Blog

Vi kommer tilbage til valgfeber efter ferien

Når efterårsferien går på hæld, er der ikke lang tid til folketingsvalget, men der er stadig tid til at forberede klasserne på valget. Her bliver to forskellige kulturteknikker sat i spil i arbejdet med det kommende valg.

Publiceret Senest opdateret

Der er formentlig allerede fuld gang i arbejdet med demokrati, politik og partier ude i klasserne. Nogle elever har taget partitester, andre har formuleret mærkesager eller læst om partier.

En væsentlig del af kulturfagene er de såkaldte kulturteknikker, der måske for nogle lige kræver en uddybning:

I prøvebekendtgørelsen står der følgende om kulturteknikker:

”Opgivelserne skal omfatte angivelse af minimum fire kulturteknikker (redskaber til erkendelse og formidling) – heraf mindst én it-baseret – som eleverne har anvendt i undervisningen”. (Prøvevejledning, 2021, s. 15).

Folkeskolens historie- og samfundsfagsrådgiver

Hvert fags netværk på folkeskolen.dk har en lærer tilknyttet som faglig rådgiver. Janus Neumann er Folkeskolens historie- og samfundsfagsrådgiver. Hans opgaver er både at blogge, at deltage i debatten på det faglige netværk, finde nye bloggere og være bindeled til redaktionen om, hvad der rører sig i fagene – så du er meget velkommen til at kontakte ham, hvis du har et spørgsmål, har lyst til at blogge eller gerne vil dele gode erfaringer fra din undervisning: janusrn75@gmail.com

Disse "redskaber til erkendelse og formidling" handler kort sagt om de mange muligheder, der ligger i digitale og analoge produktioner, som anvendes ude i klasselokalerne i form af små videoer, rollespil, plakater, podcasts og andet mere eller mindre kreativt.

Som kulturfagslærer er det altså vigtigt, at notere sig præcist, hvilke af disse, man har arbejdet med i sine egne fag, men også hvilke kulturteknikker, som eleverne kender fra andre fag. Kulturteknikkerne må nemlig gerne gå på tværs af fagene. Også dem man i sidste ende opgiver til prøven.

Den hurtige Screencast om partierne

Mange elever finder det sjovt at lave videoer, selvom det for nogle kan være lidt grænseoverskridende at se og høre sig selv på video.

På Skoletube finder du programmet Screencast, der er meget let at lære for både børn og voksne. Programmet indeholder mulighed for at understøtte egne produktioner med et voiceover- lydspor, hvor man kan uddybe, hvad man har tænkt sig med sit produkt eller knytte kommentarer til det. Hvorfor så ikke bare holde en oplægsrække og træne fremlæggelse i samme moment, kunne man indvende? Fordi Screencast giver mulighed for at dele videoerne på skoletubekanaler, så både lærer og elever kan se dem. På den måde kan man dykke ned i enkeltsekvenser i præsentationen, og videoerne kan fordeles eleverne imellem, så man kan fokusere på en eller to præsentationer. Så slipper man for marathonsceancer, hvis læringsudbytte alligevel er tvivlsomt.

Klassen blogger om valget

Vi bliver på Skoletube, hvor Studiesites er på programmet. Før hed det Skoleblogs, men designet er ændret en smule, og det er blandt andet blevet lettere at tilknytte elever til de forskellige blogs.

Fremgangsmåden er enkel. Som lærer opretter man en blog, som man skal navngive, så den for eksempel kunne hedde: "8xvalg22@studiesites.dk". Selve bloggen kan man så efterfølgende navngive til noget mere mundret. Det er muligt at vælge flere forskellige blog- templates, headers eller wizards, så bloggen kommer til at fremstå personlig.

En ide med blogs kunne være, at eleverne sætter sig ind i partipolitik, for derefter at blogge om en mærkesag, de finder interessant fra et bestemt partipolitisk synspunkt. Dette giver eleverne mulighed for at vælge individuelt, og samtidig får man øvet sine argumenter og argumentationsmodeller.

Begge de her nævnte eksempler vil dække selvfølge primært dække kompetencemålet, politik, men kan også komme omkring samfundsfaglige metoder, hvis statistiker eller meningsmålinger inddrages i arbejdet.

God fornøjelse med valgarbejdet derude.