Tænketanken Sophia

Blog

Privatfoto

Når ytringsfriheden bruges ordentligt

Sophia-samtale #6 genudsendes på den2radio fordi Per Øhrgaard er aktuel med bogen Eftertanker, som er værd at beskæftige sig til!

Publiceret

Den Sophia-samtale 6#, som www.den2radio.dk nu har valgt at genudsende, har titlen Man bliver vred. Og samtalens tone giver et fint billede af professor emeritus Per Øhrgaard måde at gå ind i den offentlige debat på: ordentlighed og kritisk blik går hånd i hånd, når tendenserne i vores tids politiske, pædagogiske og kulturelle debat udsættes for hans skarpe blik.

Tænketanken Sophia

Sophia- tænketank for pædagogik og dannelse er et forum for strategisk analyse af forhold, der vedrører undervisning og uddannelse på et demokratisk-humanistisk værdigrundlag. Læs mere på sophia-tt.org

http://den2radio.dk/udsendelser/sophia-samtaler-pejling-af-dannelse-6-man-bliver-vred/

De af jer, der følger med i Kristeligt Dagblad vil med jævne mellemrum støde på Per Øhrgaards fredagsklummen Eftertanken, hvori han tager store og små aktuelle temaer op til endevendelse. Man forbliver aldrig overladt til uberørtheden, når man har fået hans ord i med fredagskaffen. Og derfor giver det god mening, at man nu har valgt at udgive disse fredagsklummer i bogform; Eftertanker er titlen, og dem har vi brug for.

Han skriver om tiden, der fulgte efter Murens fald: " Da først konkurrenten var væk, kunne vi i Vesten opføre os, som det passede os. Uhæmmet grådighed (som ødelægger moralen), udsalg af samfundets arvesølv til private interesser (som opløser solidariteten), vulgarisering af den offentlige debat (som skaber ufordragelighed), lyst til militære eventyr (som er gået gruelig galt) og tiltagende overvågning og kontrol (som må gøre en gammel Stasi-medarbejder grøn af misundelse).”

I vores egen optik oplever i denne sammenhæng ganske mange af de fænomener, som giver vores sektor skrammer.

Lad mig blot nævne den forråelse og skingerhed, som fritvalgstænkningen i visse tilfælde har "beriget" skole/hjem-samarbejdet med, understøttet af et upersonligt, digitalt samarbejdsforum, som tilmed giver øget overvågning og kontrol.

Akkurat som dette også har trængt sig ind i samarbejdsfladerne mellem skolens parter: elever, lærere, ledelse, forvaltning, ministerium. Dybest set er denne udvikling vel styret af den konkurrencestatstænkning, som har grådigheden som sit ophav.

Og vi ser lige nu, hvad det har betydet for DANMARKS Lærerhøjskole, at den blev privatiseret og fusioneret med Aarhus Universitet, der om nogen har haft blik for det slogan, som Helge Sander "berigede" forskerverdenen med - fra faktura til forskning. Allerede tidligt efter fusionen opsplittede AU Center for Børnelitteratur, som hvilede på en raffineret tænkning af professor Torben Weinreich. Og imod argumenterne i de mange indsigelser imod denne handling lød svaret fra dekanen, at andre jo ikke kunne vide, hvad hun tænkte, når hun så sig i spejlet. Nu skal der så nok engang skæres dybt i det lille institut, som DPU efterhånden er reduceret til. Og begrundelsen for at et af de mest velpostrede universiteter lægge en markant reduktion ind over det ligge pædagogiske institut er lige så fraværende, som den spejlende dekans; absurd.

Disse tanker er ikke Per Øhrgaards, men den er mine refleksioner, der er fremkaldt af hans eftertanker.

Per Øhrgaards sprogtone, det være sig om nok så dystopiske fænomener, er så fin, at man fornemmer hans ønske om at kalde til "at vi styrer os" frem for at vi søger konfrontationen. Men han er ikke optimist, men giver os et fint blik for, hvad vi kan har blik for, når vi undervisner, fx i de "sociale medier, som med større ret kunne kaldes det modsatte", eller når vi læser sprogtonen i BT og ikke mindst Ekstrabladet.

Det er ikke tilfældigt, at Per Øhrgaard er medlem af Dansk Pen, som arbejder for ytringsfrihed, og ikke af Trykkefrihedsselskabet, som arbejder for ytringsfrihed, blot ikke for islamistiske hadprædikanter og andre fra den kant.

Per Øhrgaard er ordentlig med et skarpt blik for tidens tendenser.

Lyt til ham. Læs ham. Bliv inspireret af ham.