Blog

Sneen dækker skovene omkring Frederiksdal, og julestemingen giver sig selv

Glædelig jul og tak for denne gang

Højtiden er nært forestående, er det er blevet tid til ikke bare årets sidste blog, men også min sidste blog som faglig rådgiver for historie og samfundsfag. Fra årsskiftet venter nye udfordringer på mig, selvom jeg beholder en god del af min tid i folkeskolen og i kulturfagene.

Publiceret

Det har på alle mulige måder været en kæmpestor fornøjelse at være en del af de faglige rådgivere på Folkeskolen, og gennem årene er der diskuteret og vendt stort set alle aspekter om vores kulturfag. Mange blogindlæg har strakt sig bevidst og ubevidst ind i andre fag, og det har et meget langt stykke henad vejen været lysten til at skrive og fagvidensdele, der har drevet værket.

Jeg har altid været optaget af prøverne i kulturfagene, fordi jeg elsker at nørde ned i dem, og finde deres styrker og svagheder. Det essentielle for en god prøve uanset uddannelsesniveau må være, at den er til gavn for det samlede fag, giver mulighed for faglig udfoldelse og mulighed for at yde sit optimale faglige potentiale som elev og studerende. Det synes jeg, den nuværende prøve kan, og jeg har været fortaler for den i vores faggruppe for samfundsfag i STUK, hvor jeg stadig sidder. Fra 2023 er der igen kulturfagprøver på prøveprogrammet, og jeg kan kun plædere for et klart og tydeligt fokus på disse prøver, fordi de har været sat ud af spillet i tre år. Mange nye lærere er kommet til, og vi, der har erfaring med prøverne, er rustne, så ministeriel fokus på opsamling og information bør sættes højt på dagsordenen.

Vi har været over det kontroversielle, når det kommer til emner og diskussioner i historie og samfundsfag. Jeg har skrevet om Beutelbachkonsensus, og om hvordan det faglige stof aldrig må overrumple elever. Der er blevet spurgt til, hvor lærernes grænser går for det kontroversielle undervisningsindhold, og debatterne har ikke været til at tage fejl af på folkeskolen.dk. En debat, hvis intensitet og omfang jeg ser frem til at blive genetableret her på den nye side, hvor den udadtil virker til at have tabt lidt af pusten, fordi indlæggene har det med at forsvinde ud af øje og sind ret hurtigt.

Jeg håber også, at bloggen har bidraget til formidling af undervisningsstof både virtuelt og analogt. Jeg har fra starten haft som regel aldrig at skrive om forløb, jeg ikke selv ville bruge. Det ville være formålsløst og spild af tid. Der er meget godt og gratis at hente, men det kan unægteligt tage tid at finde det. Dog kan det være al tiden værd.

Folkeskolens historie- og samfundsfagsrådgiver

Hvert fags netværk på folkeskolen.dk har en lærer tilknyttet som faglig rådgiver. Janus Neumann er Folkeskolens historie- og samfundsfagsrådgiver. Hans opgaver er både at blogge, at deltage i debatten på det faglige netværk, finde nye bloggere og være bindeled til redaktionen om, hvad der rører sig i fagene – så du er meget velkommen til at kontakte ham, hvis du har et spørgsmål, har lyst til at blogge eller gerne vil dele gode erfaringer fra din undervisning: janusrn75@gmail.com

Endeligt vil jeg gerne sige tusind tak til alle, der har taget sig tid til at kommentere og diskutere de mange indlæg. Der har været gode debatter og kritiske røster, som har kaldt på faglig argumentation på højt plan, og gentagende gange har jeg skulle tænke mig godt og grundigt om, inden jeg har svaret. Det har været udviklende og lærerigt. Der er mange skarpe kulturfagslærere og debatører på folkeskolen, og lad det blive ved det. Det skaber dynamik og faglighed.

Jeg beholder en blog på folkeskolen.dk uden for faglig rådgiverregi, for skriverierne bliver så langt fra lagt på hylden, ligesom jeg håber at få tid til anmeldelser.

Sidder der nogen med en faglig rådgiver i historie og samfundsfag i maven, så ret henvendelse til Folkeskolen. Der er en tjans ledig fra årsskiftet eller snarest efter.

Rigtig glædelig jul og godt nytår til alle jer derude.