Søren Peter Dalby Andersen

Blog

Innovation og biblioteket

I forbindelse med innovation er det vigtigt at eleverne forstår at deres endelige produkt skal have værdi for modtageren. Det medfører et naturligt fokus på analyse af problemstillinger ud fra andres situation. Eleverne skal aktivere deres empati og evne til at se ud over sig selv og hente læring i mødet med ”den anden”. Derfor er det vigtigt at opstille situationer, hvor eleverne kan øve sig i mødet med ”den anden”. I det følgende beskriver jeg hvordan biblioteket kan anvendes som konstruktiv medspiller.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Inden for innovation og entreprenørskab arbejdes der med de fire dimensioner: handlings-, kreativitet-, personlig indstillings- og omverdensdimensionen. I dette inspirationsforløb arbejdes der med omverdensdimensionen, hvor vi fokuserer på at eleverne kan kommunikere hensigtsmæssigt med netværk og interessenter internt på skolen såvel som eksternt. Det medførte følgende læringsmål:

Søren Peter Dalby Andersen

 • Eleven kan bruge biblioteket til at finde inspiration og viden.
 • Eleven er åben og modtagelig for ny viden og nye forståelser.
 • Eleven kan fokusere arbejdet ved at bruge den indhentede viden.

Valg af undervisningsaktivitet

I forbindelse med gennemførelsen af en projektuge med fokus på innovationsprocesser inddragede vi Hvidovre Bibliotek som en aktiv medspiller.  Jeg anser samarbejdet med biblioteket, som et element, der har stort potentiale. Vi har tidligere haft biblioteket med i innovationstiltag, men med svingende succes.

Erfaringerne fra tidligere har været:

·      Mødet mellem skolelærerne og bibliotekarerne manglede      forventningsafstemning

·      Biblioteket kommer for sent i processen (formgiv og færdiggør fasen)

·      Biblioteket mangler indsigt i innovative metoder.

·      Biblioteket ved ikke, hvornår eleverne har brug for hjælp’

Beskrivelse af undervisningsaktiviteten

Vi ønskede at få et tættere samarbejde med biblioteket, hvilket gjorde via følgende struktur (se foto 2 "Struktur")  

Ved intromødet deltog repræsentanter fra biblioteket og skolen og en fælles forventnings afstemning blev gennemført. Det indebar, at lærerne forklarede teorien bag innovationsprocessen og hvilket overordnet tema projektugen havde.  Det betød, at biblioteket blev opmærksomt på, at deres kompetence passede bedst i forbered og forstå fasen (se pdf - Design to Improve Life Kompasset). Dermed fik vi inddraget biblioteket i den del af innovationsprocessen, hvor eleverne og biblioteket får bedst udnyttelse af hinanden.

Yderligere muliggjorde intromødet en fælles forståelse for projektets overordnede emne og innovationsteori. Dette medvirkede at bibliotekets medarbejdere havde mulighed for at forberede elevernes besøg – så eleverne ikke mødte en bibliotekar, der ikke kunne give kvalificeret hjælp. Yderligere muliggjorde det, at bibliotekarerne havde bedre forståelse for, hvilke metoder eleverne arbejdede med. Det betød, at bibliotekaren kunne indgå i en kvalificeret samtale – så som:

 • Hvem er jeres persona? (se persona her)
 • Jeg kan ikke finde kvalificeret info via denne persona, men hvis I ændrer lidt på jeres indgangsvinkel har vi meget information. 
 • I hvilken af de fire faser i innovationsprocessen er I? (se beskrivelse her)

Efterfølgende intromødet oprettede vi en doodle, hvor eleverne tilmeldte sig et biblioteksbesøg. Denne del af strukturen medførte at eleverne og biblioteket fik aftalt dato og tidspunkt for besøget. Hermed kunne lærerne hjælpe med at forberede elevernes besøg og bibliotekarerne kunne afsætte mandskab til besøget. Til selve besøget var der afsat 20 minutter per gruppe, hvilket efterfølgende viste sig at være passende.

Tegn på læring

 • Eleven har selv booket et besøg via den udsendte doodle
 • Eleven har forberedt sig inden besøget
 • Eleven anvender aktivt den indhentede information i sit videre arbejde

Eksempler på evaluering

Efterfølgende udtalte eleverne sig på følgende måde:

 • Det var fedt, at biblioteket vidste, hvad vi arbejdede med.
 • Det var godt, at biblioteket havde forberedt sig godt på vores besøg.
 • Det var første gang jeg fik hjælp af biblioteket, hvor jeg kunne bruge til noget.

I en tid hvor den nye skolereform lægger op til, at skolen i større grad skal inddrage det omkringliggende lokalsamfund, mener jeg at erfaringerne fra dette samarbejde kan overføres til andre samarbejdstiltag. Læs mere om hvordan innovation kan inddrages i undervisningen her: Innovation In an Open School  

Dette forløb er gennemført i samarbejde med Mette Tew og Langhøjskolen i Hvidovre.