6. klasse arrangerede og planlægger en gåtur for ældre i byen.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Marts 2016 talte jeg med en af ildsjælene bag Spiral-projektet - Per Krull.  Det blev til et blog indlæg omhandlende, hvordan man implementerer design og innovation på grundskole niveau

Søren Peter Dalby Andersen

Spiral projektet er nu gennemtestet, hvilket er spændende, fordi projektet sideløbende har gennemført en grundig evaluering. Så i dette blog indlæg genbesøger jeg Spiral-projektet og høster deres erfaringer og didaktiske indsigter. Clarissa Corneliussen fortæller:

Hvad er baggrunden for projektet?

Baggrunden for Spiral-projektet er et kommisorium om at udvikle nye og oplevelsesbaseret metoder til at engagere og skabe øget læringslyst for børn, der er i læringsvanskeligheder og ikke nødvendigvis børn med læringsvanskeligheder. Experimentariums viden og erfaring med at skabe læring på aktive og anderledes måder er udgangspunkt for projektet, der har til formål at skabe større og stærkere sammenhængskraft i elevernes oplevelses- og læreprocesser. Skolereformen der trådte i kraft i 2014 var bl.a. et resultat af, hvad forskere kaldte, at skolen ramte for smalt, mistede for mange elever og at en stor gruppe børn ikke fik det optimale ud af deres skolegang. Med reformens fokus på inklusion, differentiering og større læringsudbytte for alle elever ønsker Spiral projektet, støttet af Egmont Fonden der har særligt fokus på udsatte børn og unge, at møde endnu flere børn i den danske folkeskole på en måde, der sikrer meningsfuldhed, relationsdannelser og sammenhæng.

Kan du beskrive ”setup’et” for samarbejdet med de enkelte skoler og lærere?

Spiral projektet er et samskabende skoleudviklingsprojekt. Det betyder, at vi har arbejdet helt ude i praksis sammen med elever, lærere og pædagoger i undervisningen på 5 skoler i 2 kommuner med fokus på at afprøve forskellige tilgange til læring. Spiral-teamet har ofte stået for undervisningen i 6 timer ad gangen på en hel årgang med lærere og pædagoger som assistenter eller observatører på deres egne elever og i deres egne klasser. Det har skabt nye perspektiver, ny inspiration og har bidraget til udvikling og afprøvning af ny praksis i undervisningen efterfølgende. Sideløbende med arbejdet ude i klasserne har projektet faciliteret lærende netværksmøder i de lokale Spiral-teams ude på skolerne, hvor der er blevet udviklet en praksisnær refleksionskultur med fokus på elevers engagement, didaktik og praksisudvikling. Vi har arbejdet design-baseret og samskabende, hvilket har betydet, at de medvirkende skoler og lærere har lavet forskellige afprøvninger i løbet af året afhængig af, hvad man ude på skolerne eller i kommunerne allerede var i gang med eller havde lyst til at afprøve. F.eks. har man på én skole i Billund kommune brugt Spiral-elementer i 4 tværfaglige projektforløb af hver 2 ugers varighed i løbet af året.

Hvilke interessante didaktiske indsigter har I fået?

Spiral-projektets resultater (opnået gennem bl.a. 283 elevers spørgeskema besvarelser, 24 workshops, mange samtaler med lærere, pædagoger, skoleledelser og forvaltninger samt 31 interviews med børn der kan betegnes som værende i læringsvanskeligheder) peger på, at skolen enten frembringer eller forstærker børns læringsvanskeligheder ved en blanding af måden vi holder skole på eller visse lærer-elev-relationer. På den baggrund er de didaktiske indsigter vi har fået i projektet, at mere sansebaseret, undringsbaseret og problembaseret tilgang til undervisning virker engagerende på mange elever, også dem i læringsvanskeligheder. Når undervisningen er aktiv og vedkommende ser vi at flere børn bliver motiveret for at læne sig ind i læringsfællesskabet. Det kan f.eks. være gennem en mere håndværksmæssig, praktisk, kreativ og eksperimenterende tilgang. Spørgeskemabesvarelserne viser, at 66 procent af eleverne ønsker at arbejde mere kreativt i timerne, og 85 procent ønsker at bevæge sig mere. Endnu en didaktisk indsigt er betydningen af elevers medbestemmelse og medinddragelse ift. både planlægning og indhold i undervisningen for deres motivation og deres oplevelse af at blive hørt og taget alvorligt. Samt betydningen af at de er med til at skabe ægte værdi for andre med deres skolearbejde, som da 3 drenge i en 6. klasse arrangerede og planlagde en gåtur for ældre i byen i forbindelse med projektemnet Senior Solutions. Det at opleve, at der er brug for dem og at de kan gøre nytte, er en vigtig motivator.

Hvordan har projektet tilført værdi til skoleeleverne?

En hjørnesten i Spiral-projektet har været at give eleverne en stemme, ligesom at lærere og pædagoger har været vigtige aktører, der er blevet lyttet til og samarbejdet med om at udvikle nye metoder og mindset i undervisningen. Konkret har det for eleverne betydet, at vi har arbejdet med elev-paneler, hvor deres ønsker, ideer og gode råd til en sjovere og mere meningsfuld skoledag er blevet hørt og kvitteret for. 31 elever er blevet interviewet og 283 har besvaret et spørgeskema om deres oplevelse af at gå i skole.

Eleverne har bidraget til at vi med Spiral-projektet kan få udbredt viden om, hvordan man skaber en mere vedkommende og aktiv tilrettelæggelse af undervisningen i Folkeskolen til gavn for børn på mange skoler i hele Danmark. Forskellige børn har nydt forskellige dele af projektets afprøvninger. Overordnet kan man sige, at projektets resultater og elevernes feedback understreger betydningen som skole-elev af at blive mødt med nysgerrighed, respekt og positive forventninger for at maksimal læring og trivsel kan foregå.

Hvad er fremtiden og hvordan kan man indgå et fremtidigt samarbejde med jer?

Spiral-projektet er netop nu ved at blive tilrettelagt i tilpassede Spiral-forløb på skoler rundt om i landets  kommuner, hvor man ønsker skolekulturudvikling, udvikling af professionelle læringsfællesskaber i teams og opkvalificering i sanse-, oplevelses- og undringsbaseret samt praktiske og eksperimenterende tilgange til læring på udvalgte årgange eller hele afdelinger på skolerne. Spiral-forløb er altid helt praksisnære og skræddersyede, så de bygger videre og oven på det, skolerne allerede arbejder med. I 2018 afholdes der en konference, hvor resultaterne fremlægges og projektets metoder, pædagogiske grundsyn og ny praksis præsenteres. Lærere, skoleledere og forvaltninger kan kontakte programleder Morten Kisendal Fabricius på mortenf@experimentarium.dk eller læse mere på Experimentarium.dk

Spiral arbejder med et børnesyn, der er ressource- og styrkebaseret og systemisk. Det er Spiral projektets formål fortsat at udvikle ny og bedre læringspraksis til gavn for børnene. 

Læs også: Skal vi have en taksonomi for innovation kreativitet og design?