Tænketanken Sophia

Blog

Demokrati i skolen – ikke i Odense

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Ny nordisk skole er undervisningsminister Christine Antorinis flot tænkte projekt om en skole, hvor udviklingen skal bygge på væsentlige fælles (nordiske) værdier skoler imellem og i den enkelte skoles fællesskab. Derfor er der fra både minister og den til projektets koordinering og styring nedsatte følgegruppe og det producerede manifest lagt megen vægt på bottom up-udvikling og massiv lærertilslutning på de skoler, der melder sig til projektet.

Tænketanken Sophia

Sophia- tænketank for pædagogik og dannelse er et forum for strategisk analyse af forhold, der vedrører undervisning og uddannelse på et demokratisk-humanistisk værdigrundlag. Læs mere på sophia-tt.org

Stor er forundringen derfor, når man på Folkeskolen.dk kan læse, at tre skoler i Odense Kommune er tilmeldt NNS uden inddragelse af lærerne i beslutningsprocessen. Den lokale lærerkreds protesterer, og Dorte Lange, formand for NNS projektets dialoggruppe, advarer om, at hele projektets troværdighed står på spil – men i skrivende stund er der ikke på folkeskolen.dk eller i dagspressen refereret andre reaktioner.

Hvor er de direkte henvendelser til de 3 skoler fra forvaltningen i Odense henne, fra NNS’s dialoggruppes formandskab, ja og fra Ministeren? Alle burde jo øjeblikkeligt reagere med at erklære tilmeldingen fra de tre skoleledere ugyldig.  Man kan vel også forvente en reaktion fra Anders Balle, skolelederens formand, med kollegial påtale.  Både pædagogisk og dannelsesmæssigt er det da mere end betænkeligt, det der er sket. Både i relation til folkeskolelovens formålsparagraf, der foreskriver en demokratisk dannelsesproces over for eleverne bl.a. gennem deres mulighed for oplevelse af demokrati i praksis og i relation til samarbejdsklimaet på skolen.

De tre skoleledere bør tvinges til at trække tilmeldingerne tilbage, undskylde deres adfærd overfor lærerne og begynde forfra. Men de lever måske blot op til den relativt nye børne- og kulturdirektørs tiltrædelseserklæring: ”Nogle gange er der lidt en tendens til i Odense, at alle skal være hørt. Det har jeg tænkt mig at udfordre.”  På denne måde er den nye direktør parat til at udfordre modstandere, ja selve deltagerdemokratiet. Og det matcher da ikke tankegangen i NNS. Men det er direktøren og dermed de tre skoleledere altså ligeglade med, bare de deltager i projektet.  Så pyt med at der er tale om topstyring og ”trækken projekter ned over hovedet på lærerne”.

Kan ministeren, NNS’s formandskab, DLF, Skolelederne, Børne- og kulturchefforeningen, ja selv KL leve med det?