Folkeskolens historie- og samfundsfagsrådgiver

Blog

Undervisning om forsvarsforbeholdet til historie og samfundsfag.

Med nogle få dage til afstemningen om forsvarsforbeholdet, kan man stadig nå at sætte emnet på dagsordenen i kulturfagene. Her får du nogle nyttige links og et par forslag.

Publiceret Senest opdateret

Forsvarsforbeholdet er et typisk kulturfagsemne, der bevæger sig tværfagligt mellem historie og samfundsfag. Det er umuligt ikke at blive historisk, når baggrunden for Danmarks fire EU- forbehold skal belyses med et retrospektivt blik på Europa og verden omkring Marstricht- aftalen fra 1992 og Edinburgh- aftalen i 1993.

Ved dagens undervisning i ottende klasse lagde jeg ud med at se på, hvilke forudsætninger, der lå til grund for de fire forbehold i start- 90’erne. En verden, der netop havde afsluttet en årtier lang kold krig, og hvor det konkrete fjendebillede var forsvundet med Sovjetunionens fald. Vi gik imod fredeligere tider, men med Balkan- krigen så vi igen regulær rig i Europa, og danske soldater blev sendt i kamp.

Med terrorangrebet på World Trade Center d. 11. septemer, 2001, fik vi atter et fjendebillede i Vesten, om end dette fjendebillede var noget mere diffust end tidligere. USA erklærede krig mod terror, og Danmark drog med i krig igen. Denne gang langt fra Europa. I denne gennemgang så jeg bort fra de mange missioner, Danmark i øvrigt har deltaget i. Dette var det hurtige historiske rids.

Med krigen som incitament

Folkeskolens historie- og samfundsfagsrådgiver

Hvert fags netværk på folkeskolen.dk har en lærer tilknyttet som faglig rådgiver. Janus Neumann er Folkeskolens historie- og samfundsfagsrådgiver. Hans opgaver er både at blogge, at deltage i debatten på det faglige netværk, finde nye bloggere og være bindeled til redaktionen om, hvad der rører sig i fagene – så du er meget velkommen til at kontakte ham, hvis du har et spørgsmål, har lyst til at blogge eller gerne vil dele gode erfaringer fra din undervisning: janusrn75@gmail.com

Hermed kom vi frem til et af de politiske stridspunkter mellem ja- og nej- siden i den igangværende debat om afskaffelse af forsvarsforbeholdet fra 1993: Om krigen i Ukraine bliver udnyttet politisk til at afskaffe et forbehold, som et flertal længe har ønsket at afskaffe eller om krigen viser, at der netop er behov for en revurdering. Hermed gik i gang med næste fase.

Vi så en kort intro til forsvarsforbeholdet og dets præmisser, og hvad der umiddelbart er de mest oplagte argumenter for og imod.

Klassen blev dirigeret ind på en test fra DR, hvor man gennem 10 spørgsmål guides igennem argumenter for og imod de enkelte udsagn. Med udgangspunkt i, at vi tidligere har været inde på Toulmins argumentationsmodel, så vi på påstande, belæg og hjemmel på udvalgte spørgsmål.

To links til næste uge

I næste uge bevæger vi os ind på Folketingets egen hjemmeside, hvor man finder et oplysningssite med mere info om forbehold og afstemning, og endelig skal vi igen gå historisk til værks og se nærmere på Folketingets undervisningsdel, der før har været omtalt positivt her på bloggen. Her finder man undervisningsmateriale om de fire forbehold, der kan give eleverne en bredere historisk forståelse for Danmarks nuværende rolle i EU, og hvorfor den måske står over for en ændring i nær fremtid når det kommer til forsvarssamarbejde.

God Kristi himmelfartsferie derude.

1)https://www.dr.dk/nyheder/politik/folkeafstemning/er-du-stadig-i-tvivl-om-hvad-du-skal-stemme-her-er-argumenterne-og

2) https://www.dr.dk/nyheder/politik/folkeafstemning/test

3) https://www.eu.dk/da/forsvarsforbehold

4) https://www.ft.dk/da/undervisning/undervisningsfilm