Den Danske Sprogkreds

Blog

Antivaxisten

Dagens ord er antivaxist. Ikke fordi det er kanoniseret af kirken, men fordi ordet er opfundet i dag.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

I kølvandet på den frygtelige, smitsomme sygdom, corona, er der skabt en lang række nye ord. Selve ordet corona er latin og betyder krone. Virussen var fået dette navn, fordi den består af en kerne tilsat en masse små krone-formede vækster. Ordet corona har i de seneste uger været produktivt som 1. led i en lang række sammensætninger med andre latinske ord som f.eks. coronavirus, coronaepidemi og coronapandemi, og i sammensætninger med danske ord som coronaramt og coronasmitte.

Sammensætninger

Det danske sprog er i forvejen rigt på sammensætninger, og det hører med til den almindelige sproglige kompetence, at man kan nye sammensætninger. En mere raffineret og kompliceret nydannelse er ordet antivaxist. Ordet er både en sammensætning og en afledning. Første del af ordet er det latinske præfiks anti-. Det har vi allerede i det danske sprog i ord som antiautoritær og antiklimaks. Herefter kommer ordet vax, der normalt betyder voks, og suffikset –ist, der kan bruges om personer med særlig tilknytning til noget: en pianist spiller klaver, en morfinist er afhængig af morfin, og en socialist er en tilhænger af socialisme.

Den Danske Sprogkreds

Den Danske Sprogkreds arbejder med dansk sprog og sprogpolitik. Her vil sprogkredsens formand, Lise Bostrup, der er cand. mag. i dansk og tysk, forfatter til en række lærebøger i dansk for udenlandske studerende og leder af Forlaget Bostrup, med ujævne mellemrum bringe mindre indlæg som inspiration til diskussion i klasserne og blandt kollegerne.

En anti-vaxxer

En anti-vaxxer er en imidlertid en amerikansk samdannelse for personer, der er modstandere af brug af vaccination. Begrebet anti-vaxxer har også været i brug i Danmark de seneste år, og man har i lægekredse været bekymrede over de personer, der uden faglig viden, men på basis af deres følelser og en udbredt mistillid til lægevidenskaben nægter at lade sig vaccinere. Anti-vaxxere er ofte tilhængere af alternativ medicin og forskellige religiøse og ideologiske strømninger, og de kan f.eks. nægte at lade både sig selv og deres børn vaccinere mod tyfus m.v. De amerikanske sociologer, David Dunning og Justin Kruger, har forsket i fænomenet, og deres forskning har resulteret i det, man kalder Dunning-Kruger-syndromet. De mennesker, der lider af dette syndrom, er så godt som immune over for rationel og autoritær argumentation. De er sikre på, at de selv kan vurdere situationen bedre end den samlede internationale forskning.

Omvendt proportionalitet

Paradoksalt nok synes det, at sikkerheden er omvendt proportional med vidensniveauet. Mange mennesker uden faglig indsigt er 100 % sikre på, hvad der er rigtigt og forkert, mens forskere i meget høj grad er i tvivl, og også i meget høj grad stiller spørgsmålstegn ved, hvorvidt absolutte sandheder overhovedet findes. Forskere opstiller hypoteser, som de prøver at få af- eller bekræftet, og det er netop den kvalificerede tvivl, der bringer udviklingen fremad.

Kulturbestemt selvovervurdering

Udbredelsen af Dunning-Kruger-syndromet er i høj grad kulturbestemt, og det er efter sigende langt mindre udbredt i Japan end i USA. Japanere bilder sig altså i langt mindre grad ind, at de er i besiddelse af den hele og fulde sandhed om stort set hvad som helst, eller udtrykt på en anden måde: Japanerne har mere tiltro til autoriteterne end amerikanerne.

Lider skandinaver af Donning-Krugersyndrom?

Mig bekendt er der ingen, der har prøvet at sætte skandinavernes opfattelse af egne evner ind i en større sammenhæng, men jeg kunne godt forestille mig, at vi ville score ret højt på Dunning-Kruger-skalaen. Her er ideerne om, at vi først og fremmest skal lytte til os selv, at vi helt ned på et lavt niveau i folkeskolen skal tage stilling til store spørgsmål som religion, forurening, globalisering og politik centrale elementer. Du skal selv tage stilling, hedder det. Din stillingtagen er vigtig. Herefter går de unge ud i verden som små Greta Tunbergere og føler sig berettiget til at kræve, at alverdens politiske ledere for fremtid skal tage toget eller sejle over Atlanterhavet på et CO2-frit passagerskib, hvis de skal mødes og skabe internationale resultater.

Tilbage til det nye ord antivaxist

Ordet antivaxist er opfundet af Carsten Bagge Laustsen og præsenteret på Facebook den 29. marts i år. Ordet er en forrygende hybrid af en sammensætning af et klassisk præfiks, en forkortelse for amerikansk slang og et dansk suffiks, der i en vis grad kan få os til at tænke på maoister, marxister, trotzkister og andet godtfolk. Det bliver spændende, om ordet vil slå an.