Søren Peter Dalby Andersen

Blog

Skraldebanden besøger Hvidovere og virkeliggør Danmarks forpligtigelse overfor FN’s ”Global Action Programme”

I uge 13 besøger skraldebanden Hvidovre og hjælper 300 folkeskoleelever med at tage skraldet. Projektet Hvidovres Grønne Generation (GG) gennemfører i samarbejde med ”Skolen Ta’r skraldet” et undervisningsforløb, hvor affaldsindsamling, leg og læring lærer eleven at tage medansvar for et rent og bæredygtigt lokalmiljø. Der er fokus på affald som ressource, innovation og medborgerskab.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

I uge 13 var skraldebanden på besøg hos Engstandskolen, Frydenhøjskolen, Risbjergskolen og Langhøjskolen. Her fortalte lærerne efterfølgende, at eleverne var meget optagede af undervisningen. Efter klassen havde samlet skrald i lokalområdet udtalte en førsteklasses elev: ”Når der er så meget affald kan vi godt se, hvorfor skraldemanden er vigtig” og en kammerat supplerede med: Det er dejligt at hjælpe med, at skolens område bliver flot.       

Søren Peter Dalby Andersen

Unik undervisning.

Skolen ta’r Skraldets formidling er dialogbaseret med hands-on og mind-in. Gennem brug af innovative redskaber og historiefortælling skabes en konkret tilgang til affaldsproblemer. Dermed håber projektet, at børnene vil tage medansvar for deres by, samfund og fremtid. 

Hvidovres Grønne Generation er ikke kun et kommunalt projekt, men også et nationalt projekt, hvor 10 kommuner ønsker at:

  • Uddanne skolebørn til at tage ansvar for et rent og bæredygtigt samfund, hvor gadeaffald begrænses og behandles som en ressource.
  • Skabe kobling mellem undervisningssektor, renholdelsessektor og affaldssektor.
  • Fremme medborgerskab ved at inddrage lokalsamfundet og etablere samarbejde mellem skoler og lokalsamfund.

Læs mere om Hvidovres Grønne Generation her: Grøn Generation 

Danish Science Factory og UBU

Danish Science Factory, er en nonprofit  organisation, som arbejder målrettet på at fremme naturvidenskab i Danmark. Dette gøres via flere projektet så som: Unge Forskere, Dansk Naturvidenskabsfetival, MasseeksperimentetISI 2015, Byg en by og meget mere.

Vigtigst af alt har de et hjerte, der banker for naturvidenskab og indtager en aktiv rolle inden for læring, UBU og bærerdygtighed.    

Nu beskriver Danish Science Factorys koordinator af GG, hvordan projektet er nationalt og globalt forankret.

Projekt Grøn Generation et nationalt projekt.

Grøn Generation (GG) er et pilotprojekt, hvor 10 kommuner engagerer sig i at omsætte de globale og nationale intentioner bag Uddannelse for Bæredygtig Udvikling (UBU) til lokal undervisningspraksis. De nationale rammer for kommunernes UBU-indsats er på plads, bl.a. via Undervisningsministeriets mål for undervisningen i grund- og ungdomsuddannelser og via Miljøministeriets udmøntning af Lokal Agenda 21. Ligeledes har en række aktører siden FN’s lancering af UBU-10året i 2005 udbudt tiltag til fremme af UBU. Danmark er via Grøn Generation på verdenskortet med en forpligtelse overfor FN’s Global Action Programme, der skal bygge videre på FN’s UBU-10år. 

Bæredygtighed er ikke nyt, men hvor langt er vi kommet?

Selv om Brundland-rapporten allerede i 1987 fastslog: "Ingen bæredygtig udvikling uden uddannelse" synes det alligevel at knibe med at omsætte de fine intentioner til en systematisk lokal realisering af UBU. F.eks. har kun godt en tredjedel af danske kommuner specifikke politikker eller strategier for bæredygtig udvikling i folkeskolen, mens blot 17% af kommunerne tilbyder efteruddannelse til lærere om bæredygtig udvikling jvnf. rapporten “Kommunernes arbejde med sundhedsfremme og  bæredygtig udvikling i relation til folkeskolen” - se link

For at koble de lokale behov og de nationale udbud af UBU-ressourcer, har Grøn Generation etableret en national inspirationsgruppe med de væsentligste nationale UBU-interessenter. Dialogen i Inspirationsgruppen skaber koordination mellem UBU-interessenterne og bedre match med de behov for ekstern støtte, som netop identificeres i de 10 GG-kommuner. Ved udgangen af 2016 skal de 10 GG-kommuner have deres strategier til fremme af UBU klar. For at holde momentum forventes det, at kommunernes GG-koordinatorer fortsat vil have glæde af at dele erfaringer indbyrdes og måske med nye interesserede kommuner. Derfor er Grøn Generation i færd med at undersøge om f.eks. regionerne kan drive en regional dialog mellem kommuner med interesse for fremme af UBU. For at gøre fælles status mødes de 10 GG-kommuner og den nationale Inspirationsgruppe med repræsentanter fra regionerne primo maj.   

Nu er det tid til handling!

Så når der i Hvidovre afholdes en ”skraldeuge”, hvor Skraldebanden besøger 300 folkeskoleelever, er det en del af en større strategi, der strækker sig fra skole-, kommunalt-, nationalt- og til globalt niveau.

I de sidste mange år er der skrevet mange Ph.d. afhandlinger, der beskriver mangel på bærerdygtighed og UBU. Her vil jeg blot afrunde med at takke Danish Science Factorys dytige medarbejdere, der hver dag har fokus på handlig frem for at skrive endnu en afhandling. I gør en forskel for danmarks naturvidenskabelige ungdom hver dag.