Den Danske Sprogkreds

Blog

Teleskopord

Vi oplever i dag en utrolig kreativitet i forhold til at skabe nye ord. En ret ny ordgenre kaldes teleskopord.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Et teleskop er en slags kikkert, hvor flere rør skubbes ind i hinanden. På samme måde består teleskopord af mindst to forskellige ord, der kombineres, så førstestavelsen eller første sammensætningsled af det første ord kombineres med den sidste stavelse eller det sidste element i det andet.

Bankomat ((bank) + (aut)omat)

Brexit (Br(itain)+exit)

Den Danske Sprogkreds

Den Danske Sprogkreds arbejder med dansk sprog og sprogpolitik. Her vil sprogkredsens formand, Lise Bostrup, der er cand. mag. i dansk og tysk, forfatter til en række lærebøger i dansk for udenlandske studerende og leder af Forlaget Bostrup, med ujævne mellemrum bringe mindre indlæg som inspiration til diskussion i klasserne og blandt kollegerne.

Brunch (br(eakfast)+(l)unch)

Burkini (bur(ka)+(bi)kini)

Chokofant) choko(lade)+ ((ele)fant) (navn på chokoladestænger, der ligner elefanternes snabler)

Chokofantastisk ((choko(lade)+(ele)fant+(fant)astisk))

Danglish (Dan(ish) +(En))glish)

Ellert (el(ektrisk)+(knal)lert)

Faktion (fak(ta)+(fik)tion)

Fødselar ((fødselsdagsbarn + (jubil)ar)

Minarine (mi(ni)+(marg)arine)

Motel (mo(tor) + (ho)tel)   

Mærkat (mær(ke) + (pla)kat)

Parkomat (park(ering)+(aut)omat)

Podcast ((i)Pod+(broad)cast)

Roligan (ro(lig)+(hoo)ligan)

Webinar (web)+(semi)nar

Flere eksempler modtages gerne.