Tænketanken Sophia

Blog

Albert Cornelius Nepper Winther

Drag ud og få indsigt

Publiceret Senest opdateret

Steen Nepper Larsen hører til i den flok af pædagogiske forskere og tænkere, der kan få mine øjne på stilke og mine øreflappers tragte i modtagerstilling, når han skriver og taler med kritisk blik for tidens udslag af dårskab i det, han kalder evalueringsfeber og evidensjagt. Han er ikke mindst væsentlig i tider som disse, hvor ja-hattens faste svederem er blevet erstattet af en løs elastik, så enhver kan bære den uden stillingtagen og uden ubehag.

Tænketanken Sophia

Sophia- tænketank for pædagogik og dannelse er et forum for strategisk analyse af forhold, der vedrører undervisning og uddannelse på et demokratisk-humanistisk værdigrundlag. Læs mere på sophia-tt.org

Jeg har faktisk betragtet Steen Nepper Larsen som et solitært fyrtårn indtil forleden, da jeg hørte ham i samtale med sønnen Albert Cornelius Nepper Winther. Her får farmand et mod- og medspil, som får lytteren til at rette sig op i en tro på, at fremtiden har godt at bringe med unge som ham.

Albert Cornelius har som 16-17årig været på skoleophold i Argentina. Oplevelserne derfra reflekterer han nuanceret over i samtalen med det anderledes, som slår ham i møde, først som sprogligt uformående, siden som agerende i et fællesskab, der kulturelt bygger på en adfærd, som rummer mere frihed og mindre blik for individet, end vi er vant til. Dette møde bliver Albert Cornelius' afsæt for at kaste et kritisk blik på det danske gymnasiums ekstreme individualisering og hektiske arbejdspres.

Albert Cornelius drog ud og fik indsigt. Det kan vi få øre for ved at lytte til samtalen mellem far og søn på den2radio:

http://den2radio.dk/udsendelser/sophia-samtaler-pejling-af-dannelse-9-drag-ud-og-fa-indsigt/