Den Danske Sprogkreds

Blog

Den der maler rosen maler ikke rosens lugt

Ofte hører man, at ordparrene lugte/dufte og lugt/duft er under opløsning, og at det er hip som hap, hvad man bruger.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Der er i dag tendens til at reducere betydningsnuancerne i det danske sprog, og ordparret dufte/lugte er i farezonen.

Når man læser Vagn Steens smukke gamle digt, bliver man glad for, at han nåede at skrive det, før man lige så godt kunne sige, at en rose lugter godt, som at den dufter godt.

Den der fanger fuglen fanger ikke fuglens flugt den der maler rosen maler ikke rosens duft den der skriver digtet maler ikke rosens duft den der skriver digtet fanger ikke fuglens flugt den der læser digtet læser ikke rosens duft den der læser digtet læser ikke fuglens flugt den der ikke kender rosens duft kan ikke den der ikke kender fuglens flugt kan ikke den der kender fuglens flugt kan male den der kender fuglens flugt kan skrive den der kender fuglens flugt kan læse den der fanger fuglens flugt kan forstår at fuglens flugt kan fanges i et digt den der kender fuglens flugt forstår at digtet lyder: den der fanger fuglen fanger ikke fuglens flugt

Den Danske Sprogkreds

Den Danske Sprogkreds arbejder med dansk sprog og sprogpolitik. Her vil sprogkredsens formand, Lise Bostrup, der er cand. mag. i dansk og tysk, forfatter til en række lærebøger i dansk for udenlandske studerende og leder af Forlaget Bostrup, med ujævne mellemrum bringe mindre indlæg som inspiration til diskussion i klasserne og blandt kollegerne.