Folkeskolens historie- og samfundsfagsrådgiver

Blog

Så vi de første anslag til en prøvereform ved mandagens prøver i skriftlig dansk?

Eleverne bedømmes ikke længere på omfanget af teksterne ved de skriftlige afgangsprøver. Dette kan betyde, at de bruger væsentlig kortere tid på prøven i skriftlig fremstilling.

Publiceret Senest opdateret

"Det udløser ikke i sig selv en meget negativ samlet bedømmelse, hvis opgavekravet er delvist besvaret. Elevens besvarelse skal heller ikke have en bestemt minimums- eller maksimumslængde, med mindre det er angivet i opgavekraven".

(Børne- og Undervisningsministeriet, 2021)

Dette er den vejledning, som vi og censorerne fremadrettet skal forholde os til, og her kommer vores danskfaglige kompetencer måske lidt ufrivilligt til deres ret, for det er en formulering, der er åben for fortolkning. Desuden udfordrer den de tidligere opfattelser af, hvor lang en afgangstekst bør være.

Omfanget af en afgangstekst har længe været en smule uklart. Med den stigende tendens til anvendelse af fagtekster ved de seneste års prøver, har vi set, at prøvens rammer i sig selv har medført en held del meget lange kommentarer, blogindlæg, debatindlæg og klummer.

Folkeskolens historie- og samfundsfagsrådgiver

Hvert fags netværk på folkeskolen.dk har en lærer tilknyttet som faglig rådgiver. Janus Neumann er Folkeskolens historie- og samfundsfagsrådgiver. Hans opgaver er både at blogge, at deltage i debatten på det faglige netværk, finde nye bloggere og være bindeled til redaktionen om, hvad der rører sig i fagene – så du er meget velkommen til at kontakte ham, hvis du har et spørgsmål, har lyst til at blogge eller gerne vil dele gode erfaringer fra din undervisning: janusrn75@gmail.com

Som belyst her på Folkeskolen, så drejer prøven sig nu i langt højere grad om fremstillingsformer og forholdet mellem afsender og modtager.

Det er min opfattelse, at en del elever var relativt hurtigt færdige med prøven. Jeg er med på, at der formentlig er klare holdninger til, om man går før tid ved en prøve, men ser vi bort fra det og tager i betragtning, at denne observation alene hviler på en enkel niende årgang på vores skole, så kunne noget tyde på, at 3 1/2 time er lang tid til prøven. Her tager jeg heller ikke forbehold for elever med tildelt forlænget tid.

Jeg har tidligere sagt til mine elever, at de skulle tage tekstens omfang med i betragtning, men vi har også talt om, at i virkelighedens verden er de ovenfor nævnte genrer karakteriseret ved korte tekster. Et gennemsnitligt blogindlæg på Folkeskolen ligger i omegnen af 350- 400 ord, ret mig, hvis jeg her tager fejl, og det vil typisk være forfattet af en skrivevant fagperson. Hvis ellers elevens tekst løser opgaven og indeholder de fremstillingsformer, der er angivet i opgaveformuleringen, så kan man måske på sigt overveje prøvelængden. Vi taler ikke opfordring til revolution, men det bliver interessant at se, om det samme gør sig gældende om et år. Hvad forventer vi af en elev i niende klasse?

Så er jeg desuden meget interesseret i at få svar på, hvordan første del af vejledningsteksten udledes, når der i den kommende tid skal ses på niendeklasserne besvarelser på landsplan. Jeg håber, at den er blevet mere specificeret for censorerne, end hvad teksten lægger op til. I hvor høj grad vil man acceptere, at opgavekravene er delvist besvaret?

Held og lykke med de resterende prøver derude.

(Indlæggets samlede omfang: 403 ord)