Den Danske Sprogkreds

Blog

S'erne i fødselsdagslagkagen

En ny brevkasse om dansk sprog fortæller om moralske konsekvenser ved brugen af det såkaldte fuge-s.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Den Danske Sprogkreds har på sin hjemmeside www.DenDanskeSprogkreds.dk i denne uge oprettet en brevkasse, hvor man kan stille spørgsmål om det danske sprog.

Det første spørgsmål, vi har fået, handler om s’et i ordet fødselsdag. Er der tale om genitiv (ejefald), og hvordan bruges det, spørges der.

Nej, der er ikke tale om genitiv, men derimod om et såkaldt fuge-s.

Den Danske Sprogkreds

Den Danske Sprogkreds arbejder med dansk sprog og sprogpolitik. Her vil sprogkredsens formand, Lise Bostrup, der er cand. mag. i dansk og tysk, forfatter til en række lærebøger i dansk for udenlandske studerende og leder af Forlaget Bostrup, med ujævne mellemrum bringe mindre indlæg som inspiration til diskussion i klasserne og blandt kollegerne.

Et fuge-s kan sættes ind mellem to ord i en sammensætning som f.eks. i Carlsberg og stikkelsbær. Fuge-s’et bevirker i disse eksempler, at man undgår at skulle udtale lb lige efter hinanden, hvilket kan være lidt svært. Der er ikke klare regler for, hvornår man bruger fuge s’et i simple sammensætninger, hvad man kan se af modsætningen morgenmad / morgentur, men aftensmad / aftentur.

Der er lidt mere systematik i brugen af fuge-s’er i sammensætninger med mere end to led. Det hedder f.eks. etkålhoved, når der er to sammensætningsled, men etblomkålshoved med tre, lige som det hedder et vinglas, når der er tale om to led, men et rødvinsglas med tre.

Fuge-s’et i rødvinsglas viser, at der er tale om et glas til rødvin, hvorimod et krystalvinglas er et vinglas af krystal, og et bjergkrystalsarmbånd er et armbånd af bjergkrystal.

En fødselsdag er sammensat af fødsel og dag og har et fuge-s. Sammensætningen kan gøres endnu længere. I fødselsdagslagkage viser de to fuge-s’er, at vi skal forstå ordet sådan: ((fødsel)s(dag))s((lag)(kage)).

Hvis man placerer fuge-s’et forkert, kan det have alvorlige moralske konsekvenser: Børneskindsko kan være nogle lækre, små hverdagssko til de små, men hvis man ikke bryder sig om animalske produkter, vil man ikke have sine børn til at løbe rundt i sådan nogle. Tilføjer vi et fuge-s, kan alle vist enes om, at både produktion og salg af børneskindssko bør være forbudt over hele verden.

Der findes imidlertid masser af dialektal og historisk variation inden for brugen af fuge-s, og som et kuriosum kan jeg fortælle, at jeg bor på en vej, der i den ene ende har et skilt med teksten Herlufsholmvej og i den anden et skilt med teksten Herlufsholmsvej.

(Illustrationer af Britta Routhier)