Blog

Turkish President Tayyip Erdogan walks after a press conference during a NATO leaders summit in Vilnius, Lithuania July 12, 2023. REUTERS/Kacper Pempel

Har Sverige "strukket" eller "strakt" sig langt?

En overskrift i Berlingske har skabt debat.

Publiceret Senest opdateret

Den 11. juli bragte Berligske denne overskrift på forsiden: “Sverige har strukket sig langt, og nu har Erdogan bøjet sig.”

Formen “strukket” fik mange læsere op i det mørkerøde felt. Hvorfor skriver de “strukket”, når det hedder “strakt” – og så endda på en forside?” lød spørgsmålet. I et læserbrev med overskriften “Sprogets forfald” blev brugen af formen “strukket” gjort til et sikkert tegn på, at »Berlingske sjusker med sproget”. I alt modtog Berlingskes debatredaktion 20 læserbreve med udgangspunkt i den famøse overskrift. Stort set alle skribenterne nøjedes med at påpege fejlen og udtrykke deres harme. Selv forsøgte jeg mig med ikke bare én, men to mulige forklaringer på fejlen.

Ny sammenblanding af to bøjningsmønstre

Den Danske Sprogkreds

Den Danske Sprogkreds arbejder med dansk sprog og sprogpolitik. Her vil sprogkredsens formand, Lise Bostrup, der er cand. mag. i dansk og tysk, forfatter til en række lærebøger i dansk for udenlandske studerende og leder af Forlaget Bostrup, med ujævne mellemrum bringe mindre indlæg som inspiration til diskussion i klasserne og blandt kollegerne.

Umiddelbart kunne man tro, at der var tale om en nyere sammenblanding af to bøjningsmønstre: række, rækker, rakte, rakt og drikke, drikker, drak, drukket. På Sproget.dk, der redigeres af Dansk Sprognævn og Det Danske Sprog- og Litteraturselskab i forening, finder man da også denne forklaring.

Det ville imidlertid være et ret specielt fænomen. Udviklingen plejer at være, at de uregelmæssige former tilpasses det regelmæssige system. Tidligere galede haner ikke, de gol, og tidligere bedragede man ikke nogen, man bedrog dem.

En ældre form

Formen har strukket var tidligere ret udbredt. For eksempel beskrev Prins Christian Frederik, Hans senere kongelige højhed Christian den 8., for eksempel det norske folk således i 1814.

»Historien maa ikke fortælle om dette Folk, der tidligere altid har vist sig« at være baade tappert og forvovent, at det frygtsomt har strukket Hals under det svenske Aag, som det afskyr.«

Og da digteren og historikeren Peter Vilhelm Jacobsen i 1832 beskrev sin ungdoms lidelser hed det:

»Kun enkelte Dage har jeg været fri for at sidde ved denne juridiske Examen, som jeg højligen fortryder at have paataget mig at notariere ved; men disse enkelte Dage have, for saa vidt jeg ikke i stum og dum Resignation har siddet i min Lænestol og strukket Benene fra mig, været saa overfyldte med Cancellie-Forretninger, at jeg ikke har kunnet tænke paa andet.«

Teorien om den ældre form passer bedst

Formen »har strukket« er således en ældre form, og det passer bedre med, at den gennem tiden er blevet normaliseret til har strakt. Lise Bostrup, cand.mag., formand for Den Danske Sprogkreds.

Dele af denne tekst var trykt i Berlingske den 16. juli 2023, illustrationen stammer fra netudgaven.