Lisser Rye Ejersbo

Blog

Hvordan evaluerer du elevernes matematiske kompetencer?

Det er efterhånden 15 år siden at rapporten om de matematiske kompetencer (Niss og Jensen, 2002) så dagens lys. Siden er kompetencerne blevet implementeret i Fælles Mål, diverse vejledninger og læringsplatforme i relation til matematikundervisning. Spørgsmålet i denne blog er, hvordan vi evaluerer disse kompetencer i den daglige undervisning, og hvordan forskningen ser på evalueringen af samme

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

”Kompetencer og matematiklæring. Ideer og inspiration til udvikling af matematikundervisning i Danmark” er titlen på temahæfte nr. 18, udgivet af undervisningsministeriet i oktober 2002, under det tværgående tema værdier og indhold. Dette temahæfte skabte en stor omvæltning i forhold til at tænke kundskaber og færdigheder ind i det nye begreb matematisk kompetence, som i denne sammenhæng betyder at have viden om, forstå, udøve, anvende og kunne tage stilling til matematik og matematikvirksomhed i en mangfoldighed af sammenhænge, hvori matematik indgår eller kan komme til at indgå. Samtidig forklares én matematisk kompetence som en indsigtsfuld parathed til at handle hensigtsmæssigt i situationer, som rummer en bestemt slags matematiske udfordringer.

Hvilke udfordringer har vi at gøre med?

Det har været en stor udfordring for mange matematiklærere på forskellige niveauer i uddannelsessystemet at skulle tænke i elevernes matematikkompetencer på den måde. Det har dels handlet om selve planlægningen af undervisningen og af metoder til at evaluere, hvordan disse kompetencer blev til i eleverne. For hvordan måler man matematiske kompetencer, som et af kommissoriets spørgsmål lyder?

Lisser Rye Ejersbo

Jeg er lektor i kognitive læringsprocesser indenfor matematik på DPU, Aarhus Universitet. Jeg tager altid udgangspunkt i forskning, når jeg skriver blogs.

Evaluering af et undervisningsudbytte indeholder altid store udfordringer, idet udbyttet oftest indeholder mere end det der kan måles gennem fx skriftlige eller mundtlige tests. Hele opbygningen af konteksten i undervisningen har betydning for den enkeltes præstation i de sammenhænge, hvor kompetencen skal evalueres. Og konteksten består af undervisningens tilrettelæggelse, hvilke opgaver, der benyttes, hvilke spørgsmål underviseren stiller, hvordan klassens/gruppens indbyrdes relationer er og meget mere. Det kræver stor omtanke at udvikle sin evalueringskompetence i forhold til de matematiske kompetencer, og det er nødvendigt at udvikle denne kompetence sammen med andre for hele tiden at afprøve sine egne tanker sammen med andres tanker om det samme.

Hvordan kan vi udvikle i fællesskab?

Det er en god ide at gennemtænke, hvad det egentlig er der skal undersøges, når man evaluerer, og hvilke forestillinger man gør sig i forhold til den virkning, ens undervisning har haft.  Hvilke tegn skal man fokusere på, hvilke tegn er det muligt at få øje på? Hvad skal indsamles og hvordan. Er det daglige evalueringer, er det peer-peer evalueringer, er det tests eller interviews? Der er mange måder at gå til opgaven på, og heldigvis for det. For selvom vi har arbejdet med disse kompetencer og evalueringen af dem i mange år er der stadig meget at lære og udvikle.

Fredag den 2. marts afholdes matematikdidaktikkens dag for tredje gang på DPU, Aarhus Universitet i Emdrup, hvor temaet er evaluering af matematiske kompetencer. Der vil blive diskuteret, hvordan formativ evalueringspraksis kan støtte elevernes læring, hvordan feedback og dokumentation kan være det, hvilke opgaver både de digitale og de andre kan udformes og endelig, hvordan den mundtlige prøve efter 9. klassens kan understøtte kompetenceorienteret matematikundervisning.

Det er også muligt selv at deltage med en poster, som der er afsat tid til diskutere.

For den der vil vide mere, bringer dette link dig til hjemmesiden:

http://konferencer.au.dk/matematikdidaktikkens-dag-2018/