Den Danske Sprogkreds

Blog

Red dig selv, og kom ned fra det kors!

Bibelselskabet gør i denne tid stor reklame for den nyoversatte Bibel. Bibelen 2020 er ganske rigtig betydeligt lettere at læse end forgængerne, men i mange tilfælde er barnet røget ud med badevandet.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

I Bibelen 2020 er mange gamle ord udskiftet eller slettet. I den centrale passage i Markusevangeliets kapitel 15, hvor Jesus er blevet korsfæstet, men endnu ikke er død, hed det i udgaven fra 1907:

De, som gik forbi, spottede ham og rystede på Hovedet og sagde: “Tvi dig! Du, som nedbryder Templet og bygger det op i tre Dage; frels dig selv ved at stige ned af Korset!”

Udtrykket Tvi dig! er et gammelt lydefterlignende ord. Prøv at sige tvi og betydningen at spytte på nogen bliver indlysende. Man kunne have udskiftet det med mere moderne udbrud som føj! eller bvadr!, men det blev slettet i oversættelsen fra 1992 uden erstatning:

Den Danske Sprogkreds

Den Danske Sprogkreds arbejder med dansk sprog og sprogpolitik. Her vil sprogkredsens formand, Lise Bostrup, der er cand. mag. i dansk og tysk, forfatter til en række lærebøger i dansk for udenlandske studerende og leder af Forlaget Bostrup, med ujævne mellemrum bringe mindre indlæg som inspiration til diskussion i klasserne og blandt kollegerne.

De, der gik forbi spottede ham og rystede på hovedet og sagde: “Nå, du, som bryder templet ned og rejser det igen på tre dage, frels dig selv, og stig ned fra korset!”

Og heller ikke i Bibelen 2020 har man medtaget de forbipasserendes stærke mishagsytring.

Når folk kom forbi, rystede de på hovedet. “Var det ikke dig, der kunne rive templet ned og bygge det op igen på tre dage? Red nu dig selv, og kom ned fra det kors!”

I 2020-udgaven er der som det også fremgår af citaterne sket endnu en udeladelse. I de to første oversættelser spotter de forbipasserende Jesus, mens de ryster på hovedet, men i 2020 nøjes de med at ryste på hovedet.

Generalsekretæren i Bibelselskabet Birgitte Stoklund Larsen forklarer, at ordet spotte er taget ud, fordi unge mennesker i dag vil have tendens til at opfatte spotte som det engelske to spot, altså at få øje på.

Denne forklaring forekommer mig ikke helt indlysende. Hvis ordet spotte virkelig ikke dur i dag, ville man kunne have valget synonymet håne. Udeladelsen af de to udtryk tvi dig og spotte gør den ydmygelse, Jesus var udsat for, meget mindre voldsom i den nye, danske tekst end i de foregående oversættelser.

En sidste, men nok så væsentlig ændring i den nævnte passage er, at det centrale kristne verbum frelse er taget ud. Frels dig selv! hedder det i de to gamle oversættelser, men i Bibelen 2020 siger de forbipasserende red dig selv! Denne ændring er ingen enlig svale. Ordet frelse er simpelthen forsvundet ud af den moderne version af Bibelen, selv om det hører blandt Bibelens kernebegreber. Mon ikke det gør den nye Bibel problematisk at anvende i den kirkelige praksis?

Det mest forbavsende for mig er imidlertid den næste sensations-journalistiske redaktion, der er brugt overskrifterne. Man har nemlig udvalgt sætningen Red dig selv, og kom ned fra det kors! og gjort den til det 15. kapitels overskrift. Det er lige efter EkstraBladets opskrift: Man finder det mest dramatiske i en tekst og sætter det op uden yderligere forklaring. På den måde pirres læsernes nysgerrighed, og vi må alle sammen hen og se, hvem det er, der skal redde sig selv, hvad han skal redde sig ned fra, hvorfor han skal gøre det selv, og hvordan han skal gøre det.

Bibelen 2020 er virkelig en blandet fornøjelse at læse.