Blog

Den invasive baby

Historien om, hvordan ordet baby kom ind i det danske sprog og nu har et betydningsområde, der er mange gange større spædbarnets

Publiceret Senest opdateret

Ordet spædbarn er sammensat af det gamle danske adjektiv spæd og substantivet barn. Ordet spæd betyder ifølge Ordbog over Det Danske Sprog den, som nylig er kommet til verden. Ordet spæd bruges primært om børn, men anvendes også i ordet spædekalv, som bruges om en nyfødt kalv. Ordet barn har været kendt siden 1250, men kombinationen med spæd optræder først i midten af 1800-tallet.

Ordet baby er engelsk, og det kommer af det meget gamle ord babe, som betyder barn og suffikset -y, der får det til at betyde lille barn.

Ordet er medtaget i en ordbog over fremmedord fra 1837 udarbejdet af Ludvig Beatus Meyer (1780-1854) med den imponerende titel

Den Danske Sprogkreds

Den Danske Sprogkreds arbejder med dansk sprog og sprogpolitik. Her vil sprogkredsens formand, Lise Bostrup, der er cand. mag. i dansk og tysk, forfatter til en række lærebøger i dansk for udenlandske studerende og leder af Forlaget Bostrup, med ujævne mellemrum bringe mindre indlæg som inspiration til diskussion i klasserne og blandt kollegerne.

Kortfattet Lexikon over fremmede, i det danske Skrift- og Omgangs-Sprog forekommende Ord, Konstudtryk og Talemaader; tilligemed de i danske Skrifter mest brugelige, fremmede Ordforkortelser.

Her får vi at vide, at ordet udtales bebi med kort e, at det både er engelsk og fransk, og at det betyder lille barn eller dukke.

Baby er opført i Ordbog over Det Danske Sprogs 1. bind, der udkom i 1919. Her er det markeret med S, hvilket betyder, at det bliver brugt spøgende. Der er kun ét eksempel, og det er hentet i Henrik Pontoppidans roman Det forjættede land fra 1898, s. 49: Her bruges det i en opremsning af ligegyldige familierelaterede begivenheder, som fortælleren tager afstand fra.

Beretninger om intetsigende Familiebegivenheder, om Broderen, der havde været paa Hofbal ... om Søsterens Baby, der havde faaet Tænder.

Man fornemmer, at fortælleren opfatter ordet som velanbragt i en beskrivelse af noget småpraleri.

Udtalen af denne spøgende betegnelse for et spædbarn angives som en fordansket form med æ eller som på engelsk.

Ordbog over Det Danske Sprog blev udgivet i 28 bind fra 1919 til 1950, og da der skete meget i det danske sprog i de 31 år, udarbejdelsen strakte sig over, var det nødvendigt at udgive et supplementsbind. Det skete imidlertid først i 2005.

I supplementsbindet er der tilføjet to sammensætninger, nemlig babysitter og babylift, der er kendt fra henholdsvis 1953 og 1955, samt afledningerne af substantivet babysitter: at babysitte og babysitning. Her er det spøgefulde S-symbol fjernet.

Hertil findes også det i dag ukendte oversættelseslån babybærer.

Den nye engelske “baby-bærer” … er af rød eller blå plastic. Den passer som indsats i barnevognen. MagasinNyt.dec.1952.

Ordet babylift er i øvrigt en dansk dannelse. Det engelske ord for en praktisk babylift med hanke er carrycot

På den måde ligner babyliften andre danske falske orddannelser, der ser vældig engelske ud, som f.eks. butterfly og smoking, der hedder henholdsvis bow tie og tuxedo på engelsk.

Ordet baby blev under indflydelse af amerikanske film i 1950’erne, hvor det fungerede som et synonym til ordet darling, overført til dansk, hvor det i efterkrigstiden blev brugt synonymt med ordet skat.

Babyen overtager ordet barn i sammensætninger

Mens ordet barn eller flertalsformen børn blev brugt til at skabe mange nye sammensætninger frem til 1970´erne, dannes der herefter flere og flere sammensætninger med baby.

Også ord, der tidligere eksisterede med ordet barn, bliver i nogen grad overtaget af sammensætninger med baby:

babymad, babysprog, babytøj, babysko, babyudstyr, babyvræl.

Her må det retfærdigvis anføres, at sammensætninger med ordet spædbarn som spædbarnemad, spædbarnesprog osv. virker ret så tunge, og børnemad og børnesprog mv. dækker en længere periode i børnenes liv end babymad og babysprog.

Fælles for disse sammensatte ord er imidlertid, at de, uanset om der bruges ordene spædbarn, barn eller baby som forled, beskriver noget, der er beregnet til et nyfødt barn som f.eks. babymad eller noget, der kommer fra et barn som f.eks. babysprog og babyvræl.

Babysælen viser nye veje

I midten af 1970’erne dukker ordet babysæl op i forbindelse med, at den kendte franske skuespiller, Brigitte Bardot, protesterede mod, at der blev brugt skind af sælunger til produktion af pelsjakker, der blev solgt til dyre priser til overklassekvinder i hele verden.

Protesten vakte genklang. Det franske udtryk bébé phoque blev til Baby Robbe på tysk og babysæl på dansk som et frekvent ord i de danske medier. Sprogforskeren, Pia Jarvad, beskrev fænomenet således:

Ordet babysæl er et ord, der bliver brugt af mennesker, der tager afstand fra drab på sælunger med henblik på fremstilling af pelsværk. Med forleddet baby skal der appelleres til en dårlig samvittighed over for de uskyldige små.

Pia Jarvad har givetvis ret i, at Brigitte Bardots aktion har spillet en rolle, for at betydningen af ordet baby blev udvidet til også at kunne betyde et afkom af et dyr, men måske har der også været den grund, at det for mange var og er svært at holde styr på betegnelserne.

Her er nogle eksempler:

Dyr, fisk og fugle får babyer i det moderne sprog

Det efterstillede ord unge erstattes med det foranstillede baby. Her er nogle autentiske eksempler:

babyhund, babygris, babykat, babyhest, babyko, babytyr, babymus, babyhval, babyfugl, babyfisk babytorsk, babyørred, babypiratfisk, babyand, babysvane.

Det virker, som om ordet baby er ved at overtage hele betydningsfeltet afkom af dyr, fugle og fisk. Nu kan det ikke vare længe før kyllingen bliver en babyhøne, gøgeungen bliver en babygøg, og H.C. Andersens berømte eventyr Den grimme ælling må skifte navn til Den grimme babyand.

Små planter kan også være babyer

I forbindelser med frugter og grøntsager kan man møde ordet baby i betydningen lille. En babytomat kan godt være tæt på udløbsdatoen, hvis den er lille nok. Andre eksempler på baby i betydningen lille, uanset alder:

babybananer, babykarotter, babymajs og babyærter.

Helt nye babyfænomener

Hvor de allerede nævnte ord uden problemer ville kunne erstattes med sammensætninger med børn- eller børne-, findes der også en række ord, der er knyttet til nyere fænomener, der ikke kan udtrykkes anderledes uden at vække undren:

* babyalarm, elektrisk apparat, der kan slå alarm, hvis en sovende baby bliver urolig.

* babyboom, periode, hvor der fødes mange børn, typisk brugt om perioden lige efter 2. verdenskrig; modsat begrebet babykrak, som bruges om en periode, hvor fødselstallet daler drastisk.

* babybio, særlig biografforestilling, hvor forældre kan medtage de små.

· babyblues, depression efter en fødsel.

· babyjogger, en særlig robust klapvogn med store hjul, som gør det muligt for en voksen at udføre sin løbetræning og samtidig sørge for, at barnet får lys og luft

* babykrak, en periode, hvor der fødes meget få spædbørn, i modsætning til babyboom.

* babylance, en ambulance, der er specialdesignet til akuttransport af syge børn.

* babyluge, en mulighed for anonymt at aflevere et uønsket, nyfødt barn.

* babylån, banklån til et hus, der kun gælder under byggeriet, altså til huset ikke længere er en baby.

* babyrocker, en ung mand med en knallert.

* babysalg, kan bruges om et udsalg af ting til et spædbarn, men er også blevet brugt i danske medier om ulovligt salg af spædbørn.

* babysalmesang, arrangement, typisk i tilknytning til en kirke, hvor de voksne synger salmer, mens spædbørnene slapper af og nyder musikken.

* babyslynge, en anordning, der gør det muligt for voksne at bære et lille barn fastspændt til brystkassen.

* babyshower, en fest, hvor en højgravid kvindes veninder dukker uventet op med en “regn” (shower) af gaver til den kommende mor. Traktementet står på masser af kage med flødeskum, creme og glasur i babyfarver.

* babysvømning, kurser, hvor de små børn opholder sig med en voksen i et svømmebassin.

Der er også kommet et par nye sammensætninger til, hvor ordet baby står sidst:

* designerbaby, tidligere kaldt et reagensglasbarn. Et barn, hvis gener er modificeret f.eks. med det formål at skabe et barn, der vil kunne fungere som organdonor til en syg bror eller søster.

* voksenbaby, en voksen, der opfører sig meget barnligt.

Har ordet baby fremtiden for sig i det danske sprog?

Som vi har set, har ordet baby i løbet af godt 100 år vokset sig fra et lille ukendt fremmedord med uklar udtale til et højfrekvent ord, hvis betydningsområde ikke alene dækker spædbørn, men alle former for dyr, fisk og fugles afkom, unge planter og små planter, forskellige hyggelige, sociale aktiviteter, depression, bortførelse og banklån.

Man kan godt blive lidt bekymret, for det er svært at få udviklingen til at gå den modsatte vej. Hvis børn f.eks. har lært at sige baby-, hver gang de ser hvalpe, killinger, kyllinger, ællinger, unger, føl, kalve og pattegrise, kan det måske blive vanskeligt at lære dem de varierede betegnelser. Der er nogle, der mener, at de mange engelske låneord beriger vores sprog. I dette tilfælde virker det snarere, som om en række sproglige udtryk smelter sammen i én stor udefinerlig kliché. Nu kan det ikke vare længe, før gøgeungen bliver til en babygøg, der flyver ind i vores ordbog. Det er det rene cuckoo!