Tænketanken Sophia

Blog

Dannelse skal ikke læres, men vækkes

Lærere får blik for nysgerrigheden. Ledere får gehør for ledelse, der lukker op.

Publiceret Senest opdateret

Så er vi i gang med den næste stribe af Sophia-samtaler, hvor vi pejler, hvad dannelse er for en størrelse. Her er den trettende samtale, og den er aldeles ikke trættende. Sophias Jens Skou Olsen er inviteret indenfor hos tidligere DRmedarbejder og tidligere rektor for Den danske Filmskole, Poul Nesgaard.

Tænketanken Sophia

Sophia- tænketank for pædagogik og dannelse er et forum for strategisk analyse af forhold, der vedrører undervisning og uddannelse på et demokratisk-humanistisk værdigrundlag. Læs mere på sophia-tt.org

Da en bekendt havde smuglyttet, lød bedømmelse: Var det ikke en idé at få ham som direktør for DR?

Og jo, her er stof til eftertanke både for de lærere, der har fået små mennesker at tage vare på, og for de ledere, der har fået personale at give fodfæste i skolens frirum.

Vi er nok nogle gamlinge, der kan huske, at Danmarks Radios B&U-afdeling var noget af det mest eksperimenterende og nyskabende i Europa, da Poul Nesgaard og ligesindede bolterede sig i det frirum, som lederen Mogens Vemmer udfordrede dem med. Målet var dybest set at motivere børn og unge til at lade være med at se fjernsyn og i stedet undre sig og gå på opdagelse i deres omverden verden.

Da jeg besøgte Flemming Quist Møller på Glænø kort tid før hans død, beklagede han den udvikling, som har erstattet vores stimulering af børns undren med trangen til at give dem underholdning. Det skal være sjovt. Men FQM, som jo også var barn af B&U-tilgangen, havde højere krav til sig selv end at underholde; akkurat som Poul Nesgaard og alle de andre, som Aktive Lyttere og andre reaktionære kræfter fandt skadelige, fordi de gjorde børn nysgerrige og gav dem frirum.

I Poul Nesgaards DR-tid påtog man sig et dannelsesansvar, idet man opfattede børn som små mennesker, der skal opdage og erobre verden.

Denne tilgang til de små mennesker kan også spores i hans holdning til ledelse af de store mennesker, som var undervisere og elever på filmskolen. Han ser sin lederrolle som den, der udspringer af talerstolen, hvorfra respekt, munterhed og frirum kan brede sig og vække til dannelse og fornyelse, men ihukommende at et skema er en gave til friheden.

Dette betyder på ingen måde, at Poul Nesgaard er konfliktsky; tværtom hylder han forskelligheden, anfægtelse af ledelsens magt og konflikten, som forudsætningen for udvikling. Som leder må man søge at forvandle konflikten til noget, der åbne - hvilket sker bedst i mindre institutioner.

Dannelse gror bedst i små haver!

Samtalen med Poul Nesgaard udgør for mig et fint korrektiv til meget af det, der er på dagens dagsorden - fx at læreruddannelsen har bedst vilkår på megastore professionshøjskoler, og at en øget frihed til skolerne primært skal give kortere skoledage.

Så jeg vil blot opfordre til, at man lytter, gør sig sine tanker og søger at realisere noget af det, man er blevet inspireret til.

Samtalen kan høres på den2radio.dk: http://den2radio.dk/udsendelser/sophia-samtaler-pejling-af-dannelse-13-dannelse-skal-ikke-laeres-men-vaekkes/