Tænketanken Sophia

Blog

Corydons marionetteaters nye stykke ”tryn lærerne”

Kan man forhandle med en marionet?

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Af Per Kjeldsen, SOPHIA

Tænketanken Sophia

Sophia- tænketank for pædagogik og dannelse er et forum for strategisk analyse af forhold, der vedrører undervisning og uddannelse på et demokratisk-humanistisk værdigrundlag. Læs mere på sophia-tt.org

 

Netop i disse dage opføres Corydons nye marionetstykke ”tryn lærerne” i KL Hovedrollen spilles af Michael Ziegler, om hvem det siges, at han har levet sig så meget ind i rollen, at han tror, han også selv mener, at lærerne skal have ændret deres tjenestetidsaftale til det værre – i NPM sprog ”normaliseret deres arbejdsforhold”.

 

De der kender Ziegler, ved dog godt, at det ikke er rigtigt. Ziegler brænder for at skolen skal blive bedre, og det bliver den jo kun, hvis lærerne oplever, at de har mulighed for at lave kvalitetsarbejde.

 

Ziegler kender også den svenske Ørebro undersøgelse, der viste, at den vigtigste faktor for elevernes læring var lærernes trivsel! Han er også meget tilfreds med den evaluering, der i efteråret forelå i rapportform over kvaliteten i lærernes og KL’s tjenestetidsaftale fra 2008. Så meget, at han ikke tør offentliggøre den eller vedstå sin tilfredshed af frygt for teaterdirektør Corydons vrede og mulige indgribende sms midt under forhandlingerne med lærerne.

 

Ziegler ved også at lærerne de seneste år er blevet stadig mere pressede med stigende klassekvotienter, øget arbejde med undervisningsdifferentiering, med inklusion af elever med massive særlige behov, uden fuld dækning med kvalificeret støtte, stærkt begrænset mulighed for nyindstillinger til specialklasse, nærmest ikke eksisterende efteruddannelse til de nye opgaver, ingen budgetmæssig dækning til den pligtige ekstra vejledning til forældre med ovennævnte elever – alt sammen uden tidsmæssig kompensation!

 

Zieglers marionetrolle gør det svært at være fair overfor elever og forældre ved at sikre lærerne kvalificerende arbejdsvilkår med tid til alt det, der udgør den pædagogik og dannelse, der er indholdet i Folkeskolelovens formålsparagraf – inklusive det man i daglig tale kalder undervisningslektionerne og deres forberedelse.

 

Ziegler ved at lærerne, trods presset, når flotte resultater med deres skoledannelse. Men på det personlige plan har prisen været høj for den enkelte lærer. Man må håbe, at Ziegler, i modsætning til Corydon, har forståelse for at presset ikke kan øges uden negative konsekvenser for kvaliteten i arbejdet!