Blog

Babygøgen

I dag kan man kalde en ælling for en babyand og en killing for en babykat. Ordet baby opfører sig som en babygøg, der skubber de andre ord ud af reden. Læs historien om ordet baby i det danske sprog. Det er det rene cuckoo!

Publiceret Senest opdateret

Ordet baby har været anvendt af engelsktalende i flere århundreder. I de danske opslagsværker er Ludvig Beatus Meyer (1780-1854) den første, som opfører ordet baby i sin Kortfattet Lexikon over fremmede, i det danske Skrift- og Omgangs-Sprog forekommende Ord, Konstudtryk og Talemaader; tilligemed de i danske Skrifter mest brugelige, fremmede Ordforkortelser, som udkom i 1837. Her får vi at vide, at ordet udtales bebi med kort e, at det er engelsk og fransk, og at det betyder lille barn eller dukke.

Forfatteren Henrik Pontoppidan anvender ordet i sin roman Det forjættede land fra 1898:

Beretninger om intetsigende Familiebegivenheder, om Broderen, der havde været paa Hofbal ... om Søsterens Baby, der havde faaet Tænder.

Den Danske Sprogkreds

Den Danske Sprogkreds arbejder med dansk sprog og sprogpolitik. Her vil sprogkredsens formand, Lise Bostrup, der er cand. mag. i dansk og tysk, forfatter til en række lærebøger i dansk for udenlandske studerende og leder af Forlaget Bostrup, med ujævne mellemrum bringe mindre indlæg som inspiration til diskussion i klasserne og blandt kollegerne.

Her bruges ordet baby i en sammenhæng, hvor en person praler af hændelser, som fortælleren finder komplet ligegyldige.

Babyen bliver stueren

Dette svarer til beskrivelsen af ordet i Ordbog over Det Danske Sprogs første bind, der udkom i 1919. Her er det markeret med S, hvilket betyder, at det bliver brugt spøgende.

Ordets udtale angives som enten bæbi med kort eller langt æ eller som på engelsk. Ordbog over Det Danske Sprog blev udgivet i 28 bind fra 1919 til 1950, og da der skete meget i det danske sprog i de 31 år, udarbejdelsen strakte sig over, var det nødvendigt at udgive et supplementsbind. Det skete imidlertid først i 2005.

I supplementsbindet finder vi så også ordet baby brugt i betydningen skat, som et kælenavn og i sammensætningerne en babylift og en babysitter, der er kendt fra henholdsvis 1955 og1953, samt afledningerne af substantivet babysitter: at babysitte og babysitning. Her er det spøgefulde S fjernet. I de forløbne år er babyen blevet stueren – i hvert fald i overført betydning, og udtalen har nærmet sig den engelske.

Babyliften

Ordet babylift lyder engelsk, men det er en ren dansk dannelse. Det engelske ord lift fandtes allerede i Meyers fremmedordbog som verbum i betydningen at løfte og som substantiv i betydningen elevator. I ugebladet Magasin Nyt blev ordet oversat til dansk og forklaret således:

Den nye engelske ”baby--bærer” … er af rød eller blå plastic. Den passer som indsats i barnevognen. MagasinNyt. december1952.

Det engelske ord for en praktisk babylift med hanke er carrycot. Andre danske orddannelser, der ser vældig engelske ud, er butterfly om en sløjfe, som mænd kan tage om halsen sammen med deres smoking ved festlige lejligheder, der hedder bow tie på engelsk og smoking hedder tuxedo.

Babyen overtager ordet barn i sammensætninger

Mens ordet barn eller flertalsformen børn blev brugt til at skabe mange nye sammensætninger frem til 1970´erne, dannes der herefter flere og flere sammensætninger med baby.

Også ord, der tidligere eksisterede med ordet barn, bliver i nogen grad overtaget af sammensætninger med baby:

babyble, babymad, babypudder, babyudstyr, babytøj, babysko, babyvræl, babysnak, babysprog.

Babysælen viser nye veje

I midten af 1970’erne dukker ordet babysæl op som et frekvent ord i de danske medier, og sprogforskeren, Pia Jarvad, forklarede i bogen Nye ord hvorfor og hvordan fra 1995 fænomenet således:

Ordet babysæl er et ord, der bliver brugt at mennesker, der tager afstand fra drab på sælunger med henblik på fremstilling af pelsværk. Med forleddet baby- skal der appelleres til en beskytterrolle og til dårlig samvittighed over for de uskyldige små.

Baggrunden var, at den kendte franske skuespiller, Brigitte Bardot, protesterede mod pelsning af sælunger, og det vakte genklang over hele verden. Det franske udtryk bébé phoque blev til Baby Robbe på tysk og babysæl på dansk.

Alle dyr, fisk og fugle får babyer i det moderne sprog

Pia Jarvad har givetvis ret i, at Brigitte Bardots aktion har spillet en rolle, for at betydningen af ordet baby blev udvidet til også at kunne betyde et afkom af et dyr, men måske har der også været den grund, at det for mange var og er svært at holde styr på betegnelserne.

Her er nogle eksempler:

Det efterstillede ord unge erstattes med det foranstillede baby:

babyfugl, babymus, babyhval, babyfisk babytorsk, babyørred, babypiratfisk, babyhund, babygris, babykat, babyhest, babyko, babytyr, babyand, babysvane.

Det virker, som om ordet baby er ved at overtage hele betydningsfeltet afkom af dyr, fugle og fisk.

Også planter kan være babyer

Små grøntsager kan også kaldes babyer, og det kan gælde både ganske unge spirer og f.eks. gulerødder af en art, der ikke bliver ret store.

babybanan, babykarotte, babytomat.

Helt nye babyfænomener

Hvor de allerede nævnte ord uden problemer ville kunne erstattes med sammensætninger med børn- eller børne-, findes der også en række ord, der er knyttet til nyere fænomener, der ikke kan udtrykkes anderledes uden at vække undren.

babyalarm, elektrisk apparat, der kan slå alarm, hvis en sovende baby bliver urolig.

babysvømning, kurser, hvor de små børn opholder sig med en voksen i et svømmebassin

babybio, særlig biografforestilling, hvor forældre kan medtage de små.

babysalmesang, arrangement, typisk i tilknytning til en kirke, hvor de voksne synger salmer, mens spædbørnene slapper af og nyder musikken.

babyslynge, en anordning, der gør det muligt for voksne at bære et lille barn fastspændt til brystkassen.

babyjogger, en særlig robust klapvogn med store hjul, som gør det muligt for en voksen at udføre sin løbetræning og samtidig sørge for, at barnet får lys og luft.

babyluge, en mulighed for anonymt at aflevere et uønsket, nyfødt barn. (Der er ikke babyluger i Danmark.)

babykrak, en periode, hvor der fødes meget få spædbørn, modsætning til babyboom.

designerbaby, et spædbarn, hvis gener er modificeret f.eks. med det formål at skabe et barn, der vil kunne fungere som organdonor til en syg bror eller søster.

voksenbaby, en voksen, der opfører sig meget barnligt.

babyshower, en fest, hvor en højgravid kvinde modtager babytøj o.l. som gave fra venner.

babyblues, depression efter en fødsel.

babyrocker, en ung mand med en knallert.

babylance, en ambulance, der er specialdesignet til akuttransport af syge børn.

babysalg, kan både bruges om et udsalg af ting til et spædbarn, men er også blevet brugt i danske medier om ulovligt salg af spædbørn.

babylån, banklån til et hus, der kun kan bruges under byggeriet, altså indtil huset ikke længere er en baby ikke længere er en baby.

Har ordet baby fremtiden for sig i det danske sprog?

Som vi har set, har ordet baby i løbet af godt 100 år vokset sig fra et lille ukendt fremmedord med uklar udtale til et højfrekvent ord, hvis betydningsområde ikke alene dækker spædbørn, men alle former for dyr, fisk og fugles afkom, unge planter og små planter, forskellige hyggelige, sociale aktiviteter, depression, bortføresel og banklån.

Man kan godt blive lidt bekymret, for det er svært at få udviklingen til at gå den modsatte vej. Hvis børn f.eks. har lært at sige baby- , hver gang de ser hvalpe, killinger, kyllinger, ællinger, unger, føl, kalve og pattegrise, kan det måske blive vanskeligt at lære dem de varierede betegnelser. Der er nogle, der mener, at de mange engelske låneord beriger vores sprog. I dette tilfælde virker det snarere, som om en række sproglige udtryk smelter sammen i én stor udefinerlig kliché. Nu kan det ikke vare længe, før gøgeungen bliver til en babygøg! Det er det rene cuckoo!