Søren Peter Dalby Andersen

Blog

Tegn mere sammen!

En prik, en streg, en trekant, en firkant, en cirkel og en bølge er alt, hvad du behøver for at kunne tegne et hus, en by, et land, jordkloden eller hele solsystemet. Det er ikke vigtigt, om det ser pænt ud. Det handler ikke om at tegne pænt, men om at kommunikere effektivt. Visuel kommunikation fremmer forståelsen og kan løse komplekse udfordringer på tværs af fag, teknologier og landegrænser.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Men hvorfor skal vi tegne mere sammen?

Søren Peter Dalby Andersen

Det spørgsmål stillede jeg medforfatter af bogen ”Tegn mere sammen” Ole Qvist-Sørensen, som svarede: ”For det første… Når vi arbejder visuelt, kan vi skabe fælles billeder og derigennem opnå fælles forståelse på tværs af faggrupper, afdelinger og kulturer.  Yderligere hjælper tegninger os med at:

 • blive konkrete
 • gøre verden mere håndgribelig
 • lette en gruppe menneskers kommunikation

Så når vi tegner sammen kan vi håndtere en højere grad af kompleksitet i vores samtaler...

Hvad handler bogen ”tegn mere sammen” om?

Bogen handler om visualisering og den introducerer en ny måde at tænke, kommunikere og samarbejde på. Den indeholder visuelle redskaber, der kan understøtte dig og dine kollegaer eller hele din skole i at håndtere og navigere i kompleksitet.

DE FEM DESIGNLOOPS

I ”Tegn mere sammen” præsenterer Loa Baastrup og Ole Qvist-Sørensen dig for fem designloops, som giver dig simple redskaber og teknikker, du kan afprøve med det samme. Hvert designloop er handlingsanvisende og guider dig trin for trin igennem pågældende loop. De fem designloops tilbyder dig skabeloner, modeller, spørgsmålslister og træningsguides, som du kan bruge og videreudvikle efter dine behov. Yderligere introducerer bogen dig for en systematisk metode til at udvikle og styrke din måde at arbejde visuelt på. Dette sker gennem følgende kapitler:

Ikondesign

I første designloop introduceres du til, hvordan du kan opbygge et visuelt sprog skræddersyet til dig og din kontekst.

Procesdesign

I dette designloop møder du ti processpørgsmål og et visuelt redskab, der kan hjælpe dig til at designe processer.

Spørgsmålsdesign

Her får du perspektiver på, hvordan du kan designe spørgsmål med udgangspunkt i deres funktion og arkitektur. Du får også metoder til at formulere, prioritere og teste spørgsmål, så de er relevante for dine procesdesign.

Skabelondesign

En skabelon er et redskab, der strukturerer og fokuserer dialoger. I dette kapitel introduceres du til, hvordan du kan designe en skabelon fra bunden, og hvilke overvejelser du bør gøre dig undervejs.  

Drejebogsdesign

Dette designloop beskæftiger sig med drejebogen – redskabet, der samler din procesviden i et visuelt format, så din proces let kan skaleres.

Systemvisualisering

Her får du en introduktion til de kernebegreber, som danner det teoretiske fundament for bogens tilgang til at arbejde visuelt.

Færdigheder

Her introduceres du til tre kompetencer og otte færdigheder, der er nyttige at mestre, hvis du ønsker at arbejde mere visuelt i din hverdag.

Ressourcer

Her får du indblik i, hvordan forskellige ressourcer kan bruges til at understøtte dine visuelle processer.

Jeg stoppede med at tegne, da jeg var en lille dreng.

Som de fleste mennesker stoppede jeg med at tegne i min barndom og jeg har siden ikke tegnet meget mere end en tændstiksmand i ny og næ. Dog er jeg via metoderne fra ”Tegn mere sammen” blevet i stand til at tegne mennesker, processer, undervisningsplaner, møder, dagsordener, projektplaner, brugeroplevelser, forretningsplaner og strategier. Jeg kan nu bruge visualisering som redskab til at skabe klarhed og udforske muligheder eller udfordringer.

Visuel kommunikation og innovation

Jeg har igennem de seneste 5 år været interesseret i, hvilken indflydelse visuel kommunikation har på innovationsprocesser. I den forbindelse har jeg draget stor nytte af Lotte Darsøs generiske model ”Innovationsdiamanten”

Modellen er bygget op om nedenstående fire centrale parametre:

 • viden
 • ikke-viden
 • relationer
 • koncepter

Parametrene er ikke direkte modsatrettede, men skal ses som arenaer, der udgør fundamentet for det innovative læringsrum. Dette medfører, at de fire parametre alle kan være til stede samtidig (Darsø, 2011).

Yderligere inddrager innovationsdiamanten Heron og Reasons fire former for vidensskabelse - også kaldet vidensepistemologierne. Ifølge Heron og Reason foregår al læring i en cyklus mellem fire former for viden.

 • Videnskonceptualisering
 • Eksplicit viden
 • Praksisviden 
 • Oplevelsesviden

Her vil jeg dog kun beskæftige mig med begrebet videnskonceptualisering samt overgangen til eksplicit viden. 

Videnskonceptualisering beskrives som: ”At vide ved at udtrykke det, man ikke ved, man ved, nonverbalt” (Darsø,2011).

Læringsaktiviteter med fokus på videnskonceptualisering har derfor fokus på, at eleverne udtrykker deres intuition og fornemmelser. Disse kan ofte fremstå som usammenhængende eller svære at formulere, men via en tegning, et maleri, teater, dans, musik osv. kan denne viden konkretiseres og kommunikeres.

Den kreative proces kan derved fungere som overgang fra en nonverbal viden til eksplicit viden. En eksplicit viden karakteriseres ved, at en elev ved noget på et intellektuelt niveau, så som ideer og teori, og kan udtrykke det med ord. (Darsø, 2011)

Det vil sige, at kreativ aktivitet kan anvendes som en katalysator for verbalisering af elevernes ideer, koncepter og intuitive viden.

Hvordan kan dette bruges i forbindelse med en innovationsproces? Når der arbejdes med innovationsprocessor oplever eleverne ofte gruppearbejdet som udfordrende, men bliver eleverne introduceret til at arbejde visuelt i deres grupper understøttes de i at se, hvad de skaber sammen, det letter deres arbejde og gør processen mere dynamisk.  

I forbindelse med de innovationsprojekter og processer jeg har faciliteret, har jeg ofte spurgt eleverne om deres oplevelse af effekten ved at arbejde visuelt i deres gruppearbejde. Her svarer mange at: 

 • Det giver os et bedre overblik over processen.
 • Det hjælper os med at skabe fokus.
 • Det giver os en fælles forståelse af vores opgave.

Jeg mener derfor, at visuel facilitering kan støtte og kvalificere elevers arbejde i innovations-, engineering- og andre iterative processer. 

Denne indsigt bliver understøttet af bogens medforfatter Loa Baastrup, der siger at:  ”I det øjeblik vi sætter os for at tegne en tanke, begynder en afklaringsproces. Gennem tilvalg og fravalg konkretiseres tankens indhold, alt imens tegningens tilblivelsesproces skaber nye tanker, der udfordrer, justerer og forfiner. At tegne en tanke er en afklaringsproces, som kan foregå alene eller sammen med andre. Selve produktet af en sådan proces – tegningen – kan også fungere som et redskab til at skabe klarhed. Via tegningen kan du have en struktureret dialog med andre om tegningens indhold.” 

Dermed kan anvendelse af visuel facilitering i en innovationsproces fremme, at en elev udvikler evnen til at:

 •  Identificere hvilket fagligt indhold, der er relevant for løsningen af en opgave
 • Identificere det væsentligste i en given problemstilling
 • Arbejde i sammenhænge med informationstæthed
 • Mestre komplekse arbejdsprocesser
 • Bruge forskellige metoder til at skabe overblik over og strukturere en arbejdsproces
 • Afkode en implicit problemstilling i en given opgave
 • Alle disse evner er efter min overbevisning relevante for en bred vifte af skolens fag, opgaver og projekter.  

En mere visuel arbejdsmetode skaber fælles referencer, styrker gruppearbejde, skærper elevers tilgang til iterative processer og giver eleverne et sprog til at tale om udviklingen i deres gruppearbejde.  

Ønsker du at anvende visuelt facilitering i din undervisning kan jeg varmt anbefale bogen Tegn mere sammen.  Denne anbefaling understøttes af Ea Eskildsen ,grafisk facilitator hos www.eaeskildsen.dk , som udtaler sig:

 "Jeg har gennem mange år brugt visualisering på forskellige måder, bland andet ved facilitering af møder. Det tager lidt længere tid at planlægge et møde med visuel facilitering og det kan godt være lidt forvirrende, når man er ny i det. Men de visuelle redskaber tvinger os til at forberede os grundigt og være knivskarpe på formålet med de forskellige mødepunkter, så den ekstra tid er rigtig godt givet ud. 'Tegn mere sammen' er en kæmpe hjælp og inspirationskilde til arbejdet med at udvælge hvilken type visuelt værktøj, der er egnet til hvilken proces og hvilke elementer det skal indeholde. Jeg kan virkelig anbefale bogen til alle - ikke kun dem, der synes de kan tegne i forvejen."

Du kan eventuelt starte med at downloade bogens første kapitler og skabeloner her: https://www.tegnmeresammen.dk/downloads