Tænketanken Sophia

Blog

Hvad leder vi efter? Skoleledelse i opbrud

Sophia vil på sin første af to forårskonferencer søge at belyse det, der sker omkring ledelse af undervisningsinstitutionerne - med et særligt fokus på folkeskolen.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Her i foråret vil vi i Tænketanken Sophia invitere til to konferencer, en om skoleledelse i opbrud og en om hvorfor lærere forlader folkeskolen.

Tænketanken Sophia

Sophia- tænketank for pædagogik og dannelse er et forum for strategisk analyse af forhold, der vedrører undervisning og uddannelse på et demokratisk-humanistisk værdigrundlag. Læs mere på sophia-tt.org

Den første bliver afholdt på Vartov i København den 15. maj kl. 09.30-16.00, mens den anden afholdes i Spinderihallerne i Vejle den 9. juni.

Indskud om Sophias ledelseskonference og friskolerne

Inden jeg omtaler konferencen om ledelse, vil jeg nævne, at vi har fået spørgsmål fra friskoleledere, der undrer sig over, at vi denne gang ret ensidigt beskæftiger os med folkeskolen. Men det gør vi, fordi det, der er sket omkring ledelse i det offentlige, har vist sig at have uheldige "bivirkninger", fordi der er nedsat en ledelseskommission, som hurtigt skal barsle med forslag omkring skoleledelse, og fordi forholdene i den offentlige skole har det med at smitte af på de frie skoler.

Lad mig omkring det sidstenævnte argument blot nævne, at en del lærere fra de frie skoler siger, at de oplever krav, der synes influeret af udviklingen i folkeskolen. Det sker ofte umærkeligt, og det man syntes utænkeligt, bliver hverdag. Da jeg for et par menneskealdre gik i grundtvig-koldsk friskole, slog alle syv kors for sig, hvis ordet karaktergivning blev nævnt; nu indgår karakterniveauet i en del frie skolers markedsføring.  

Vi ser altså en sandsynlighed for, at udviklingen i den offentlige skole vil påvirke friskolerne, også selv om der vel sagtens lige nu er brug for en god inspiration den anden vej.

Men tilbage til konferencen "Hvad leder vi efter?"

I foromtalen af konferencen "Hvad leder vi efter?" hedder det:  

Tankerne med konferencen er at bidrage til den fortsatte samtale og diskussion om folkeskolen som en vigtig samfundsinstitution for alle. Folkeskolen som et medmenneskeligt mødested med en ydmyg, engageret og dedikeret tilgang til det at blive til som mennesker og borgere. Et sted, der værner om og bidrager til børns dannelsesproces til frie ansvarsfulde mennesker og borgere i en broget verden af både muligheder og begrænsninger. Der er sket et politisk opgør med den nordiske skolekultur og den humanistiske, kritiske og demokratiske tilgang, som nu udspiller sig i praksis på landets skoler med skolelederne som afgørende aktører for dette opgør. Med en mere markant central politisk og kommunal styring af skolen ud fra en læringsmålstyret og resultatorienteret tilgang til skole, bliver skoleledernes opgave udfordret, hvad angår både skolens pædagogiske og dannelsesmæssige opgave. Derfor bliver det nærliggende for os at spørge: Hvad leder vi efter? Dette spørgsmål stilles på konferencen til oplægsholdere fra det nuværende politiske og kommunale niveau, til nuværende og tidligere skoleledere på folkeskolerne samt til forskere og akademikere, der har fokus på ledelse. Vi har derfor inddelt konferencen i tre blokke repræsenteret af oplægsholdere fra de tre ovennævnte grupperinger efterfulgt af tid til samtale og debat med konferencedeltagerne. Grupperingernes adskillelse og orden sprænges med et musisk samskabende indslag. Vi glæder os til en hel dag med perspektiveringer, tanker og drøftelser om skoleledelse som en vigtig medmenneskelig og samfundsmæssig opgave. En dag, der gerne skulle bidrage til gode opmærksomme handlinger.

Programmet kan læses her: http://www.sophia-tt.org/userfiles/file/2017/Invitation_15-05-2017.pdf