Tænketanken Sophia

Blog

Bundlinjen er nået - om offentlig ledelse på markedsvilkår. Fyraftensmøde

Den 5. april inviterer Sophia til fyraftensmøde med Lejf Moos, Simon Malkenes og Peter Skov-Jakobsen om ledelse i lyset af Magt Manipulation og Menneskesyn. Se programmet her:

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Fyraftensmøde for ledere i det offentlige – og dem de leder

Tænketanken Sophia

Sophia- tænketank for pædagogik og dannelse er et forum for strategisk analyse af forhold, der vedrører undervisning og uddannelse på et demokratisk-humanistisk værdigrundlag. Læs mere på sophia-tt.org

Bundlinjen er nået – om offentlig ledelse på markedsvilkår

den 5. april kl. 15.30-18.00 i Festsalen, Skt. Andreas Kirke, Gothersgade 148, København (tæt ved Botanisk Have og Nørreport Station) Deltagelse er gratis. Tilmelding ikke nødvendig.

Program:

Velkomst

Lektor emeritus Lejf Moos om glidningen fra dannelse til marked.

Lærer Simon Malkenes, Oslo, om afsløringen Oslo Kommunes manipulationer for at få deres skolevirksomhed til at se ud som en markedssucces

Københavns biskop Peter Skov-Jakobsen om at være unyttig og arbejde uden bundlinje

Marked – Manipulation - Menneskesyn

Vi har oplevet en kontinuerlig og glidende udvikling omkring offentlige institutioner og deres ledelse fra en dannelsesdiskurs til en markedsdiskurs. Hvor man tidligere sagde ”menneske først…”, siger vi nu ”marked først…”.

Udviklingen er sket ved at man politisk på én gang decentraliserer og øger kontrolsystemerne; mere frihed, men mindre plads til at udfolde friheden.

Det er i den kontekst vigtigt at have succes. Så den, der udøver kontrollen og indsamler data, har i vid udstrækning muligheden for at ”tilrettelægge sandheden”, med mindre der bliver kastet et kritisk blik på en eventuel manipulation.    

Det er i samme kontekst væsentligt at forholde sig til den glidende udvikling: Er vi som borgere i et oplyst, demokratisk samfund tilfredse med at få ændret status til at blive brugere i et samfund, der bygger på en offentlig virksomhedstænkning med fokus på bundlinjer?

For at få belyst disse aspekter har Sophia – Tænketank for dannelse og pædagogik – i samarbejde med Københavns Lærerforening og Folkekirkens Skoletjeneste Kbh.- Frb. inviteret tre oplægsholdere:

Professor emeritus Lejf Moos, der har forsket i de glidninger, der er sket, og som står som medforfatter og redaktør af bogen Glidninger, som kan hentes som e-bog: http://edu.au.dk/fileadmin/edu/Udgivelser/E-boeger/Ebog_-_Glidninger.pdf

Lærer Simon Malkenes, som i bogen Det store skoleeksperiment fortæller om de manipulationer og fortielser, det lykkedes ham at afdække, bag den tilsyneladende succeshistorie, som Oslo Kommune fortalte om sit skolevæsen. Miseren ser ud til at bunde i, at Oslos skolevæsen som virksomhed skulle være en succes. Og derfor kan man undre sig over, at store danske kommuner sender sine institutionsledere til Oslo på lederkurser.

Biskop over Københavns Stift Peter Skov-Jakobsen vil ret og slet (som man siger på norsk) levere et personligt bidrag under overskriften: Jeg har altid været unyttig og arbejdet med en usynlig bundlinje.

På gensyn

Københavns Lærerforening, Folkekirkens Skoletjeneste København og Frederiksberg og Sophia – tænketank for pædagogik og dannelse