Tænketanken Sophia

Blog

privatfoto

Ånder Grundtvig fortsat på skolen?

Sophia har valgt at få samtalen med Thorstein Balle genudsendt på den2radio på grund af dens fornyede aktualitet.

Publiceret Senest opdateret

Mens Thorstein Balle var ved at lægge sidste hånd på sit store forskningsprojekt om Grundtvig, havde jeg en samtale med ham om Grundtvig i dagens skole. De synspunkter, som får mæle her, bliver foldet meget bredere ud i Thorstein Balles nyligt udkomne bog, Grundtvigs skolevej, som gav anledning til en fyldig omtale i Folkeskolen 2022 18# og på folkeskolen.dk:

Tænketanken Sophia

Sophia- tænketank for pædagogik og dannelse er et forum for strategisk analyse af forhold, der vedrører undervisning og uddannelse på et demokratisk-humanistisk værdigrundlag. Læs mere på sophia-tt.org

https://www.folkeskolen.dk/dannelse-formalsparagraffen-friskoler/ham-grundtvig-han-er-eddermame-svaer-at-fa-smidt-ud/4683401

Netop nu, hvor så meget omkring skolen er i opbrud, er det værd at have det grundlag for skolen, som Grundtvigs tanker influerede på, in mente.

Jeg vil bare nævne i uprioriteret rækkefølge:

Vi er i skrivende stund ved at få en ny regering, men regeringsgrundlaget er offentliggjort, og tilsyneladende er der også et opbrud på skoledelen, måske inspireret af de radikales arbejde med en Grøn betænkning. Marianne Jelved og Lotte Rods (R) arbejde har rødder i Den blå Betænkning, hvori Grundtvig-Kolds pædagogiske tankegods ikke var hengemt.

Vi har just fået en ny læreruddannelseslov, som tilsyneladende styrker forestillingen om en skole, der i det mindste har en fornemmelse for, hvad dansk skole var, før konkurrencestatens kompetencetænkning holdt sit indtog. Men hvis den forestilling skal have gang i skolen, må vi formode, at de nye toner i læreruddannelsen er et varsel om det, vi kan forvente af en ændring af folkeskoleloven. Men helt enkelt er det ikke, fordi de mange, digitale portaler, som har kostet kassen, har det godt med kompetencemålene. Og fordi de mange nyuddannede lærere aldrig har oplevet en skole, der ikke var snøret op på målstyring. Frihedstænkning vil kræve arbejde.

Endelig er det også værd at hæfte sig ved, at den institution, som tilsyneladende har fortrængt, at dens tankebygning bærer begrebet højskole i sin mørtel, er i færd med at blive underløbet af den velpolstrede mastodont, som den for år tilbage fusionerede med, og som gjorde den til et institut med smart angelsaksisk navn. Nu har det lille institut fået i opdrag at klare den besparelse, som det store (og vel at mærke velpolstrede) universitet har meldt ud. Dette er ganske enkelt en adfærd, som kun kendes fra eventyr om stedmødre. Og det er jo ikke første gang, at den bedrevidende, gustne stedmoder træffer beslutninger, der underløber lærerhøjskoleaflæggerens interesser. At man så tilmed har fundet anledning til at afskedige en af de få pædagogiske forskere, som er en markant oppositionel stemme i det store læringshav har rejst en storm af protester. Men den egentlige, forbandelsesværdige brøde ligger i den stores undertrykkelse af "adoptivbarnet".

Alt dette tager Thorstein Balle ikke stilling til i samtalen, for det er alt sammen opstået i den korte tid, der er gået siden. Men samtalen rummer en del pointer, som kan og bør indgå i det tankegods, vi møder de nævnte og andre problemfelter med.

Samtalen kan findes på www.den2radio. dk

http://den2radio.dk/udsendelser/sophia-samtaler-pejling-af-dannelse-5-er-grundtvig-forduftet-fra-skolen/

eller på Sophias hjemmeside, hvor alle (indtil videre 18) samtaler, der pejler dannelse, ligger:

https://www.sophia.nu/podcast/05-er-grundtvig-forduftet-fra-skolen/