Den Danske Sprogkreds

Blog

Den Danske Sprogkreds´julekalender den 15. december: Hvidvinsglas og middagslur

Fejl i sammensatte ord kan skabe alvorlige misforståelser

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Mange danskere har i dag problemer med sammensatte ord, og vi ser masser af fejl overalt.

Årsager til fejl

Nogle fejl skyldes stavekontrol, der reagerer mod ord, der ikke eksisterer i programmet, andre skyldes påvirkning fra engelsk, og atter andre skyldes almindelig uvidenhed og sjusk.

Den Danske Sprogkreds

Den Danske Sprogkreds arbejder med dansk sprog og sprogpolitik. Her vil sprogkredsens formand, Lise Bostrup, der er cand. mag. i dansk og tysk, forfatter til en række lærebøger i dansk for udenlandske studerende og leder af Forlaget Bostrup, med ujævne mellemrum bringe mindre indlæg som inspiration til diskussion i klasserne og blandt kollegerne.

Grundregler

Hvis man er i tvivl om, hvorvidt et ord skrives i et eller flere ord, findes der nogle grundregler:

Udtale

Sammensatte ord har et hovedtryk og et bitryk. To selvstændige ord har to tryk.

En lærer, der kommer fra Danmark, er en dansk lærer med et tryk på dansk og et på lærer.

En person, der underviser i dansk, er dansklærer med en større grad af tryk på dansk og en mindre grad af tryk på lærer. En dansklærer kan sagtens have et andet statsborgerskab end dansk. Der er f.eks. mange polske dansklærere på de polske universiteter og sprogskoler.

Bøjning

Sammensatte ord får kun endelser til sidst ved bøjning. En dansklærer bliver til dansklæreren i bestemt form. En dansk lærer bliver til den danske lærer.

Fuge-bogstaver

Når to ord sættes sammen får de nogle gange tilføjet et såkaldt fuge -e for at forhindre for mange konsonanter efter hinanden. En hund, der godt kan lide at sidde på skødet af sin ejer er en skød-e-hund, og et hus ude i haven beregnet til en hund er et hund-e-hus.

Der findes også et fuge-s. Det bruges oftest ved sammensætninger med tre led. Det hedder således et vinglas, men et hvidvinsglas, blomkål, men et hvidkålshoved og blomkålsører.

Der kan godt være flere fuge s´er i et ord. Det er f.eks. tilfældet i ordet fødselsdagslagkage.

S´erne hjælper os til at analysere de lange ord. Mens et hvidvinsglas er et glas beregnet til hvidvin, er et krystalvinglaset vinglas af krystal. En middagslur er noget, man tager ved middagstid, og en spisebordsstol er en stol, der passer til spisebordet. Børneskindsko er skindsko til børn, men børneskindssko er noget frygteligt noget, som det er strafbart at producere.

Undtagelser

Der findes imidlertid også fuge s´er i nogle relativt få ord, der ikke har en sammensætning som 1. led. Det gælder f.eks. aftensmad, Carlsberg og stikkelsbær.

Dialektal og historisk variation

Der er også en del dialektal og historisk variation i forhold til brugen af fuge-s, og som et kuriosum kan jeg fortælle, at jeg bor på en vej, der i den ene ende har et skilt med teksten Herlufsholmvej og i den anden et skilt med teksten Herlufsholmsvej.

Illustration fra bogen Med ja-hatten på. Idiomatiske vendinger i moderne dansk, Forlaget Bostrup 2019.