Den Danske Sprogkreds

Blog

Et sælarie eller et sælarium?

Der hersker stor forforvirring om brugen af suffikserne -ium og -ie ved danske substantiver.

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Indtil 1985 anførte Dansk Sprognvævn, at danske ord med det latinske suffiks -ium skulle bøjes uregelmæssigt: et seminarium, seminariet, seminarier, seminarierne, og formen seminarie– skulle anvendes i sammensætninger som f.eks. seminarielærer.

Det hed altså et kollegium, kollegiet, et gymnasium, gymnasiet, et adverbium og adverbiet.

Analogidannelser

Den Danske Sprogkreds

Den Danske Sprogkreds arbejder med dansk sprog og sprogpolitik. Her vil sprogkredsens formand, Lise Bostrup, der er cand. mag. i dansk og tysk, forfatter til en række lærebøger i dansk for udenlandske studerende og leder af Forlaget Bostrup, med ujævne mellemrum bringe mindre indlæg som inspiration til diskussion i klasserne og blandt kollegerne.

Nogle sprogbrugere havde imidlertid problemer med bøjningerne, og ud fra de bøjede former skabte de så ubøjede former på –ie som f.eks. et seminarie. Det blev anset for at være forkert, og der blev brugt meget energi på at lære børnene de rigtige former i folkeskolen.

Majonæsekrigen

I 1985 mente Dansk Sprognævn, at det skulle gøres lettere at skrive korrekt, og man vedtog en lang række dobbeltformer, herunder skulle man have lyst til at vælge mellem et gymnasium og et gymnasie.

Det var ved samme lejlighed Sprognævnet foreslog den meget berømte valgfrihed mellem skrivemåden mayonnaise og majonæse, og forslagene skabte så voldsomme protester i medierne, at den daværende kulturminister, Mimi Stilling Jacobsen, underkendte  Sprognævnet.

2012-ændringer

Da Sprognævnets kritikere var faldet til ro, og vi havde fået en ny kulturminister vendte Dansk Sprognævn tilbage til emnet –ium / -ie og listede stille og roligt ændringerne ind i Retskrivningsordbogen 2012.

Siden 2012 har det således været i orden at skrive 40 ord med -ium eller -ie efter forgodtbefindende: et akvarium / et akvarie, et gymnasium / et gymnasie, et ministerium / et ministerie og et delfinarium / et delfinarie.

De ord, der ikke var nævnt i listen over de 40 ord, skulle stadig konsekvent skrives med –ium.

Blandt de ord, der ikke kan skrives med -ie er herbarium, millenium og vokabularium.

Hvad er forskellen?

Der er ikke nogen betydningsmæssige eller etymologiske forskelle på ordene i de to grupper. Det handler om optælling af forkerte analogi-dannelser. Når der er mange nok, tillades formerne. Man har sandsynligvis besluttet, at 40 var et pænt rundt tal, og så taget de 40 mest brugte analogidannelser og ophøjet dem til korrekte dobbeltformer.

Interessant nok offentliggør Dansk Sprognævn ikke de tal, der ligger til grund for normeringerne, men hvis vi ser på de svenske forhold, kan vi få lidt perspektiv på sagen.

Svensk

Med hensyn til brug af substantiver af latinsk oprindelse på –ium er svensk og dansk helt parallelle, men her er det lettere at finde frem til en statistik.

Svenska Dagbladet refererede den 25. maj 2012 en undersøgelse af et korpus (en samling af tekster) på 267 millioner ord.

Hur vanliga är då former som ett seminarie? I redaktionell text som tidnings text är de ännu ovanliga, så de accepteras inte bland professionella skribenter. Men om vi återigen tittar på bloggtexterna ser vi att formerna är på frammarsch. Här redovisar jag procent andel ie-former för några ord. … Seminarie  17 %, Stipendie 16 %, Gymnasie  13 %, Kriterie 11 %, Solarie 7 %, Akvarie 7 %, Kompendie 2 %, (Ylva Byrman, Svenska Dagbladet 25. maj 2012).

I Sverige har man valgt at beholde formerne på -ium som de eneste korrekte.

Er den danske normering rimelig?

Det Danske Sprognævns normering forekommer ganske uhensigts-mæssig. En indførelse af dobbeltformer skaber ikke bare frihed for den enkelte sprogbruger, men også et voldsomt krav om fokusering.

Det kan jo ikke nytte noget, at man skriver gymnasium og stipendium i linje 3 og 6, og gymnasie og stipendie i linje 7 og 11.

Hvis det så viser sig, at der i Danmark i virkeligheden var tale om noget, der lignede svenske tilstande, så alle professionelle skribenter overholdt  normen, og at der ville være fra 2 til 17 %, der lavede fejl i deres blogindlæg, så kan det godt forekomme urimeligt, at man normerede efter dem i forhold til det besvær, der siden har hersket for professionelle skribenter.

Hvor god er du selv til  ordene med -ium/ie?

Marker rigtige former med R og forkerte former med F. Bemærk, at der siden revisionen af den danske retskrivning i 2012 godt kan være flere korrekte former. Vælg det rigtige svar og se løsningen nedenunder.

1. et akvarium …..,               et akvarie …..     

2. et solarium …..,               et solarie …..

3.  et adverbium …..,           et adverbie …..

4.  et kollegium …..,             et kollegie …..

5.  et delfinarium …..,          et delfinarium ….

6.  et præludium …..,           et præludie …..

7.  et oratorium …..,             et oratorie …..

8.  et sammensurium …..,  et sammensurie …..

9.  et skuffedarium …..,      et skuffedarie …..

10.  et participium …..,        et participie …..

11.  et delirium …..,             et delirie …..

12.  et indicium …..,            et indicie …..

13.  et scenarium …..,         et scenarie ….,      et scenario …..

14.  et sælarium ……,          et sælarie …..

Rigtige svar

1. akvarium / et akvarie 2. solarium / solarie 3. adverbium 4. kollegium / kollegie  5. delfinarium / et delfinarie 6.  præludium  7. oratorium / oratorie 8. sammensurium / sammensurie 9.  skuffedarium 10.   participium 11. delirium / delirie 12.  indicium / indicie 13.  et scenarie  / scenario 14.  sælarium / sælarie.

Artiklen, billedet og testen stammer fra Den Danske Sprogkreds´ blad Sprogkræsen 6, som udkom den 2. marts 2020.