Den Danske Sprogkreds

Blog

Den Danske Sprogkreds´julekalender den 13. december: At være navlebeskuende

Udtrykket at være navlebeskuende viser sig at have religiøse rødder.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Udtrykket at være navlebeskuende bruges i dag i betydningen kun at se sig selv, og ligner dermed udtryk som at pille i sin egen navle og ikke at kunne se ud over sin egen næsetip.

Dykker vi imidlertid lidt ned i begrebet, finder vi imidlertid ud af, at der er tale om et begreb med religiøse rødder.

I senmiddelalderen fandtes der en bevægelse, hvis tilhængere mente, at man opnår religiøs fuldkommenhed ved at lade gud alene virke i mennesket. For at give Gud mulighed for at virke, måtte man skubbe alle former for begær væk og hensætte sig i en tilstand af absolut passivitet og indre tomhed.

Den Danske Sprogkreds

Den Danske Sprogkreds arbejder med dansk sprog og sprogpolitik. Her vil sprogkredsens formand, Lise Bostrup, der er cand. mag. i dansk og tysk, forfatter til en række lærebøger i dansk for udenlandske studerende og leder af Forlaget Bostrup, med ujævne mellemrum bringe mindre indlæg som inspiration til diskussion i klasserne og blandt kollegerne.

Tilstanden af absolut passivitet kunne bedst opnås i en bestemt stilling, hvor man koncentrerede sig om åndedrættet og placerede hjertet i kroppens centrum ved at bøje ansigtet ned mod navlen. Man kaldte denne filosofi kvietisme, som kommer af quietus, som er latin for rolig, og quies, som er latin for fred, og denne praksis, som var inspireret af asiatisk og indisk spiritualitet, kan betragtes som en form for europæisk yoga.

De katolske munke brød sig ikke om den kvietistismen, der stod i en klar modsætning til katolicismens mange handlingsorienterede ritualer og ønsket om at blande sig i politik. De sagde hånligt, at kvietisterne troede, at sjælen sad i navlen, og kaldte dem passive navlebeskuere, og det er denne betydning af ordet, vi kender i dag.

Udtrykket at være navlebeskuende findes Den Danske Sprogkreds bog Med ja-hatten på. Idiomatiske udtryk i moderne dansk, som udkommer på Forlaget Bostrup den 18. december.