Blog

I 1949 blev Danmark medlem af NATO. Har du planlagt at inddrage 75-års jubilæet i din samfundsfagsundervisning?

Et kig i krystalkuglen – tre datoer til kalenderen

I anledning af det nye års komme handler dette blogindlæg om en konference og to mærkedage – alt sammen til samfundsfagslærerens kalender for første halvår 2024.

Publiceret Senest opdateret

Jeg indrømmer det blankt. Det er ikke kun bryllupsdagen, der kan glemmes, men også forskellige mærkedage og jubilæer smutter af og til. Når årsplanen laves, kan det ske, at man misser de mest oplagte dage, som ellers kunne bruges direkte i undervisningen. Derfor er nedenfor et par datoer, som kan bruges til en naturlig indgangsvinkel til arbejdet med international politik og EU, men … vi starter med årskonferencen i vores faglige forening. 

Årskonference til ingen penge

Lørdag d. 20. januar afholder FALIHOS (Foreningen Af Lærere I Historie Og Samfundsfag) årskonference i Fredericia. Temaet er Rigsfællesskabets fortid, nutid og fremtid. Udover at Rigsfællesskabet er kanonpunkt i historiefaget, bliver især Grønland mere og mere vigtig i international politik, hvor verdens stormagter har mange forskelligartede interesser. Blandt konferencens oplægsholdere er ph.d.-studerende Lin Alexandra Mortensgaard fra Dansk Institut for Internationale Studier og folketingsmedlem, valgt på Grønland, Aaja Chemnitz. Konferencen er gratis for medlemmer af FALIHOS, og er du ikke medlem kan du blive det for kun 129 om året! Se hele det interessante program på www.falihos.dk.

75-års fødselsdag

Den 4. april 1949 underskrev Danmark sammen med 11 andre nationer den Nordatlantiske Traktat. Formålet var at skabe en politisk og militær alliance med gensidige forpligtelser. Ift. samfundsfagsundervisningen kan NATO med fordel inddrages, når der skal arbejdes med færdigheds- og vidensområdet ”International politik”. På www.forsvarshistorien.dk kan ses nogle af aktiviteter, som bliver søsat i forbindelse med dette jubilæum. Allerede nu kan du på landets CFU’er låne brætspillet ”Gennem ild og vand”, som netop har fokus på international politik. Du kan læse mere om dette brætspil til samfundsfagsundervisningen på mitcfu.   

Folkeskolens historie- og samfundsfagsrådgiver

Hvert fags netværk på folkeskolen.dk har en lærer tilknyttet som faglig rådgiver. Lars A. Haakonsen er Folkeskolens historie- og samfundsfagsrådgiver. Hans opgaver er både at blogge, at deltage i debatten på det faglige netværk, finde nye bloggere og være bindeled til redaktionen om, hvad der rører sig i fagene – så du er meget velkommen til at kontakte ham, hvis du har et spørgsmål, har lyst til at blogge eller gerne vil dele gode erfaringer fra din undervisning: historiefidusen@gmail.com

Valg til EU-parlamentet

Søndag den 9. juni 2024 afholdes Europa-Parlamentsvalget. I et tidligere blogindlæg gav jeg en idé til konkret undervisning om EU-lovgivningens dilemmaer, men ellers er der et hav af interessante materialer og websider til undervisningsbrug. Det kunne bl.a. være Folketingets EU-oplysning og www.deo.dk. I et kommende blogindlæg vil jeg se nærmere på disse siders indhold, men nu er valgdatoen i kalenderen.

Tilbage er blot at ønske alle et rigtigt godt nytår.