Tænketanken Sophia

Blog

Dannelsen efter gymnasiereformen

Gymnasiereformen er landet med flere muligheder for at få dannelsesaspektet tilgodeset end tilfældet er med folkeskolereformen. Men det kræver bevågenhed nu, mens implementeringspapirerne bliver skrevet.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

I Tænketanken Sophia afholder vi om et par dage konference om dannelsen og universiteterne. Den følger vi op med en konference, der koncentrerer sig om forholdene i gymnasiet efter reformen.

Tænketanken Sophia

Sophia- tænketank for pædagogik og dannelse er et forum for strategisk analyse af forhold, der vedrører undervisning og uddannelse på et demokratisk-humanistisk værdigrundlag. Læs mere på sophia-tt.org

Men måske er det ikke uinteressant for folkeskolelærere i de ældste klasser at følge med her. mange af udskolingseleverne skal videre i gymnasiet, og hvis det lykkes at få dannelsesaspektet funderet i gymnasiet, kan vi arbejde for at få dette afspejlet i grundskolen. 

Her kan I læse Sophias nyhedsbrev om denne konference og se programmet:

Hvilken rolle skal gymnasiet spille nu og i fremtiden?

Dannelse er ikke bare et sammensurium af forskellige perspektiver af humanistisk og videnskabelig art, og den er ikke bare en uudsigelig sammensmeltning af kundskaber, man engang har fået indpodet - den er menneskets kulturelle og sociale virkelighed, den kultur der former dets karakter og som det stadig selv kan omforme i sit forhold til sin individuelle og kollektive historie, en karakter, der, så længe det lever, aldrig er afsluttet.

Kultur er i denne sammenhæng ikke bare indgroede forestillinger og traditionel adfærd, men en uafsluttet dannelsesproces, motiveret af en skabende fantasi, af planer og projekter, og af forventninger og drømme om, hvad livet kan være, når det er andet og mere, end det allerede er eller har været. 

Sådan skriver Peter Kemp i sin bog Løgnen om dannelse, der er et opgør med halv-dannelsen. 

Tænketanken SOPHIA skaber på konferencen d. 25. januar 2017rammerne for netop at mødes, reflektere over og diskutere gymnasiets dannende rolle. Er der stadig tanker om gymnasiet som et sted, hvor vi bliver til som ansvarlige sociale mennesker, der netop har øje for at være en del af en større sammenhæng og helhed, for derved at kunne handle opmærksomt og godt? Hvad skal der til for at få en sådan indsigt og udsigt?

Program

09.30 Ankomst og Morgenkaffe

10.00 Velkomst v/ Stig Skov Mortensen, SOPHIA

10.05 Jacob Mark, MF, Gruppeformand for SF Hvorfor uddanner vi? Refleksioner over folkeskolereformen og den nye gymnasiereform Oplæg og efterfølgende debat. Ordstyrer: Peter Kemp.

10.50 Pause

10.55 Per Øhrgaard, professor, dr. phil. i tysk, medlem af Det danske Akademi Hvorfor danner vi? Refleksioner over dannelsen og dens betydning Oplæg og efterfølgende debat. Ordstyrer: Peter Kemp.

11.40 Pause

11.45 Tony Andersen, gymnasielærer, Odense Katedralskole, og Anne Aagaard, tidligere gymnasielærer. Dannelse efter gymnasiereformen Tony Andersen, som har valgt at fortsætte sit dannelsesarbejde i gymnasiet, og Anne Aagaard, som har opsagt sin stilling i utilfredshed med vilkårene, belyser temaet fra hver sin vinkel. Efter de to oplæg er der debat. Ordstyrer: Jens Raahauge.

12.30 Frokost

13.15 Tue Juelsbo, MMD, Ph.d.-stipendiat Aalborg Universitet, forfatter til bogen ”Lær!” (Gyldendal 2015) sammen med professor Lene Tanggaard Den humanistiske dannelse Fra brusende flod til piblende kilde. Refleksioner over humanistiske og funktionalistiske strømninger i landskabet. Oplæg og efterfølgende debat. Ordstyrer: Jens Raahauge.

14.00 Pause

14.10 Signe Nepper Larsen, biolog, vicedirektør i Naturstyrelsen, Den naturvidenskabelige dannelse og arbejdsmarkedet Til fremtidens udfordringer med miljø- og naturbeskyttelse, klimatilpasning m.v. vil der være behov for tværfaglige samarbejder mellem teknik, naturvidenskab, samfundsfagene, humaniora m.v. Forståelsen af hinandens fagligheder starter tidligt og kan øves op gennem uddannelserne. Oplæg og efterfølgende debat. Ordstyrer: Dorte Brøchner Jessen.

14.55 Afrunding med opsamling af dagens pointer. Ordstyrer: Stig Skov Mortensen.

15.30 Afslutning Tilmelding via Sophias hjemmeside:

http://www.sophia-tt.org/userfiles/file/2016/Invitation_25-01-2017.pdf