Folkeskolens historie- og samfundsfagsrådgiver

Blog

Genovervej prøveformerne, men behold prøverne.

Lad os se på nye tiltag, der gavner eleverne og beholde dem. Vi har muligheden for at ryste posen her og nu.

Publiceret Senest opdateret

Tre år med aflyste prøver bør give anledning til grundig overvejelse over, hvad man vil med prøverne i folkeskolen. Blandt andet bør man se på, om det giver mening, at eleverne kan komme til udtræksprøve i kulturfagene, men skal til eksaminer i de bundne fag herunder dansk. Jeg har heller aldrig helt forstået, hvorfor kulturfagene ligger i faggruppe med skriftlig engelsk og tysk/ fransk. Diskussionen om en hierarkisk fagopdeling kunne passende starte der. Hvorfor er nogen fag bundne, mens andre ikke er det? Men i først omgang må vi forsøge at holde tingene adskilt. Vi kan ikke diskutere det hele på en gang. Her vil jeg rette fokus på prøvernes rolle for vores ældste elever i dansk- og kulturfagsprøverne. Jeg har ikke erfaring med andre prøver.

Behold muligheden for at overføre sidste karakter.

Med en klar undtagelse af læseprøven i dansk, så er jeg godt tilfreds med prøverne, og jeg er godt tilfreds med, at vi i det hele taget har prøver i folkeskolen. Vi vil gerne sende vores unge mennesker videre i vores uddannelsessystem. Som uddannelsessystemet nu engang er skruet sammen, så er prøver og eksaminer en del af den virkelighed, som de unge mennesker rammer fra august.

I 2020, da prøverne blev aflyst første gang, oplevede vi ikke, at niendeklasserne dansede rundt af glæde. Flere elever hos os gav udtryk for, at nu kunne de ikke få lov at prøve at gå til prøve, og det havde de set frem til. Det er mit klare indtryk, at mange elever gerne vil sætte et ordentligt punktum for deres tid i folkeskolen, og med de prøveformer vi har i dansk og kulturfagene, mener jeg faktisk at det kan lade sig gøre på fornuftigt og anstændig vis. Prøveform B i dansk giver mulighed for fordybelse, og det samme gør prøverne i kulturfagene. Selvom det naturligt nok nu ligger et par år tilbage, har jeg oplevet nogle interessante kulturfagsprøver, hvor det faktisk lykkedes for eleverne at komme ned i dybden med det område, de har trukket

Folkeskolens historie- og samfundsfagsrådgiver

Hvert fags netværk på folkeskolen.dk har en lærer tilknyttet som faglig rådgiver. Janus Neumann er Folkeskolens historie- og samfundsfagsrådgiver. Hans opgaver er både at blogge, at deltage i debatten på det faglige netværk, finde nye bloggere og være bindeled til redaktionen om, hvad der rører sig i fagene – så du er meget velkommen til at kontakte ham, hvis du har et spørgsmål, har lyst til at blogge eller gerne vil dele gode erfaringer fra din undervisning: janusneumann@hotmail.com

Man kunne overveje at beholde nogle af de prøvetiltag, som er indført under corona. Jeg har før beskrevet, hvordan vi på skolen har ændret den måde, vi afvikler vores projektopgave i niende klasse, og det er mit indtryk, at det eksempelvis skaber en tryghed for eleverne, at de kan overføre deres sidste standpunktskarakter som prøvekarakter. Det giver god mening, at skabe så trygge prøverammer for eleverne som muligt, og hvis det kan gøres med den karakterordning, som er indført igen i år, så bør det bibeholdes. Sidste år var vores elever rigtig godt tilfredse med, at de fik mulighed for at overføre deres sidste karakter, men stadig bevarede muligheden for at gå til prøve.

At prøver indiskutabelt skulle ligge som et tungt åg på elever og lærere, kan jeg ikke genkende. Prøverne giver mulighed for at runde fagene af, og med fordybelsesperioder op til prøverne, kan vi støtte de elever, for hvem prøverne er svære at overskue.

Vi har mulighed for at sende vores elever videre med erfaringer med prøver, hvilket vil gavne dem uanset, hvilken ungdomsuddannelse, de måtte vælge, men vi bør ikke forpasse lejligheden til at se prøverne efter i sømmene. På nogle områder, er der plads til forbedringer og forandringer, og dem har vi mulighed for at implementere nu.

God aften derude.