Blog

Luksushoteller for kryb og andet småkravl

På Skovshoved Skole i Gentofte, har vi netop overstået vores Skovserdage. Overskriften var grøn omstilling og teknologi, og her er et bud på, hvordan det blev effektueret.

Publiceret Senest opdateret

Der er et eller andet over en skole, der summer af aktivitet, og hvor elever i alle aldre pisker rundt mellem hinanden, mens en dreng i niende klasse kommer slæbende med en pode fra 1.a, der helt klart har et udtalt nærværsbehov samt et lyd- og aktivitetsniveau, som både kommer bag på den intetanende teenager, men som han samtidig finder ret underholdende. "Hurtigere", vræler trolden, hvilket tydeligvis overstiger teenagerens grænse for fysisk udfoldelse.

Hele dette lettere kaotiske arrangement er rammen om vores Skovserdage, som er en årligt tilbagevendende tradition på skolen. Sidste år var skolens 300 års fødselsdag i centrum, men i år er vi tilbage i et mere globalt orienteret tema, der drejede sig om bæredygtighed i det lokale og globale.

Vores skole er langstrakt og afdelingsopdelt, så i principppet kan de mindste elever opleve skoledage, hvor de ikke ser nogle udskolingselever overhovedet, med mindre vi har morgensang. Skovserdagene er en af de tilbageværende traditioner, hvor vores elever blandes, og man bliver gang på gang overrasket over, hvordan eleverne på tværs af trin og årgange finder vej til hinanden, selv om det selvfølgelig går hurtigere for nogle end for andre.

Foto: Janus Neumann

I vores værksted blev der produceret insekthoteller, men tilhørende akvareller og film. Bemærk venligst QR- koderne på hotellerne. De er genereret i Skoletube, og giver adgang til film, som eleverne har produceret om det enkelte insekthotel. Hvilke arter er tænkt ind hotellet, hvor kunne man hænge det og hvorfor er det vigtigt at skabe lokal biodiversitet? Der var mange forældre, der scannede koderne og så de små film. Jeg kendte ikke den funktion, men overvej mulighederne i forbindelse med oplæsning eller læseteater, præsentationer i det hele taget eller måske alene tilrettelagt mundtlighed i undervisningen. Vores niende klasser har netop indsendt små filmpræsentationer om romantikken, så her er afgjort nogle muligheder, der skal afprøves.

Folkeskolens historie- og samfundsfagsrådgiver

Hvert fags netværk på folkeskolen.dk har en lærer tilknyttet som faglig rådgiver. Janus Neumann er Folkeskolens historie- og samfundsfagsrådgiver. Hans opgaver er både at blogge, at deltage i debatten på det faglige netværk, finde nye bloggere og være bindeled til redaktionen om, hvad der rører sig i fagene – så du er meget velkommen til at kontakte ham, hvis du har et spørgsmål, har lyst til at blogge eller gerne vil dele gode erfaringer fra din undervisning: janusrn75@gmail.com

Udover det rent pædagogiske i at arbejde på tværs af skolen, så var det vores specifikke mål i værkstedet, at lære eleverne om biodiversitet set i forhold til FN- målene og særligt mål 15 om livet på land. Indledningsvist så eleverne en præsentation om globale og lokale tiltag for biodiversitet, så de havde en faglig forudsætning for at forstå, hvorfor de først skulle i skoven og samle materialer, for derefter at bygge hoteller i- og omkring sløjdlokalet.

Sløjdlokalet husede i øvrigt primært et andet værksted, hvor der blev fremstillet mistbænke af skolens gamle vinduer, der er skiftet ud for nyligt. Det kan du se nedenfor. De var eftertragtede.