Søren Peter Dalby Andersen

Blog

Hvordan skaber vi fremtidens skole?

Hvordan skaber vi en skole, som forbereder eleverne på en fremtid, hvor de skal være aktive borgere i et evigt skiftende samfund? Det spørgsmål optager mig, alle andre læreruddannede og didaktisk interesserede. Derfor var jeg spændt på at deltage i konferencen ”Fremtidens skole - i praksis”. Målet med konferencen var at diskutere fremtidens undervisning og inspireres af dem, der har arbejdet særligt med at nytænke læring.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

D. 7. august inviterede Høje Taastrup 700 mennesker - samtlige medarbejdere på kommunens skoler samt interesserede fra øvrige kommuner, skoler, uddannelsesinstitutioner mv. til diskussion af fremtidens undervisning. Jeg deltog selv i konferencen og fik mulighed for at tale med Institutions- og skolechef, Flemming Ellingsen. Vi fik en snak om kommunens visioner, ønsker og drømme om fremtidens skole. 

Søren Peter Dalby Andersen

Hvorfor afholder I denne form for konference?

Høje-Taastrup Kommune vil udvikle sine folkeskoler til i endnu højere grad at have fokus på fremtidens kompetencer og til i endnu højere grad at lave motiverende læring gennem autentiske og innovative læringsforløb.

Konferencen giver praksiseksempler på fremtidens læring herunder et fokus på det 21. århundredes kompetencer (Kommunikation, Kreativitet, Kritisk tænkning og Kollaboration/samarbejde). Høje-Taastrup Kommune vil gerne forstyrre den gængse opfattelse af skole og den måde, vi organiserer skole på. Og vi ønsker at vise eksempler på, hvordan lærer- og elevrollerne kan ændres, så lærerne måske bliver mere faciliterende, og eleverne får en langt mere aktiv rolle og dermed mere ejerskab for egen og de øvrige elevers læring.

Hvad skal fremtidens skole kunne?

Vi vil lave en skole, hvor børn og unge lærer fag og kompetencer ved at lege, bygge, ideudvikle, løse problemer og bruge deres naturlige nysgerrighed og skabertrang til at lære og udvikle sig. Vi skal sikre, at hvert enkelt barn oplever at blive et vidende, handlekraftigt og kompetent menneske af at gå i vores skoler. Alt sammen, så de kan begå sig i en kompleks og foranderlig verden.  Her spiller teknologi en vigtig rolle. Fremtidens skole skal sætte børn og unge i stand til at forstå, forholde sig kritisk til og være medskabere af teknologi.

Vores børn og unge skal, ud over at være fagligt dygtige, udvikle sig til at være kreative, aktive og samarbejdsbevidste mennesker – og dermed kunne begå sig i fremtidens samfund som kompetente og dannede borgere.

Hvad motiverer børn?

Det motiverer børn at være medskabere i læringssituationer, når der fx skal vælges emner, temaer og projekter i skolen. Det motiverer også, når eleverne for at løse et problem eller en opgave arbejder ”hands-on”, eksperimenterende og fx bygger modeller eller skaber reelle produkter, der kan anvendes af andre. Derfor skal læring være autentisk, dvs koblet til virkelige problemer så vidt muligt i samarbejde med aktører fra den virkelige verden.

Og så motiveres og lærer elever af at have ansvar - som når elever underviser lærere eller andre elever i den seneste brug af Ipads, laserprintere m.m.

Hvad betyder åben skole for jer?

At skolen så vidt det overhovedet er muligt er optaget af verden omkring og inddrager omverden i den daglige læring. Hvor fx lokale arbejdspladser såvel som virksomheder og venskabsklasser i udlandet bliver en del af skolens hverdag.

For eksempel har vi en række virksomheder i Høje-Taastrup Kommune, der rigtig gerne vil bidrage til og samarbejde med vores skoler. Vi skal blot finde den rigtige form. 

Hvad er visionen for skolen i Høje Taastrup Kommune?

Den overordnede vision og ambition for skoleområdet i Høje Taastrup Kommune er at opbygge en ramme og en kultur, der kan danne elever til at bidrage til en bæredygtig verden, og give dem de kompetencer, der vil være brug for nu og her og i tiden fremover. 

Det skal være et læringsmiljø, der klæder elever på til at kunne agere i et globaliseret, gennemdigitaliseret samfund i hastig forandring med de helt nye muligheder og udfordringer, som den virkelighed stiller os overfor.  

Høje Taastrup Kommune sætter trumf på visionerne med byggeriet af en helt ny skole, som åbner i 2020. Skolen kommer til at ligge i Nærheden, et byudviklingsområde nær Hedeland.

Hvad er det særlige ved at skulle bygge en ny skole?

Vi vil gerne arbejde som beskrevet på alle vores skoler, men det er selvfølgelig en unik mulighed at kunne bygge en skole, der fra bunden er programmeret til det 21. århundredes kompetencer.  

Tak til Flemming Ellingsen for åbenhjertig snak.

Det bliver mine øjne spændende at følge hvordan Høje Taastrup virkeligøre sine mål med fremtidens skole. Deres visioner og drømmer fejler i hvert tilfælde ikke noget. Man kan læse mere om Høje Taastrup kommunens skoleudvikling og bygningen af Skolen i Nærheden på www.htk.dk/21.

Hvordan kobler man så egentlig en ny pædagogisk med et skolebyggeri? I et af de næste blogindlæg vil jeg tale med Lene Jensby Lange fra Autens om netop samspillet mellem pædagogik, rum og skolebyggeri.