Blog

Illustration af Gert Ejton, oktober 2023

Bandesprog og gadesprog

Publiceret Senest opdateret

For 10 år siden rystede Forlaget Gyldendal det danske, litterære parnas med udgivelsen af den dengang 18 -årige århusiansk-palæstinensiske Yahya Hassans aggressive og smertefulde debutdigte. Digtene var skrevet i en fast og insisterende rytme, som var fremmed for de danske læsere, men mindede meget om mullahernes oplæsning af Koranen ved fredagsbønnen. Bag den harmoniske lyriske form gemte der sig en beskrivelse af livet i Ghettodanmark, hvor banderne kæmpede om narkomarkedet, og hvor unge mænd, der sladrede til politiet om de andre, resolut blev gjort tavse. Yahya Hassan fulgte debutdigtene fra 2013 op med samlingen Yahia Hassan 2 i 2019, og her hed det bl.a.:

JEG HOLDER FOR RØDT

PÅ MIN MOTORCYKEL UD FOR VANDTÅRNET

Den Danske Sprogkreds

Den Danske Sprogkreds arbejder med dansk sprog og sprogpolitik. Her vil sprogkredsens formand, Lise Bostrup, der er cand. mag. i dansk og tysk, forfatter til en række lærebøger i dansk for udenlandske studerende og leder af Forlaget Bostrup, med ujævne mellemrum bringe mindre indlæg som inspiration til diskussion i klasserne og blandt kollegerne.

EN SKROTBIL MED MORDERE

KOMMER FRÆSENDE MOD FÆRDSELSRETNINGEN

DE GØR HOLDT VED MIT FORHJUL

OG TRÆDER UD MED SVÆRD OG SLAGVÅBEN

JEG SPRINGER AF MASKINEN OG LØBER UD I KRYDSET

OG LADER MIG KØRE NED

LUFTEN FISER UD AF MUNDEN OG RØVEN PÅ MIG

MENS JEG LIGGER FASTKLEMT UNDER VAREVOGNEN

EN MAND STIKKER HOVEDET NED TIL MIG

OG RÅBER BAK DER LIGGER EN MAND UNDER VAREVOGNEN

BANDEMEDLEMMERNE KREDSER OM MIG

MEN DE NØJES MED AT STJÆLE MIN MOTORCYKEL

I DEN TRO AT JEG ALLEREDE ER DØD

 

Året efter var Yahya Hassan død.

Ghettodrengenes sprog

Yahya Hassan skrev altid sine digte med versaler, og hans sprog var vulgært og krydret med ghettodrengenes ord og fraser. Hassans sprog er imidlertid det rene vand i forhold til det ghettosprog, som man får indblik gennem den persisk-danske cand.scient. Ali Sufi og den danske pædagog Tobias Cadins ordbog Gadedanskordbogen, 10 års-gadesprog, der udkom på Forlaget Grønningen i 2021, men som er gået under radaren i de danske medier.

Et hemmeligt sprog

Gadedansk er et sprog for de indviede. Det er næsten umuligt at forstå for folk uden for miljøet, men det er heller ikke meningen med det. Det at kunne tale gade giver en særlig identitet, en grænse mellem os, der ved, hvad det handler om – og så robotterne, altså alle de andre. Takket være rapmusikernes omfavnelse af gadesproget, bliver der imidlertid hele tiden flere, der hører med til os-gruppen, og Ali Sufi skønner, at der i dag er 75.000 -200.000 personer i Danmark, der kan kommunikere på gadesproget i en eller anden grad.

Et virvar af ord

Gadesprogets ord kommer bogstaveligt talt fra alle verdenshjørner. Der er primært ord fra dansk, engelsk, arabisk, kurdisk og tyrkisk, men de senere år er der også kommet nogle somaliske ord til, og der findes også nogle spanske gloser og udtryk fra hindi og hebræisk. Ordene udtales på tillempet dansk, og bøjes efter danske mønstre, dog med hyppig brug af -s som markering af substantivernes flertalsformer.

Ordene blandes på kryds og tværs, og det er interessant at iagttage, at f.eks. en ung, dansk mand med tyrkisktalende forældre kan finde på at anvende somaliske og arabiske ord i sit sprog, lige som en stor dreng med pæredanske forældre, der har knyttet sig til gademiljøet, pludselig kan give sig til at beskylde en anden ung mand at være en kazzabster, der et arabisk ord for en løgner.

Mange af ordene er forkortelser, hvilket passer fint til, at sproget bl.a. florerer i chatsprog og på de sociale medier, og en del af ordene findes i flere varianter. Det meget centrale ord penge kan ifølge Gadedanskordbogen f.eks. hedde para som på tyrkisk, parash, som betyder guld på hindi, pesos på dansk eller skejs på dansk. Andre centrale ord er betegnelser for forskellige former for narkotika, vold, venskab, våben og piger. Jeg har ikke kunnet finde ord og udtryk om natur, kunst og vejret. Jeg kaldt lige over ordet regnfrakke, men det viste sig ikke at have nogen relation til regnvejr.

Opslagene i gadeordbogen

Hvert opslag i ordbogen er bygget op med et opslagsord, en etymologisk angivelse af udgangssproget, ordklassen, betydningen og et eller flere eksempler. Det er en struktur, der kendes fra adskillige andre ordbøger. I Gadedanskordbogen er der imidlertid ganske mange svipsere og misforståelser i f.eks. beskrivelserne af ordklasser og formuleringer, men det betyder mindre. Ordbogens store værdi ligger i registreringen og beskrivelsen af ord og udtryk, som kan give udenforstående mulighed for at ane en parallel virkelighed i ghettomiljøerne i Danmark, og udviklingen af et sprog i sproget.

Eksempler

Regnfrakke (substantiv)

Eksempel: De var alle decked out i regnfrakker.

Betydning: Skudsikker vest.

 

Kælke (verbum)

Eksempel: De der drenge kælker hver lørdag.

Betydning: Være på kokain.

 

Ryg (substantiv)

Eksempel: Jeg er ikke bange for at mødes med ham. Jeg har ryg.

Betydning: At have ryg betegner det at have et hold af folk i sit bagland, som er klar til at forsvare dig, i en hvilken som helst situation.

 

Put den i ham (idiom)

Eksempel: Ikke være bange, brormand, bare put den i ham.

Betydning: Opfordring til at stikke nogen ned eller skyde nogen.

 

En hel sætning

Det kan være svært at forstå de enkelte ord, men når de kombineres til sætninger, går det helt galt. For at illustrere dette kan vi prøve at forklare sætningen: Eow bro, der er müsteri med para obama til dig.

Eow er et udråbsord, som bruges til at påkalde sig en andens opmærksomhed som hej eller hej du der. Ordet bro betyder bror. Det er ganske typisk, at man i de grupper, hvor man taler gadedansk opfatter sig selv som en familie, som man f.eks. kan se i navnet på den nu forbudte rockergruppe Loyal to Familia. Ordet müsteri er et helt almindeligt tyrkisk ord for kunder og parash obama betyder sorte penge.

Sætningen kan oversættes til Hej bror, der er kunder med sorte penge til dig.

Sætningen er knyttet til gadehandlen med ulovlige varer. Det kan være stoffer, der i øvrigt kaldes stash, som er et engelsk ord for forråd, og et stash house er det derfor et sted, hvor man gemmer sine stoffer. Ofte har en pusher en eller flere runnere, der kan hente stofferne, når der er brug for dem, og få dem og strapperne (pistolerne) bragt af vejen, hvis der skulle dukke nogle politibetjente op.

Sjakalerne, Sjakelinas og shabs

Ordet sjakal stammer fra Hells Angels, der i 2009 udarbejdede et såkaldt Sjakal Manifest oven på en konflikt med en gruppe fra Blågårdsplads på Nørrebro. Sjakalerne havde ifølge HAerne ingen respekt for det danske samfund, terroriserede omgivelserne og led af en udbredt flokmentalitet.

Ligesom ordet perker, der er sammensat af ordene perker og tyrker i begyndelsen var et skældsord for indvandrere, blev optaget i unge indvandreres sprog som en neutral betegnelse for mennesker fra Mellemøsten, blev HAernes skældsord til de unge drenges betegnelse for sig selv. I Gadedanskordbogen angives eksemplet Alle mine venner er sjakaler.

Sjakalina

Gadedansk er i meget høj grad en sprog for unge mænd, der kan bruge sproget til at virke mere brutale og mindre kompromisløse, end de forhåbentlig er i virkeligheden. Piger kan være kiz, hvilket er det helt almindelige tyrkiske ord for en pige, og så kan de være søstre, hvis de er tilknyttet miljøet.

Rapstjernen Tessa, alias den pæredanske Theresa Ann Fallesen, præsenterede i 2019 sangen Hvor er min sjakalinas henne?, hvor hun gjorde opgør mod den stereoptype rollefordeling i rapmiljøet. Her var der et kor, der gentog sangtitlens spørgsmål, som hun selv besvarede:

Hvor' min' sjakalinas hen'? 

Shabs tror, vi' nemm' 

Men vi gi'r en f*ck for en fyr 

ta'r hans peng' 

Hvor' min' sjakalinas hen'? 

Dominerer sengen 

Dominerer klubben, 

pæn' piger bli'r der hjem'

Sjakalen har fået den spanskklingende feminine endelse -inas. Det arabiske shab, der betyder ven eller veninde har fået et engelsk flertals s. Ordenes tryksvage stavelser er ofte slettet og erstattet af en apostrof, og det engelske ukvemsord fuck har fået jokertegnet *, som skal forhindre, at ordet bliver genkendt af stavekontrollen på de sociale medier, som er programmeret til at fjerne og anmelde denne type ord. hvor man ikke må skrive visse ord helt ud. Sangen om Sjakalinas og Tessas optræden på diverse festivaler har fået mange ellers pæne, lyshårede gymnasiepiger til at interessere sig for rapmusik, slutte sig til de andre shabs og lære at forstå gadeslang.