Tænketanken Sophia

Blog

Tænk med -Tænk højt - Tænk sammen

Den 3. juni afholder Tænketanken Sophia en konference, der skal give debatten om undervisning og dannelse endnu et skridt frem mod en ny begyndelse.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Sophias næste konference den 3. juni på Centralværkstedet i Aarhus kalder vi: ”Tænk med. Tænk højt. Tænk sammen. – Et springbræt til nye begyndelser”. Den er en opfølgning på et forløb der tog sin begyndelse efter sommerferien 2014. 

Tænketanken Sophia

Sophia- tænketank for pædagogik og dannelse er et forum for strategisk analyse af forhold, der vedrører undervisning og uddannelse på et demokratisk-humanistisk værdigrundlag. Læs mere på sophia-tt.org

(Hvis du ikke er til historiske gennemgange, så spring det kursiverede over, og skynd dig til dette indlægs sidste del)

I sidste halvår af 2014 afholdt Sophia to Vartov-konferencer: ”På bagkant af reformen – på forkant med konsekvenserne” og ”Heldannelsens folkeskole – om bæredygtig balance mellem kundskaber og dannelse”.

Med afsæt heri inviterede vi til skriveseminar på højskolen Engelsholm i januar -15, hvor 21 personer deltog. Deres drøftelser dannede udgangspunkt for ”Dannelsesskrifter – et nyt grundlag”, som dels tjener som oplæg for de dannelsessamtaler, som Sophia nu tilbyder at medvirke i, og dels kan ses som en begyndelse på den konferencerække, der følger i 2015-2016.

Dannelsessamtalerne har været afholdt i lærerkredse og blandt lærerstuderende af Dorte Brøchner og Marie Kjeldsen – med særdeles fine tilbagemeldinger. 

Den 30. september og den 24. november 2015 afholdt vi to konferencer på Vartov, henholdsvis kaldet ”Spørgetid” og ”Søgetid”. Begge arrangementer var velbesøgte, og begge satte sig spor i form af en efterfølgende intens debat. Ikke mindst ”Spørgetid”, hvor en række af folkeskolereformens fortalere var indbudt som oplægsholdere, gav anledning til nogle af de mest intense og omfattende debatter på folkeskolen.dk og dermed også i andre medier. ”Søgetid” søgte ind i de sprækker, som ”Spørgetid” havde afdækket. Og selv om det vil være at tage munden for fuld at hævde, at det er de to Sophia-konferencer alene, der har ført reformens fortalere på det tilbagetog, vi ser lige nu, så har de givetvis bidraget meget aktivt, fordi det lykkedes at afvikle ”de rigtige debatter på de rigtige tidspunkter”. 

Nu har vi samlet nogle af de mange markante debatdeltagere til at diskutere vitale spørgsmål for vores skole. Vi har søgt at samle diskussionsstoffet i fem temaer: didaktik og dannelse, læreridentitet og målstyring, pædagogik og demokrati, meningsfuldhed og ledelse, forskning og pædagogik. Og vi glæder os til at kunne præsentere mange af de praktikere, forskere og filosoffer der har engageret sig i debatten. 

Se programmet på www.sophia-tt.org

Kom og få næring til at berige de fora, du er en del af. Kom og vær med til at berige debatten på konferencen.