Blog

Til nye kulturfagslærere: Skab overblik allerede nu.

Efter to år, hvor kulturfagsprøverne har været lagt på hylden, kan vi med stor sandsynlighed se frem til et skoleår med prøver i alle tre kulturfag. Som ny kulturfagslærer er der vundet meget med et overblik fra den spæde begyndelse.

Publiceret Senest opdateret

Vi må nok se i øjnene, at vi alle til en hvis grad er blevet lidt rustne, når det kommer til at føre vores elever til prøver i kulturfagene. Selv om ingen selvfølgelig er garanteret noget, når det kommer til udtræksfag, er der dog en mulighed for, at vi står med prøver til juni i 23.

Det kan synes langt væk, men med en overkommelig struktur gennem hele året, slipper du for at skulle samle op på kilder, ekskursioner og kulturteknikker ved årets afslutning. Dette gælder hvad enten du underviser i et enkelt eller i flere kulturfag på niende årgang. For mit eget vedkommende, har jeg alle tre kulturfag i en klasse samt kristendomskundskab i de to resterende niendeklasser, så der god grund til orden på hylderne.

Nyt fra glemmebogen.

I linket nedenfor finder du de nyeste prøvevejledning for kulturfagene. Den kom i november 2021, men kan være gået lidt i glemmebogen, da prøverne blev aflyst. Den nye vejledning er for det første mere overskuelig end den gamle, og den indeholder skemaer for, hvordan temaer, problemstillinger, fagtermer, kilder og mål kan stille op. Dette skema kan med fordel kopieres til egen redigering, og det simple trick ligger i at udfylde det løbende gennem skoleåret, således at man for hvert færdiggjort tema står med et udfyldt skema, der er klar til afsendelse til censor.

Folkeskolens historie- og samfundsfagsrådgiver

Hvert fags netværk på folkeskolen.dk har en lærer tilknyttet som faglig rådgiver. Janus Neumann er Folkeskolens historie- og samfundsfagsrådgiver. Hans opgaver er både at blogge, at deltage i debatten på det faglige netværk, finde nye bloggere og være bindeled til redaktionen om, hvad der rører sig i fagene – så du er meget velkommen til at kontakte ham, hvis du har et spørgsmål, har lyst til at blogge eller gerne vil dele gode erfaringer fra din undervisning: janusrn75@gmail.com

Jeg tilføjer altid en kolonne med læringsmål for temaet. Jeg viser det færdige skema til mine elever, så de kan se, at har vi haft om den kolde krig i historie, så har to læringsmål heddet:

· Jeg forstår de ideologiske forskelle, der adskilte Øst og Vest.

· Jeg kender til- og kan redegøre for Tysklands deling i 1949 og opdelingen af Berlin.

Dermed bliver hele skemaet synlig for eleverne, og de ved, hvad der forventes af dem. På samme måde kan de se, hvilke problemstillinger, vi har arbejdet med i temaet.

Fordelen ved at oprette et skema allerede nu ligger yderlige i, at man kan redigere det løbende med sidetal, links m.m., så man derved holder det fulde overblik. Finder man et godt link, gemmes det i skemaet med det samme, og man er klar til et eventuelt udtræk sidst i april. Uanset erfaringsgrundlag er det umuligt at huske, hvor man finder de mange forskellige tekster og film, der bruges i fagene, og det bliver også lettere at være specifik med, hvilke link, man har pillet ud af et større onlineforløb, hvor man fortsat ikke må opgive hele forløbet, men skal udspecificere, hvilke kilder, der er anvendt i undervisningen.

Som ny lærer er det en uvurderlig fordel at læse prøvehæfte og faghæfte igennem allerede nu. Dermed undgår man de fleste overraskelser, man bliver i stand til at målrette sin undervisning mere kvalificeret sammen med resten af faggruppen.

Husk, at man desuden altid er velkommen til at dele erfaringer og ideer her i det faglige netværk. Der sidder mange lærere, der kan få glæde af det.

Velkommen tilbage derude.

https://www.uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-proever/faglig-forberedelse/proevevejledninger

https://emu.dk/grundskole/historie

https://emu.dk/grundskole/samfundsfag

https://emu.dk/grundskole/kristendomskundskab