Tænketanken Sophia

Blog

Løgnens og læringens tidsalder

Den kloge journalist chefredaktør for Zetland, Lea Korsgaard, har udgivet en minibog om mediebrugerens manual i løgnens tidsalder. Læsningen af den kan give associationer til situationen for skolebrugerne i læringens tidsalder.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Chefredaktør Lea Korsgaard fra den digitale avis Zetland har skrevet en engageret og klog minibog, Den der råber lyver, som hun har givet undertitlen Mediebrugerens manual til løgnens tidsalder. 

Tænketanken Sophia

Sophia- tænketank for pædagogik og dannelse er et forum for strategisk analyse af forhold, der vedrører undervisning og uddannelse på et demokratisk-humanistisk værdigrundlag. Læs mere på sophia-tt.org

Udgangspunktet er den tillidskrise, som medierne og deres journalister befinder sig i i en kontekst med "alternative facts", almindelig skepsis over for autoriteter, og den digitale udvikling, hvor enhver af os kan blive nyhedskolportør. 

For at finde en vej ud af miseren, indleder Lea Korsgaard med et opgør med det journalistiske ideal, den nøgne journalist, og opstiller syv punkter, der kan udgøre et alternativ:

1. Sæt. Tempoet. Ned. Efter en interessant gennemgang af nyhedsformidlingens udvikling fra landsbysladder over telegrafen til dagens digitale samtidighed anbefaler Korsgaard, at vi slukker for studieværternes tomgang og læser langsomt. "-information, du skimmer, sætter knap nok aftryk. Når bølgerne trækker sig tilbage, er sandet glat." En argumentation, der også bør sætte aftryk i debatten om iPads til småbørn, digitalisering af alting og styring efter mål, der er mangfoldige og flimrende som nyhedsstrømmen selv.

2. Opsøg kloge mænd og koner."Visdom bør aldrig gå af mode. At formidle fakta er ikke det samme som at fortælle en sandhed. Find dem, der tilbyder indsigt..." Her fremhæver Korsgaard blandt andet Aristoteles' begreb om phronesis, den praktiske visdom, som er virkeligheds- og sammenhængsorienteret i modsætning til episteme, som er beskæftigelsen med det måle- og vejelige. Dette skal selvfølgelig med, men det er ikke det vigtige. Akkurat som evidensbaserede kompetancer aldrig er så vigtige som den indsigt og livsoplysning, der kan opnås gennem undervisning.   

3. Husk at ikke alle sager har to sider. "Forlang af dine medier, at de hjælper dig med at vurdere modsatrettede påstande. Vær parat til at vise tillid - at tvivle på alt er at opgive fællesskabet." Tillid er det modsatte af vurderinger gennem karakterer via en fejlfinderskala og en omgang individuelle mål, som tilsammen tjener til at opdrage eleverne til konkurrence. I skolen må vi aldrig opgave fællesskabet, for det er i tillid til hianden, vi dannes som mennesker og demokratiske borgere.

4. Led efter sammenhænge. "Fakta betyder ingenting uden den kontakst, de hører hjemme i... Acceptér ikke at opleve verden gennem et mikroskop, hvor de mindste detaljer får lov at fylde dit synsfelt." Dette kan ikke alene være en kommentar til nationale test, men også til den omsiggribende modulisering af læringsmålarbejdet - i skolen og ikke mindre i læreruddannelsen.

5. Bidrag ikke til kommentarorernes banalisering af politik. "Husk, at "det ved jeg ikke" kan være det klogeste svar. Tag ansvar for det du kommunikerer til andre. Spred ikke rygter." Angsten for at fejle i skolen, afføder ofte svar, der ikke er dækning for, eller tavshed, der isolerer, eller rygter, der skal aflede opmærksomheden for ens tvivl. Igen er ræsonneren, søgen og bekæmpelse af rygter modsvaret til måle- og vejeskolen.

6. Bevar håbet. "Skurke findes, og katastrofer sker. Men ikke alle vegne og ikke hele tiden." Jeg havde engang en klasse, som skulle skabe et vægmaleri af fred, og de enedes om, at man ikke kan se, at det er fred, hvis der ikke er lidt krig udenom. Men er det nu også rigtigt?

7. Stop efterspørgslen på løgnen. "Sæt dig i andres sted... Hjælp med at styrke debatkulturen, så den faktisk gør os klogere. Lyt efter dem, der ikke lyder som dig. Men luk også sommetider døren ind til dig selv. Og vær helt alene." I skolen er skønlitteraturen den mest direkte adgang til at kunne leve sig ind i andres tanker, følelser og handlinger - med mindre man instrumentaliserer læsningen, som der lægges op til i de fælles mål. Læs skønlitteratur i dit lønkammer. Samtal om skønlitteratur i fællesskabet.

Den der råber lyver er udgivet i samarbejde mellem Zetland, Danmarks Biblioteksforening, L&R forlaget, Frirummet (efterskolerne, højskolerne, Dansk Friskoleforening og TrygFonden) og Specialtrykkeriet Arco. 

Ærgerligt at de danske folkeskoler ikke er med. Men det kan de komme: Alle kan nemlig få adgang til Lea Korsgaards minibog gratis. Den ligger på denderråberlyver.dk.