Tænketanken Sophia

Blog

Foto Jens Skou Olsen

Fjern det overflødige

I Sophia-samtale #27 taler Jens Skou Olsen med filosoffen Ole Fogh Kirkeby 

Publiceret Senest opdateret

Der er dage, hvor man får en samtale i ørerne og pludselig fornemmer, at visdom giver jordforbindelse. Sådanne dage har jeg oplevet ved at høre Sophia-samtalen mellem Jens Skou Olsen og Ole Fogh Kirkeby - og genhøre den, så nye nuancer bliver opfattet.

Tænketanken Sophia

Sophia- tænketank for pædagogik og dannelse er et forum for strategisk analyse af forhold, der vedrører undervisning og uddannelse på et demokratisk-humanistisk værdigrundlag. Læs mere på sophia-tt.org

Dannelse bliver (blandt andet) beskrevet ved et billedhuggerbillede, hvor manden med mejslen forvandler stenblokken til den figur, der hele tiden har været indeholdt i stenen. Det er det overflødige, der bliver fjernet!

Vi lever i en tid med en radikal individualisering, hvor vi ser ud til at have mistet hukommelsen, hvor alt flytter sig og overlader os til et liv uden direktiver - ud over at man skal være lykkelig!

Derfor må vil søge tilbage og erkende, at frihed først og fremmest er en levemåde, der forvaltes i valg, der har det gode, det sande og det rigtige som pejlemærker. I den forstand vil dannelse være ensbetydende med, at man bliver i stand til at styre sit liv.

Vi må vække en eksistentiel interesse, så dannelse opstår i kærlighed til verden og i en genbesindelse på, at der findes en grænse. 

Der er nok af fortid at trække på, når vi skal forvalte den frihed, som dannelse opstår af. I samtalen kommer antikkens filosoffer til orde, og en 50 år gammel bambusfløjte, der har samme toneskala som en 40.000 år gammel fløjte, der er tilvirket af en dyreknogle, får både lytterne og Ole Fogh Kirkebys hund til at reagere, mens de to samtalende grunder over, om vi rent faktisk er blevet dummere.

Vejen til en genbesindelse går via tillid, fordi dannelse fordrer åbenhed. Dannelsens dræber er trangen til kontrol og deraf følgende evidensbaseret vanvid.

Dannelsen kræver en medmenneskelighed, hvor man er villig til at ofre sig for fællesskabet.

Og på Jens Skou Olsens spørgsmål om, hvad vi så kan gøre i uddannelserne, lyder den vises svar: Forøg den historiske læsning og undervis i filosofi!

Denne tekst er en svag afglans af de facetter, som samtalen rummer, så lyt selv:  

http://den2radio.dk/udsendelser/sophia-samtale-27-pejling-af-dannelse-dannelse-til-klangen-af-fortiden/

https://www.sophia.nu/podcast/27-dannelse-til-klangen-af-fortiden/